Bij de Lijkwade van Turijn: 'Zijn ogen zijn gesloten in afkeer van onze zonden'

Wij geloven pas als we zien. Wellicht heeft de Goddelijke Voorzienigheid daarom gewacht tot onze tijd om de gehemen van de Lijkwade te onthullen. Links het gezicht van de Lijkwade met het blote oog, rechts als 'positief'. (Beeld: Wikipedia)

Bij de Lijkwade van Turijn: 'Zijn ogen zijn gesloten in afkeer van onze zonden'

THEMA'S:

De Lijkwade van Turijn is het doodskleed van onze Heer Jezus Christus. De authentieke details en het indrukwekkende gezicht van de lijkwade geven het de bijnaam "het Vijfde Evangelie". Professor Plinio Corrêa de Oliveira geeft zijn bespiegelingen op het doodskleed.

Volmaakte leeftijd

Hoewel Hij dood was, merk je in Hem iets merkwaardigs op: Hij was slechts 33 jaar oud toen Hij stierf, maar voor onze ogen lijkt Hij vandaag de dag veel volwassener. Ik zou zijn leeftijd gemakkelijk op 45 jaar schatten. Onze Heer Jezus Christus was 33, de volmaakte leeftijd van de mens, toen Hij stierf. Hij leefde tot de volledige volwassenheid van de mens. En hier heeft men een notie van absolute volwassenheid.

Christus is de absolute mannelijkheid en zelfbeheersing

Je kunt een enorme vastberadenheid en absolute volwassenheid zien. Een mens die zich volledig bewust is van alles wat Hij denkt, die aan de ene kant een extreem volwassen oordeel heeft, en aan de andere kant een absoluut sterke en vastberaden wil. Hij weet alles wat Hij wil en Hij wil alles wat Hij moet willen. Dit geeft een idee van absolute orde, mannelijkheid en zelfbeheersing.

Christus draagt kruis

Onze Heer Jezus Christus draagt Zijn kruis

Ogen gesloten

Ik zie op die gesloten oogleden niet het minste teken van medelijden. Ik heb de indruk dat ze gesloten zijn in ontkenning en afschuw van de zonde die de mensen begaan hebben. Op Zijn Heilig Gezicht zie je de sporen van de slagen die Hij kreeg; Zijn haar is wanordelijk. Hij werd op alle manieren mishandeld. Men ziet Zijn protest tegen dit alles, maar ook Zijn waardigheid.

'Ik ben Hij die is'

Dit antwoord: 'Ik ben het!' herinnert aan Gods definitie van Zichzelf aan Mozes toen Hij verscheen in een brandende struik. Mozes vroeg wie Hij was. Hij antwoordde: 'Ik ben Hij die is!' Als we zouden zeggen dat deze figuur [van de Lijkwade] zo gedefinieerd is: Ik ben Hij die is', dan zou het absoluut gedefinieerd zijn omdat het een communicatie is met het absolute geheel, een bezit van het absolute geheel, een zelfverzekerdheid waarin men ziet dat Hij de norm en maat van alle dingen is en dat Hij over alle dingen oordeelt als Koning en als God, in functie van Zichzelf, wat een waar wonder is.

Lees ook: Nieuw bewijs bevestigt de authenticiteit van de Lijkwade van Turijn

Alle deugden zijn in Hem

Tegelijkertijd kunnen we een glimp opvangen van wat Zijn blik zou kunnen hebben van goddelijk zachtmoedigheid en welwillendheid. We stellen ons voor wat Zijn taal en de toon van Zijn stem zouden kunnen hebben van superieure minzaamheid. Het is de co-existentie van alle deugden, alle volmaaktheden en alle graden die in de natuur passen, die de goddelijke natuur weerspiegelen die door de hypostatische vereniging met Hem verbonden is.

Slachtoffer van een gruwelijke misdaad

Aan de andere kant is het interessant om de ernst van Zijn uitdrukking op te merken. Onze Heer stierf als slachtoffer van een gruwelijke misdaad. De ergste van alle misdaden, de misdaad van de doodslag, die de grootste kwelling voortbracht die ooit in de geschiedenis is gerapporteerd.

De Rechter staat voor Zijn kwelgeesten

Als je naar dit gelaat kijkt, kun je zien dat Hij als een Rechter tegenover Zijn kwelgeesten staat. En die uitdrukking hier is een waarlijk goddelijke afwijzing, verwijt, onenigheid en veroordeling van degenen die Hem gedood hebben. Alsof Hij zegt: 'Ik ben de Wet, Ik ben de Rechter en Ik ben het Slachtoffer! En op deze drie punten oordeel ik over de misdaad die tegen mij is begaan.' Dit is werkelijk majestueus en ontzagwekkend.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2023 06:27

Doneer