Bestsellerauteur Tom Holland vermoedt genezing aan Maria te danken te hebben

Tom Holland tijdens een lezing in Amsterdam. (Beeld via YouTube)

Bestsellerauteur Tom Holland vermoedt genezing aan Maria te danken te hebben

THEMA'S:

De verklaring van de fanatieke atheïst en evolutiebioloog Richard Dawkins dat het christendom hem nu “een in wezen fatsoenlijke godsdienst toeschijnt op de manier waarop de islam dat niet is”, heeft rond Pasen nogal de aandacht getrokken, waardoor de veel opmerkelijkere bekentenis van een andere bestsellerauteur, Tom Holland, onder zou kunnen sneeuwen.

Christendom als cultuurscheppende macht

Van Dawkins’ cultuurchristendom mag je je afvragen wat de waarde ervan is, als hij tegelijk zegt dat hoe minder mensen in God geloven hoe beter het hem is. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen dat zijn huidige inzicht het begin kan zijn van iets beters. Dawkins zou immers niet de eerste zijn die door de cultuurscheppende macht van het christendom tot geloof gevoerd wordt. Schoonheid duidt immers op waarheid. Dat dit bij Tom Holland een rol speelt, zal iedereen weten die zijn schitterende boek Heerschappij. Hoe het christendom het Westen vormde heeft gelezen.

Nog geen volledige bekering

Tom Holland onthulde onlangs tijdens een lezing dat hij in zijn leven twee ervaringen heeft gehad van mogelijk bovennatuurlijke oorsprong, die hij bovendien toeschrijft aan Onze Lieve Vrouw. Deze ervaringen hebben bij hem helaas nog niet tot een volledige bekering geleid, maar het is duidelijk dat ze hem bezighouden en dat hij ermee worstelt.

Volg MOH op Telegram

‘Existentiële afgrond’ door lijden christenen

Zijn eerste ervaring met Onze Lieve Vrouw vond plaats toen hij een documentaire aan het filmen was in het door oorlog verscheurde noorden van Irak en een verlaten kerk binnenging die ontwijd was door de terroristen van Islamitische Staat. Deze kerk stond in een Iraakse stad waar jaren eerder christenen waren vervolgd en gekruisigd voor hun geloof. Volgens de historicus dreef alleen al de gedachte aan deze vreselijke kruisigingen hem in een "existentiële afgrond".

Knielende aartsengel Gabriël

Terwijl hij in gedachten verzonken naar een stuk puin op de grond voor hem staarde, woei een windvlaag een stuk papier met een heilige afbeelding van de Annunciatie mee, dat precies in zijn gezichtsveld neerdwarrelde. Hij raapte de afbeelding op en zag "de grote vleugels van Gabriël die naar achteren zwaaiden terwijl hij voor de Maagd knielde".

‘Dunne plaats’

Hij beschreef de gevoelens van dat moment als een mystieke ervaring, als het aanwezig zijn op een "dunne plaats", waar de sluier tussen de gewone wereld en mogelijke werkelijkheden daarbuiten even doorzichtiger werd. "En ik voelde dat het een van die dunne plekken was waar mensen over praten, waar de dimensie van het hemelse plotseling ongelooflijk dichtbij lijkt". Hij had daar sterk het gevoel gehad dat er iets als engelenvleugels langs zijn schouders streek terwijl ze opstegen en neerdaalden uit andere sferen.

Bestel Synodeboek

Was Maria daar?

"Het was een soort zoete roes," vertelde hij. "Misschien was alles raar en vreemd. En op het moment dat je accepteert dat er engelen zijn, lijkt de wereld ineens rijker en interessanter," zei hij. "Had ik het mis toen ik me op de engel concentreerde? Had ik me eigenlijk op de Maagd Maria moeten richten? Was zij daar?" zo vroeg hij zich later af.

Niet leuk voor protestanten

Bij het beschrijven van de tweede Maria-ervaring waarschuwde hij de protestanten in zijn gehoor dat er nu iets kwam dat ze niet leuk zouden vinden: "Het wordt nog erger," zo zei hij. Drie jaar geleden werd er bij de historicus namelijk kanker geconstateerd. De dokter zei dat het noodzakelijk was een deel van zijn darmen te verwijderen. Iedereen die zoiets te horen heeft gekregen, weet hoe hard dit aankomt.

Kerk met wonderen in Londen

Tijdens de kerstperiode woonde Holland diensten bij in de kerk van St Bartholomew the Great in het centrum van Londen. St Bartholomew's is een voormalige Augustijner priorij en ziekenhuis en wordt van oudsher met wonderen in verband gebracht, omdat het werd gesticht door een met legenden omgeven monnik, genaamd Rahere, een Augustijn die een visioen zou hebben gehad waarin hem gezegd werd een kerk te stichten in de Londense wijk Smithfield. Toevallig of niet is dat ook de enige plek in Londen waar ooit de Maagd Maria zou zijn verschenen.

Bestel Fatima-rozenkrans

Nooit een anglicaanse Maria-verschijning

Die verschijning staat opgetekend in het (nog steeds bewaarde) Book of Foundations. Onze Lieve Vrouw verscheen aan een monnik, genaamd Hubert. Het boek beschrijft hoe ze hem en de andere monniken op een behoedzame en bemoedigende manier de les leest omdat ze de liturgie niet correct uitvoeren. In de kerk, die later door de protestanten in beslag werd genomen, zijn daarna geen wonderen of genezingen meer voorgekomen, waarmee het heiligdom tot dan toe altijd in verband werd gebracht. Bij Anglicaanse geestelijken of leken heeft zich nooit een Mariaverschijning voorgedaan.

Kanker niet uitgezaaid

Op deze plek, in de Lady Chapel van St. Bartholomew’s knielde Tom Holland neer en vroeg om hulp bij het dragen van de kankerdiagnose. Sinds zijn jeugd had de schrijver niet meer gebeden, maar hij besefte dat hij niets meer te verliezen had. “Ik ging naar deze plek waar de Maagd was verschenen en deed dit enorme oprechte gebed. Kom op. Alsjeblieft. En vanaf dat moment ging er van alles goed." Binnen enkele weken kreeg Holland de medische bevestiging dat zijn darmkanker was teruggedrongen. "De kanker was niet uitgezaaid... en daarom hoefde ik dit stuk van mijn darmen niet te laten verwijderen. Twee jaar later lijk ik er vanaf te zijn."

God met gevoel voor humor

"Als protestantse agnost leek het idee dat ik een Mariale tussenkomst had gehad me zo subliem grappig [dat] ik dacht dat als het waar is, God wel een geweldig gevoel voor humor moet hebben," zei hij. In 2023 vertelde Tom Holland aan bisschop Robert Barron tijdens een openbaar gesprek dat zijn vrouw katholiek was en haar geloof pas onlangs had herontdekt. En dat zij een Jezuïetenpriester gekend hadden die de heiligste persoon was die ze ooit ontmoet hadden.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Tussen geloof en wanhoop

Holland erkent ten slotte ook dat er niet-bovennatuurlijke verklaringen mogelijk zijn voor wat hij meemaakte en dat hij nog steeds "vast zit in de schaduwlanden tussen geloof en existentiële wanhoop". Het leidde bij hem dus nog niet tot een bekering, zoals onlangs bij Tammy Peterson, de vrouw van Jordan Peterson, die door het rozenkransgebed van kanker werd genezen. Maar Holland benadrukte wel dat alleen al de mogelijkheid om te geloven dat zulke ervaringen van bovennatuurlijke oorsprong zouden kunnen zijn, voor hem een bevrijding betekende.

Laatst bijgewerkt: 8 mei 2024 12:27

Doneer