De relieken van Lourdesheilige Bernadette op reis door Nederland: 'Duizenden gelovigen ontroerd'

De reliek van Sint-Bernadette in Heiloo.

De relieken van Lourdesheilige Bernadette op reis door Nederland: 'Duizenden gelovigen ontroerd'

THEMA'S:

De reliekschrijn van de H. Bernadette van Soubirous uit Lourdes reisde in april 2024 door Nederland. En werd enthousiast ontvangen door duizenden gelovigen.

Spier en huid van Sint-Bernadette

De reliek deed alle zeven bisdommen aan. Dit is de eerste keer dat de reliekschrijn van de H. Bernadette door Nederland reist. Het gaat om een reliek ‘ex carne’, wat letterlijk betekent ‘reliek van het vlees’. Het betreft een stukje uit het spierweefsel en huidweefsel van de H. Bernadette. Ondertussen zijn haar relieken al bijna een maand in Nederland en dragen de bezoeken aan de parochiekerken in de bisdommen veel vrucht.

Lees ook: Sint-Bernadette van Lourdes: de ongeletterde molenaarsdochter aan wie Onze Lieve Vrouw verscheen

Bisdom Roermond

De rondgang van de reliekschrijn van de H. Bernadette begon in bisdom Roermond. De relieken kwamen op Tweede Paasdag (1 apil) aan in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht. Er werd een feestelijke Eucharistieviering gevierd en daarna vond er een processie plaats met de reliekschrijn door de binnenstad en 's avonds een lichtprocessie naar de Lourdesgrot. Na een bezoek aan Roermond en Tienray reisden de relieken verder naar bisdom Haarlem-Amsterdam.

Processie door bedevaartsoord

's Avonds op 4 april kwam de reliekschrijn van de H. Bernadette aan in de Sint-Urbanuskerk Amstelveen-Bovenkerk. Na een dag van gebed, sacramenten en een lichtprocessie gingen de relieken naar het Heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter Nood in Heiloo, de grootste Mariale bedevaartsplaats in Nederland. Op 7 april vond er een processie plaats door het gehele bedevaartsoord. Het heiligdom was gezegend met prachtig weer, wat het programma zeker ten goede deed. Op 8 april was er een Heilige Mis met de pauselijke nuntius mgr. Paul Tschang-In-Nam, gevolgd door een lichtprocessie over het heiligdom.

Pelgrimage relieken Bernadette 2

Mannen dragen de reliekschrijn van de H. Bernadette de kerk uit in Heiloo.

Bisdom Rotterdam

De reliekschrijn van de H. Bernadette kwam 's ochtends op 9 april aan in de HH. Laurentius en Elisabethkathedraal van bisdom Rotterdam. Er was veel tijd om te bidden bij de relieken en pastoor Jeroen Smith gaf een inleiding over de betekenis van Mariaverschijningen en de boodschap van Maria in relatie tot de nieuwe evangelisatie. Op 11 april werd er een Lourdesdag georganiseerd in de kathedraal voor parochies en bedevaartgroepen. Ook was er deze dag een sing-in met Marialiederen en ontmoeting met zang en uitleg over betekenis van bekende en onbekende Marialiederen.

Iedere dag rozenkransgebed

In de ochtend van zaterdag 13 april kwam de reliekschrijn van de H. Bernadette aan in de Franciscusbasiliek in Bolsward in bisdom Groningen-Leeuwarden. 's Avonds werd er een H. Mis gevierd met aansluitend een gebedswake. Op 15 april was er speciaal voor de jongeren een jongerenactiviteit met Jongerenplatform Bisdom. Ook werd er iedere dag aandacht besteed aan het rozenkransgebed.

Lees ook: Hoe bid je de rozenkrans?

Aartsbisdom Utrecht

De reliekschrijn van de H. Bernadette vervolgde haar rondgang in het aartsbisdom Utrecht en kwam op 16 april aan in de Broederenkerk in Deventer, waar ze werd verwelkomd met een Pontificale H. Mis met hulpbisschop mgr. Herman Woorts. Aansluitend vond er een lichtprocessie plaats door de binnenstad van Deventer. Na twee dagen en een avond in Deventer te zijn geweest gingen de relieken verder naar de Catharinakathedraal in Utrecht. Op 19 april werd er een Pontificale H. Mis gevierd met kardinaal Wim Eijk. Ook de rector van het Heiligdom in Lourdes, Michel Daubanes, en de Nederlandstalige aalmoezenier van Lourdes, Dominique Derkoningen, sloten hierbij aan.

Bisdom Breda

Het volgende bisdom dat de reliekschrijn van de H. Bernadette mocht verwelkomen, was bisdom Breda. De relieken kwamen op 20 april aan in de Willibrordusbasiliek in Hulst. Na een feestelijke ontvangst vond er 's avonds een jongerenvigilie/gebedswake plaats met muziek. De relieken brachten ook een bezoek aan de Willibrorduskerk in Sint-Willebrord. 's Avonds was er een woord en gebedsdienst bij de Lourdesgrot naast de kerk met aandacht voor gebaren van Lourdes. Aansluitend was er een lichtprocessie door het park. Ook vertrokken de relieken nog naar Bergen op Zoom, waar 's avonds een nachtwake werd gehouden bij de reliekschrijn. Na nog twee dagen in Breda op bezoek te zijn geweest vertrok de reliekschrijn van de H. Bernadette naar bisdom Den Bosch.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Bisdom Den Bosch

De reliekschrijn van de H. Bernadette kwam op 25 april in de Sint-Janskathedraal aan in Den Bosch, waar een pontificale H. Mis werd gevierd met bisschop mgr. Gerard de Korte. Op dit moment zijn de relieken nog steeds in Den Bosch. Ze blijven daar t/m zondagavond 28 april, met een veelbelovende voortgang van het programma, waarna de relieken van de H. Bernadette weer zullen terugkeren naar Lourdes.

Ontroerd door het bezoek van Sint-Bernadette's relieken

Het bezoek van de relieken van de H. Bernadette heeft in alle bisdommen duizenden mensen aangetrokken. Velen waren ontroerd door de komst van de relieken en door het aan mogen raken van het stuk rots van de rots van Lourdes, het mogen drinken van het Lourdeswater, het mogen bidden bij de reliekschrijn en de deelname aan de vele processies en H. Missen die aan Sint-Bernadette waren toegewijd. Ook zuster Bernadette van de zusters Karmelietessen in Arnhem was zeer ontroerd bij de komst van de reliekschrijn van de H. Bernadette: "Ik vind het heel bijzonder dat de reliekschrijn hier is. Toen ik voor het eerst hoorde dat de relikwie naar Nederland kwam, werd ik helemaal ontroerd – nu weer!"

Laatst bijgewerkt: 30 april 2024 19:16

Doneer