Week van de Lentekriebels: de onkuisheid voorspeld door Onze Lieve Vrouw

De Week van de Lentekriebels dompelt kinderen onder in een poel van seksueel verderf.

Week van de Lentekriebels: de onkuisheid voorspeld door Onze Lieve Vrouw

THEMA'S:

De Week van de Lentekriebels zorgt voor opschudding in heel Nederland. Ouders zijn geschokt door de onthullingen van de campagne Gezin in Gevaar over de promotie van transgenderisme en zelfbevrediging onder kinderen.

Week van de Lentekriebels

“Hoe doe je dat, masturberen?” In detail krijgen kinderen te horen hoe je de eenzame zonde bedrijft. Meisjes van 8 jaar leren zelfs hoe je stimulerende voorwerpen gebruikt. Het gebeurt werkelijk tijdens de Week van de Lentekriebels. Kinderen leren dan zelfs over zelfbevrediging in groepsverband: "Daar is niets op tegen als alleen jongens meedoen die het ook willen."

Zin in jezelf

Voor wie het lastig te geloven vindt dat dit echt op scholen onderwezen wordt: het staat in het boek Zin in jezelf van Martine Delfos. Dit boek staat op de leeslijst van de Week van de Lentekriebels. Of beter gezegd: stond, want nadat de campagne Gezin in Gevaar erover publiceerde, haalde organisator Rutgers in allerijl het boek offline.

Help de Week van de Lentekriebels te stoppen. Teken de petitie!

Seksualiteit is voor het huwelijk tussen man en vrouw

Hoe moeten wij als katholieken deze ‘seksuele voorlichting’ zien? Eerst en vooral als een ernstige inbreuk op het zesde gebod: “Gij zult geen onkuisheid doen”. God heeft seksualiteit bestemd voor het huwelijk tussen man en vrouw, bedoeld voor het voortbrengen van nieuw leven. Seksualiteit is absoluut niet bedoeld voor kinderen.

Revolutie: trots en begeerlijkheid

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira stelt dat het Westen wordt geplaagd door een Revolutie die de mens van God wil wegleiden, door een geest van trots en begeerlijkheid te verspreiden. En waar kon die geest beter gecultiveerd worden dan in de onzedelijkheid? Daar is de gevallen mens het kwetsbaarst. Vooral als het een jong mens betreft, een kleuter nog. Kinderen vertrouwen volwassenen volledig en kunnen zichzelf amper beschermen. Ze zijn ideale doelwitten voor de onkuisheid die de Revolutie predikt.

Lees ook: Waarom kuisheid noodzaak is

Fatima

Is dit niet de reden dat Onze Lieve Vrouw in Fatima specifiek aan kinderen – de drie jonge herdertjes – verscheen? Dat zij waarschuwde voor het bederf van de goede zeden, ook door de onkuise kleding? Wie leeft vanuit de Fatima-boodschap en verneemt wat er onderwezen wordt in de Week van de Lentekriebels, wordt met extra afschuw vervuld - maar beseft tegelijk het demonische karakter van deze ‘voorlichting’.

Maria voorspelde dit in 1610

We zijn gewaarschuwd, reeds in de zeventiende eeuw! In 1610 verscheen Onze Lieve Vrouw van Goed Succes te Quito, Ecuador aan zuster Mariana de Jésus Torres. Daar deed de Moeder Gods voorspellingen met zulke accuratesse dat buiten twijfel staat dat hier echt de Koningin van de Hemel heeft gesproken. Wij citeren:

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

'Uitbarsting in het midden van de 20ste eeuw'

".... Ik maak jullie bekend dat vanaf het einde van de negentiende eeuw en kort na het midden van de twintigste eeuw... de hartstochten tot uitbarsting zullen komen en er een totaal bederf van de zeden zal zijn... Die zullen zich voornamelijk op de kinderen richten om deze algemene corruptie in stand te houden...”

Huwelijk en geestelijke roepingen in verval

"Wat het sacrament van het huwelijk betreft... het zal worden aangevallen en diep ontheiligd... De katholieke geest zal snel vervallen; het kostbare licht van het Geloof zal geleidelijk aan worden gedoofd... Daarbij zullen de effecten van de seculiere opvoeding komen, wat een reden zal zijn voor het gebrek aan priesterlijke en religieuze roepingen."

Moreel verderf van priesters

"Het heilige Wijdingssacrament zal bespot, onderdrukt en veracht worden... De duivel zal proberen de dienaren van de Heer op alle mogelijke manieren te vervolgen; hij zal zich met wrede en subtiele scherpzinnigheid inspannen om hen af te brengen van de geest van hun roeping en zal velen van hen corrumperen. Deze verdorven priesters, die het christelijke volk zullen schandaliseren, zullen de haat van slechte katholieken en de vijanden van de Rooms-katholieke en apostolische kerk op alle priesters doen neerkomen..."

'Hij die moet spreken, zwijgt'

Verder zal er in deze ongelukkige tijden ongebreidelde luxe zijn, die de rest tot zonde zal verleiden en ontelbare lichtzinnige zielen zal veroveren, die verloren zullen gaan. Onschuld zal bijna niet meer gevonden worden bij kinderen, noch ingetogenheid bij vrouwen. Op dit allerhoogste moment van nood van de Kerk zal degene die zou moeten spreken, zwijgen.

Bestel Fatima boek

"Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen!"

Wat Onze Lieve Vrouw in 1610 voorspelde, zien wij in onze tijd exact gebeuren. Let ook op de samenhang van het zedenbederf met de crisis in de Kerk en de droevige staat van priesterroepingen en huwelijkssluitingen. Je zou er wanhopig van worden, als dezelfde Koningin van de Hemel ons niet met kracht had verzekerd in Fatima: “Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen!”

Help de Week van de Lentekriebels te stoppen. Teken de petitie!

Laatst bijgewerkt: 27 februari 2024 10:05

Doneer