Sint-Maximiliaan Kolbe, de martelaar van Auschwitz

Sint-Maximiliaan Kolbe

Sint-Maximiliaan Kolbe, de martelaar van Auschwitz

THEMA'S:

Onder de heiligen van de 20ste eeuw maken er weinigen zoveel indruk als de heilige Maximiliaan Kolbe. De martelaar van Auschwitz gaf letterlijk zijn leven voor een ander. 14 augustus is zijn feestdag.

Geboren onder de Russische bezetting

Als tweede zoon van vrome ouders werd de heilige Maximiliaan Kolbe op 8 januari 1894 geboren in Zdunska Wola in Polen, dat op dat moment onder Russische bezetting stond. Bij het doopsel kreeg hij de naam Raymund.

Als kind was hij ernstig

Ernst en bezonnenheid kenmerkten zijn aard al als kind. Toen zijn moeder hem op een dag corrigeerde, zei ze: "Zoon, ik weet niet wat er van je terecht zal komen!" Deze opmerking maakte zoveel indruk op hem dat Raymund zich in gebed tot Onze Lieve Vrouw wendde en haar dezelfde vraag stelde.

Lees ook: Wat kunnen we van de ouders van heiligen leren?

Kies kuisheid of martelaarschap

De Maagd verscheen aan hem en gaf hem twee kronen, een van witte rozen en een van rode. Ze vroeg hem of hij een van beide wilde aanvaarden en legde uit dat de witte een leven van volmaakte kuisheid symboliseerde en de rode dat hij als martelaar zou sterven. De jongen antwoordde blij dat hij beide zou accepteren.

Volmaakt vertrouwen in Onze Lieve Vrouw

De rest van zijn leven bewaarde Raymund een sterke en tedere devotie voor de Heilige Maagd die steeds weer zijn onfeilbare voorspreker en constante beschermer zou blijken te zijn. Zijn vertrouwen in Onze Lieve Vrouw was totaal!

Maximiliaan Kolbe wordt franciscaan

Raymond Kolbe schreef zich in 1907 in bij het minderbroederseminarie van de Franciscanen in Lwów, waar hij de religieuze naam Maximiliaan kreeg. Hij legde zijn laatste geloften af in 1914 in Rome en nam toen de aanvullende naam Maria aan ter ere van zijn toewijding aan de Heilige Maagd, die hij aanriep onder de titel "de Immaculata".

Bestel Fatima-rozenkrans

Zelf ernstig ziek, bekeerde hij velen

Gewijd in 1918, keerde hij het jaar daarop terug naar Polen met doctoraten in theologie en filosofie, maar ernstig ziek door tuberculose. Zijn lezingen en gesprekken tijdens zijn anderhalf jaar in het sanatorium van Zakopane, waar hij heen was gestuurd om zelf van de rand van de dood te herstellen, werden de katalysator van een aantal bekeringen.

Militie van de Immaculata

Broeder Maximiliaan was een fervent verdediger van de Heilige Moeder Kerk en de Heilige Vader. Toen hij nog seminarist was in Rome, organiseerde hij de Militie van de Immaculata - een spiritueel leger dat expliciet was opgericht om het communisme en de vrijmetselarij te bestrijden, die in Rusland en Europa opgang maakten, om te werken aan de bekering van de zondaars en de vijanden van de katholieke Kerk op voorspraak van de Maagd Maria.

Evangelisatie met radio, boeken en meer

Sint-Maximiliaan begon moedig met het uitgeven van boeken als apostolaat en leidde al snel een van de grootste uitgeverijen ter wereld die een dagelijkse krant, een maandblad, een kalender en boeken over verschillende onderwerpen produceerde, allemaal gedrukt in verschillende talen. Radio werd ook gebruikt als evangelisatiemiddel en om zich uit te spreken tegen de toenemende wreedheden van het Nazi-regime.

Missionaris in Japan

In 1927 stichtte Maximiliaan Kolbe Niepokalanów, de "Stad van de Immaculata" waar hij het ambt van overste vervulde tot 1930. De volgende zes jaar bracht hij door als missionaris in Japan, waar hij filosofie doceerde in het grootseminarie. Daar stichtte hij ook een tweede "Stad van de Immaculata" die een van de grote missiecentra in Japan werd.

Lees ook: Een Fatimawonder: van de dood afgeschermd

Met 762 broeders een flinke kracht in Polen

Van 1936 tot aan zijn dood was hij opnieuw overste in Niepokalanów, Polen. In 1939 bestond de religieuze gemeenschap daar uit 762 broeders en vormde een aanzienlijke morele kracht in Polen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

Gearresteerd door de Gestapo, gedeporteerd naar Auschwitz

Maximiliaan Kolbe werd op 17 februari 1941 gearresteerd door de Duitse Gestapo. Drie maanden later werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Auschwitz.

Lees ook: Een nieuwe Nederlandse heilige: Titus Brandsma

Sint-Maximiliaan bood aan te sterven in plaats van een jonge vader

Eind juli, toen drie gevangenen verdwenen, werden tien mannen uitgekozen om te worden uitgehongerd voor straf en als waarschuwing voor anderen die probeerden te ontsnappen. Kolbe bood zich vrijwillig aan om de plaats in te nemen van één van de mannen, een jonge echtgenoot en vader.

Op de drempel van de dood bleef hij zielzorger

In afwachting van hun dood hielp Maximiliaan de zielen van de veroordeelden voor te bereiden en moedigde hen aan door hen er constant aan te herinneren dat ze spoedig in de hemel zouden zijn.

Een dodelijke injectie

Na twee weken van uithongering en uitdroging was hij de enige die nog in leven was en op 14 augustus gaven de bewakers hem een dodelijke injectie met carbolzuur. Zijn uitgemergelde lichaam werd gecremeerd op het feest van Maria-Tenhemelopneming.

Dit artikel verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 14 augustus 2023 20:31

Doneer