Bid tot de martelaren van Gorcum met deze litanie

Bid tot de martelaren van Gorcum met deze litanie

THEMA'S:

Negentien katholieke geestelijken uit Gorinchem werden op 9 juli 1572 gemarteld en vermoord vanwege hun geloof. Zij betaalden de hoogste prijs voor het katholieke geloof.

Martelaren van Gorcum

Onder de Martelaren van Gorcum bevonden zich elf minderbroeders (Franciscanen), twee Norbertijnen, een dominicaan, een augustijn, een reguliere kanunnik en vier seculiere priesters. Ze werden gevangengenomen door de Geuzen, calvinistische piraten die in opstand kwamen tegen de Spaanse overheersing en de katholieke Kerk.

Ondanks zware martelingen bleven ze trouw aan de Kerk

De gevangenneming van de geestelijken vond plaats op 26 juni 1572. Zij werden naar Brielle gebracht, waar ze werden onderworpen aan martelingen en mishandelingen. De Geuzen probeerden hen te dwingen hun geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het Heilige Misoffer en hun loyaliteit aan de paus af te zweren.

Lees ook: De marteldood van Sint-Laurentius: “Draai me om. Deze kant is gaar.”

Opgehangen in een turfschuur

Ondanks de zware martelingen bleven de geestelijken standvastig in hun geloof en weigerden ze hun overtuigingen te verloochenen. Op 9 juli 1572 werden zij opgehangen in een turfschuur nabij Brielle. Hun marteldood maakte hen tot symbolen van katholieke trouw en standvastigheid in een tijd van grote religieuze onrust en vervolging.

Feestdag op 9 juli

In 1675 werden de Martelaren van Gorcum door paus Clemens X zalig verklaard en in 1867 volgde de heiligverklaring door paus Pius IX. Hun feestdag wordt gevierd op 9 juli, en ze worden vereerd als beschermheiligen van de katholieke Kerk in Nederland.

De Martelaren van Gorcum blijven ons inspireren

De plaats van hun martelaarschap, de bedevaartkerk van de Heilige Martelaren van Gorcum in Brielle, is sindsdien een belangrijk pelgrimsoord geworden, waar gelovigen hulde brengen aan hun moed en geloofsgetrouwheid. De Martelaren van Gorcum blijven een bron van inspiratie voor katholieken wereldwijd, als voorbeeld van onverzettelijkheid en toewijding aan het geloof onder de zwaarste omstandigheden.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Litanie van de Heilige Martelaren van Gorcum

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

God Heilige Geest, ontferm U over ons.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Lenaert van Veghel, bid voor ons.

Heilige Claes Poppel, bid voor ons.

Heilige Govaerd van Duynen, bid voor ons.

Heilige Andries Wouters, bid voor ons.

Heilige Claes Pieck, bid voor ons.

Heilige Jeroen van Weert, bid voor ons.

Heilige Dirk van der Eem, bid voor ons.

Heilige Nicasius van Heeze, bid voor ons.

Heilige Willehad de Deen, bid voor ons.

Heilige Govaerd van Melver, bid voor ons.

Heilige Antoon van Weert, bid voor ons.

Heilige Antoon van Hoornaar, bid voor ons.

Heilige Frans Roy, bid voor ons.

Heilige Pieter van Assche, bid voor ons.

Heilige Cornelis van Wijck, bid voor ons.

Heilige Jan van Oisterwijk, bid voor ons.

Heilige Jan van Keulen, bid voor ons.

Heilige Adriaan van Hilvarenbeek, bid voor ons.

Heilige Jaak Lacops, bid voor ons.

Heilige negentien martelaren van Gorcum, bid voor ons.

Kloekmoedige belijders van het heilig geloof, bid voor ons.

Heldhaftige verdedigers van Jezus’ tegenwoordigheid in het Allerheiligst Sacrament des Altaars, bid voor ons.

Kinderlijke vereerders van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria, bid voor ons.

Trouwe strijders voor het Primaatschap van de Paus, bid voor ons.

Die om het geloof gevangen genomen en in een duistere kerker geworpen zijn, bid voor ons.

Die honger en dorst, kou en naaktheid hebben moeten doorstaan, bid voor ons.

Die, gelijk Jezus, met vuisten geslagen en op lage wijzen gemarteld zijn, bid voor ons.

Die dertien dagen en nachten geslagen en gestoten, geschopt en vertrapt zijn, bid voor ons.

Die, gesterkt door de Heilige Biecht en de Heilige Communie, al die onmenselijke mishandelingen met een engelachtig geduld verdragen hebben, bid voor ons.

Die in de kerker niet hebben opgehouden elkaar tot volharding aan te moedigen, bid voor ons.

Die, gelijk Christus aan het kruis, voor uw beulen gebeden hebben, bid voor ons.

Die met een hemelse blijdschap de marteldood tegemoet zijn gegaan, bid voor ons.

Die een langdurige en pijnlijke doodsstrijd hebben geleden, bid voor ons.

Die, gelijk Jezus, zelfs na uw marteldood in uw lichamen verminkt en mishandeld zijn, bid voor ons.

Die in de vroege morgen van uw dood met stralende gezichten en gouden kronen op het hoofd aan godvruchtige gelovigen verschenen zijn, bid voor ons.

Die door God in de hemel met de glansrijke kroon der martelaren gekroond zijn, bid voor ons.

Wees genadig, spaar ons, Heer.

Wees genadig, verhoor ons, Heer.

Van alle kwaad, verlos ons, Heer.

Van alle zonde, verlos ons, Heer.

Van alle ongeloof en dwaling, verlos ons, Heer.

Van alle onverschilligheid in de godsdienst, verlos ons, Heer.

Van alle traagheid in de dienst van God, verlos ons, Heer.

Van alle lafheid en menselijk opzicht, verlos ons, Heer.

Van alle vrijwillige overtreding van de kerkelijke geboden, verlos ons, Heer.

Van alle opzettelijke verzuim van de plichten van onze godsdienst en onze staat, verlos ons, Heer.

Van alle kleinmoedigheid in lijden en in beproeving, verlos ons, Heer.

Van onboetvaardigheid in ons stervensuur, verlos ons, Heer.

Van een haastige en onvoorziene dood, verlos ons, Heer.

Op de dag des oordeels, verlos ons, Heer.

Om de verdiensten en voorspraak van de heilige Martelaren, verlos ons, Heer.

Wij zondaren, wij bidden U, verhoor ons.

Door de glorie en de verheerlijking van de negentien heilige Martelaren, wij bidden U, verhoor ons.

Dat wij hun deugden en standvastige moed mogen navolgen, wij bidden U, verhoor ons.

Dat wij steeds in ware devotie tot het Allerheiligste Sacrament des Altaars mogen toenemen, wij bidden U, verhoor ons.

Dat wij altijd een kinderlijke godsvrucht tot onze lieve Moeder Maria mogen bezitten, wij bidden U, verhoor ons.

Dat wij in gehoorzaamheid, liefde en trouw aan onze Heilige Vader de Paus, het zichtbaar hoofd van de Heilige Kerk, mogen volharden, wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij U gewaardigt onze Heilige Vader de Paus en al onze geestelijke overheden te beschermen en te versterken, wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij U gewaardigt onze afgedwaalde broeders in de schoot van de Heilige Kerk terug te voeren, wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij U gewaardigt de vijanden van de Kerk te vernederen, wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij U gewaardigt ons en ons dierbare vaderland van alle besmettelijke ziekten te bewaren, wij bidden U, verhoor ons.

Dat Gij U gewaardigt onze zielen en de zielen van onze broeders, nabestaanden en weldoeners voor de eeuwige verdoemenis te behoeden, wij bidden U, verhoor ons.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons.

Bid voor ons, heilige Martelaren van Gorcum,

Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden,

O God, die Uw heilige Martelaren van Gorcum om hun roemvolle strijd voor uw geloof met de zegenkroon der eeuwigheid heeft versierd, verleen genadiglijk dat wij, door hun verdiensten en navolging strijdende op aarde, met hen mogen gekroond worden in de hemel. Door Christus onze Heer. Amen.

Laatst bijgewerkt: 9 juli 2024 06:31

Doneer