Waarom Sint-Jozef de terreur van de demonen wordt genoemd

Sint-Jozef wordt door de Kerk de "Terreur van de demonen" genoemd.

Waarom Sint-Jozef de terreur van de demonen wordt genoemd

THEMA'S:

Hoewel gedetailleerde verslagen over het leven van Sint-Jozef schaars blijven, leren we uit de Schrift en de Heilige Traditie over zijn onwankelbaar geloof, zijn ijverige volharding, zijn bewonderenswaardige zuiverheid en zijn uitzonderlijke nederigheid.

"Terreur van de demonen"

De Kerk heeft in haar wijsheid de gelovigen een erfenis nagelaten van een reeks prachtige aanroepingen ter ere van hem, de Litanie van Sint-Jozef. De levendige aanroepingen die daarin te vinden zijn, brengen ons dichter bij de heilige en herinneren ons aan zijn vele deugden. We vinden een bijzonder intrigerende aanroeping vol betekenis en waarheid, "Terreur van de demonen." Nu vraagt men zich af waarom?

Een nobele roeping

Gezien de grootsheid van zijn roeping - de bescherming, het onderhoud en de zorg voor de Heilige Moeder en Onze Heer Jezus Christus als hoofd van de Heilige Familie - mogen we verwachten dat God hem ook begiftigde met een even evenredige genade om zo'n verheven levensopdracht uit te voeren. En zeker kunnen wij ons hem voorstellen als een subliem icoon van mannelijkheid en een steunpilaar van kracht die de machten van de duisternis vreselijk zou doen vrezen, gegeven de nobele taak onder zijn hoede.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Toewijding aan zuiverheid

In de geschriften van de eerbiedwaardige Maria van Agreda, uitvoerig beschreven in de Stad van God, lezen we dat de heilige Jozef uit Nazareth kwam, een mooi figuur had en een aangenaam gelaat, zeer bescheiden en onvergelijkelijk edel van uiterlijk. Hij was in de derde graad verwant met de Heilige Maagd, legde op twaalfjarige leeftijd een gelofte van eeuwige kuisheid af, hernieuwde die en hield zich eraan door te trouwen, tot grote vreugde en blijdschap van de Heilige Maagd, die dezelfde gelofte aflegde. Hij was toen drieëndertig jaar oud.

Witte lelies aan de droge roede van Sint-Jozef

Het is mooi hier op te merken dat toen de heilige priester Simeon alle jongemannen van Jeruzalem uit het huis van David in de tempel bijeenbracht om te kiezen wie de rechtmatige echtgenote van Onze Lieve Vrouw zou worden, hij door God geïnspireerd werd om iedere man een droge roede te geven. Na een periode van gebed waarin om de openbaring van de goddelijke wil werd gevraagd, bloeiden aan de staf van de H. Jozef zuivere witte lelies - het symbool van zuiverheid - en boven zijn hoofd zweefde een witte duif, zeer zuiver en stralend, waarmee Simeon het teken gaf dat hij de uitverkorene was.

Lees ook: Sint-Jozef, martelaar van de grootsheid

Demonen krimpen ineen in Sint-Jozefs aanwezigheid

Jozef is dus de belichaming van een zuiver mens: zuiver in gedachten, zuiver in hart; zuiver van lichaam en ziel - voorbestemd om de meest kuise echtgenote te zijn van Maria Allerheiligste, ontvangen zonder zonde. Tegenover zo'n sublieme zuiverheid en heiligheid zou het niet vergezocht zijn te geloven dat de lelijke, smerige helse geesten in versteende angst ineenkrompen in zijn aanwezigheid.

Het succes van Christus' zending hing af van Sint-Jozef

En in zijn handen lag de weinig benijdenswaardige maar zeer verheven taak van het beschermen van de Heilige Mensheid van Onze Heer Jezus Christus, het toppunt van de hele schepping. God werd Mens om de mensheid te verlossen en haar het meest volmaakte en ultieme geschenk van het eeuwige leven te schenken door Zijn Heilig Lichaam en Bloed. Om Zijn Goddelijke zending te volbrengen, vertrouwde God de Vader Zijn Zoon toe aan de vaderlijke zorg van de H. Jozef. Wat een geweldige en machtige man moet de heilige Jozef geweest zijn!

Lees ook: Ga tot Sint-Jozef! De mooiste gebeden tot de heilige voedstervader van onze Heer Jezus

Meest kuise echtgenoot

Wij kunnen dit plan zeker toeschrijven aan Gods Eeuwige Wijsheid, die ons heeft voorbestemd voor het Eeuwige Leven door Zijn Zoon. Voor dit heilige doel heeft Hij Zijn Zoon laten geboren worden uit een zeer reine Moeder, onbesmet door de smet van de erfzonde. En om de integriteit van die onbevlekte Moeder te verzekeren en te bewaren, verloofde Hij haar met een geliefde en meest kuise echtgenoot: Jozef.

Beschermer van de Kerk

Als beschermer en voogd van Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw wordt Sint-Jozef ook aangeroepen als patroon van de Universele Kerk, als een passende erkenning van zijn kracht en standvastigheid. De katholieke Kerk, geboren uit het water dat uit Jezus' zijde spoot en gevoed door de moederliefde van Onze Lieve Vrouw, zocht troost en bescherming tegen de strikken en het kwaad van Satan en zijn volgelingen in de handen van Sint-Jozef, inderdaad, de schrik der demonen! Als erkenning van deze bijzondere plaats vereert de Heilige Moeder Kerk hem met de hoogste verering, protodulia genaamd, hoger dan die welke aan engelen en heiligen wordt gegeven, met uitzondering van Maria die een speciale verering ontvangt, hyperdulia genaamd.

Lees ook: De Heilige Lijkwade: een evangelie voor de 21e eeuw

Sint-Jozef leed onder lichamelijke aftakeling

Terwijl de Vrouwe dankzij haar zondeloze lichaam het uitzonderlijke voorrecht genoot van een volmaakte schoonheid van teint en vorm, zelfs toen zij zeventig jaar oud was, ontzegde God de heilige Jozef deze gunst. Zo leed hij onder lichamelijke aftakeling, pijn en lijden naarmate hij ouder werd. Uiteindelijk stopte hij met werken en aanvaardde zijn lot met berusting. Voortaan gaf hij zich geheel over aan de aanschouwing van de mysteriën waarvan hij de bewaarder was, en aan de heldhaftige beoefening van de deugden.

Patroon van de stervenden

De heilige Traditie vertelt ons dat Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw hem bijstonden in zijn stervensmomenten en dat zijn dood in heiligheid door geen enkele andere heilige werd overtroffen - behalve door Jezus en Maria. Hierdoor werd Sint-Jozef bekend als de Patroon van de Stervenden. Door de eeuwen heen hebben de katholieke gelovigen liefdevol tot hem gebeden voor de genade van een goede en heilige dood. Sint-Jozef stierf op de leeftijd van zestig jaar.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Voorname genaden verkregen op voorspraak van Sint-Jozef

  • Ten eerste, zij die hem aanroepen zullen van God, op zijn voorspraak, de gave van kuisheid verkrijgen, en zullen niet overwonnen worden door de verleiding van de zinnen;
  • Ten tweede zullen zij bijzondere genaden ontvangen om hen van de zonde te bevrijden;
  • Ten derde zullen zij een ware devotie tot de Heilige Maagd verkrijgen;
  • Ten vierde zullen zij een goede en gelukkige dood hebben en op dat beslissende moment verdedigd worden tegen de aanvallen van Satan;
  • Ten vijfde zullen zij, wanneer het voor hen passend is, bevrijd worden van lichamelijk lijden en hulp vinden in hun kwellingen;
  • Ten zesde, indien zij gehuwd zijn, zullen zij gezegend worden met nakomelingen;
  • Ten zevende, de demonen zullen zeer gevreesd zijn voor de glorieuze naam van Sint-Jozef.

Met zoveel genaden te verkrijgen door zijn krachtige voorspraak, laat ons niet aarzelen om nederig te vragen om de bescherming en hulp van de goede Sint-Jozef, terreur van de demonen!

Dit artikel is een vertaling van "Why Saint Joseph is the terror of demons" en verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 5 maart 2024 14:36

Doneer