Zelfs als de Kerk wordt verwoest door wolven van ketterij, laat ons aan haar zijde staan

In Zijn lijden moeten we Christus nabij zijn

Zelfs als de Kerk wordt verwoest door wolven van ketterij, laat ons aan haar zijde staan

THEMA'S:

Laten wij aan de zijde van de Heilige Kerk staan, onder de vervolging of tijdens haar triomfantelijke Palmzondag. Ook al wordt de Heilige Kerk verwoest door de wolven van de ketterij, laten wij aan haar zijde staan, voor haar strijden, met haar lijden, met haar bidden.

Morele problemen

De Heilige Vader Leo XIII heeft gezegd, en latere Pausen hebben dit herhaald, dat het communisme een kwaad van morele oorsprong is. Economische en politieke factoren zijn aanwezig, maar morele problemen brengen de communistische beweging voort. Meer dan wat ook veroorzaakt het communisme de morele ineenstorting van de huidige beschaving. Deze morele crisis heeft economische, sociale en politieke gevolgen. De problemen in financiën, politiek en maatschappij zullen dus alleen worden opgelost wanneer deze morele crisis wordt opgelost.

Lees ook: Het kruis omarmen: zijn onze vrome verlangens slechts ijdele illusies?

Vruchten van de deugd voortbrengen

Maar alleen de Kerk kan een oplossing bieden voor deze morele crisis. Alleen het katholicisme is gewapend met de bovennatuurlijke en natuurlijke middelen om dit te doen. De Kerk heeft de wonderbaarlijke gave om in de zielen de vruchten van de deugd voort te brengen die onontbeerlijk zijn voor de bloei van een katholieke beschaving. Deze conclusies zijn rechtstreeks ontleend aan de pauselijke encyclieken. Het volstaat ze open te slaan om te ontdekken wat wij zeggen.

Plicht doen

Als alleen de Kerk het hedendaags kwaad kan verhelpen, dan moeten wij ernaar streven het binnen de kerkelijke gelederen uit te roeien. Het doet er niet toe dat anderen hun plicht niet doen. Laten wij de onze doen. Pas als we alles gedaan hebben wat mogelijk is - dat wil zeggen: absoluut alles en niet slechts "een beetje" of "veel" - kunnen we ons neerleggen bij de komende lawine.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Kerk is onsterfelijk

Zelfs als de hele wereld zou vergaan en de Kerk verwoest zou worden door de wolven van de ketterij, is zij onsterfelijk. Zij zal drijven boven het woeste water van de vloed. Na de storm zullen de mannen, die de beschaving van morgen zullen stichten, uit haar heilige boezem tevoorschijn komen, zoals Noach uit de Ark.

Aardse Koning

Maar sommige katholieken willen deze grote inspanning niet leveren. Net als de Joden begrijpen zij Christus alleen op een troon van glorie. Zij zijn Hem alleen trouw op dagen als Palmzondag, wanneer de menigte Hem toejuicht en Zijn weg met klederen bedekt. Voor hen moet Christus een aardse Koning zijn. Hij moet voortdurend de wereld overheersen. Zij willen niet meer van Hem horen als de slechtheid van de mensen Hem tijdelijk reduceert van Koning tot Gekruisigde, van Soeverein tot Slachtoffer.

Jan van Hemessen Christ Carrying the Cross WGA11350

Communisme bestrijden

Voor deze mensen is Christus niet gekomen om zielen voor de eeuwigheid te redden. Hij kwam om een corporatief regime over de hele wereld te vestigen en het communisme te bestrijden. Als het communisme even wint, zal het voor sommigen een kleine stap zijn om zich bij de communisten aan te sluiten en de zweep te hanteren om het grote Slachtoffer te geselen!

Trouw op Golgotha

Christus wilde echter alle verlegenheden en vernederingen doorstaan om aan te tonen dat ook de Kerk in haar geschiedenis Calvariën, vernederingen en nederlagen zou moeten doorstaan. Trouw op Golgotha is veel prijzenswaardiger dan op de berg Tabor. Onze Heer onderging alle vernederingen op Golgotha om deze mensen een les te leren. Maar Hij wilde ook dat de heerlijkheid van Palmzondag een andere les zou leren aan een andere groep mensen die in staat zijn de boodschap te begrijpen.

Lees ook: Devotie tot het hart van Maria zal de wereld redden

Zelfzuchtige mensen

Nog een andere groep mensen heeft de verwerpelijke mentaliteit die het niet meer dan normaal vindt dat Christus lijdt en dat de Kerk wordt lastiggevallen, vernederd en vervolgd. Het zijn zelfzuchtige mensen "cujus Deus venter est" - "wier God hun buik is."

Comfortabel leven

Aangezien de Kerk Christus moet imiteren, vinden deze mensen het normaal dat haar vijanden haar overweldigen en haar laten lijden. Zij zeggen dat deze vervolging een herhaling is van het lijden van Christus. Maar terwijl Zijn Lijden wordt herhaald, leiden zij een weelderig en comfortabel leven, zich overgevend aan orgieën, immoraliteit, het uitleven van alle zinnen en het beoefenen van alle zonden. De zweep waarmee de tempelverkopers werden verdreven, was voor zulke mensen gemaakt.

Lees ook: De heldhaftige reactie van Sint-Carolus Borromeus op de pest

Catacombalisten

Tot zulke "catacombalisten" zeggen wij dat wij onze armen niet over elkaar moeten doen als de vijanden van de Kerk ons aanvallen. We moeten niet slapen terwijl de Passie wordt vernieuwd. Christus beval zijn apostelen te bidden en te waken. We moeten het lijden van de Kerk met berusting aanvaarden, zoals Onze Lieve Vrouw het lijden van haar Zoon heeft aanvaard. We mogen echter geen ontrouwe discipelen zijn, die de pijnen van de Heiland met slaperigheid, onverschilligheid en lafheid tegemoet treden. Dat zou een reden zijn voor onze eeuwige veroordeling.

Laten we voor de Kerk strijden

Daarom moeten wij altijd bij de Kerk zijn, "want zij alleen heeft woorden van eeuwig leven". Laten we voor haar strijden als ze aangevallen wordt. Maar laten we vechten als martelaren totdat we al ons bloed vergieten en ons laatste beetje energie en intelligentie gebruiken.

Crucifixion

Lijden zoals Sint-Johannes

Als na al deze inspanningen de Kerk onderdrukt blijft, laat ons dan met Haar lijden zoals Sint-Johannes de Evangelist aan de voet van het Kruis. Wij kunnen er dan zeker van zijn dat een barmhartige Jezus ons de prachtige prijs van het aanschouwen van Zijn goddelijke en opperste heerlijkheid in deze wereld of in de volgende niet zal onthouden.

Deze meditatie van prof. Plinio Corrêa de Oliveira werd gepubliceerd in tijdschrift Legionário in 1937. Laten we de historische situatie in herinnering brengen: het communisme in Rusland, het nazisme in Duitsland, en het fascisme in Italië. Het artikel, dat vertaald is uit het Engels, is enigszins aangepast en bewerkt voor publicatie.

Bestel Fatima boek

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 19:33

Doneer