Sint-Franciscus van Sales, patroon van de journalisten

Sint-Franciscus van Sales, patroon van de journalisten

Door te wijzen op de heiligen als voorbeelden maakt de katholieke Kerk zonder discussie een einde aan vermeende onwetendheid en nederigheid van hen die de leer van Onze Heer Jezus Christus volgen.

Goede wil volstaat

We vinden onder hen inderdaad velen die hun leven wijdden aan nederigere taken en die vaak onderwijs versmaadden om de enige ware wijsheid te cultiveren, die de liefde tot God is. Maar naast hen, en in niet mindere aantallen, zijn er koningen, koninginnen, edelen en wijzen die ons er dagelijks aan herinneren, en met de onweerlegbare kracht van de feiten, dat voor het volgen van onze Heer Jezus Christus niets meer vereist is dan goede wil.

Adel en kennis

Sociale omstandigheden en wetenschap zijn, afzonderlijk, de twee hinderpalen die volgens ongelovigen de verspreiding van de Kerk in de weg staan. En de Kerk beantwoordt ze met het leven van een Franciscus van Sales [of François de Sales, feest 24 januari, red.], die de adel van zijn familie combineerde met een ongewone kennis die hij met glans verwierf aan de beste colleges in Frankrijk.

Volg MOH op Telegram

Trouw aan de sacramenten

Franciscus werd door zijn vader naar Parijs gestuurd om te studeren. Maar zijn moeder, die vreesde voor de deugdzaamheid van haar zoon die zo aan zichzelf overgelaten werd in een grote stad, nam afscheid van hem en raadde hem met klem aan de sacramenten trouw te blijven, bewerend dat ze hem liever dood zag dan te weten dat hij op een dag een doodzonde had begaan.

Geestelijke nacht

Franciscus maakte snelle vorderingen in zijn studie en werd bewonderd door zijn leraren en klasgenoten, niet alleen om zijn intelligentie, maar ook om de deugdzaamheid die hij wist te handhaven te midden van zoveel gevaren, waarbij hij vaak de sacramenten ontving. Onze Lieve Heer wilde echter grootse dingen van Franciscus en daarom onderwierp hij hem aan volledige dorheid door toedoen van het idee dat hij voorbestemd was om naar de hel te gaan en dat al zijn inspanningen om zichzelf te redden waardeloos waren.

Hulp van Onze Lieve Vrouw

Geobsedeerd door dit idee, knielde Franciscus op een dag neer aan de voeten van Onze Lieve Vrouw en bad te midden van tranen het gebed van Sint-Bernardus (het Memorare) en voegde eraan toe: "O mijn Vrouwe en Koningin, wees mijn voorspreker bij uw Zoon, voor wie ik niet durf te verschijnen. Lieve Moeder, als ik de pech heb God niet lief te hebben in de volgende wereld, schenk mij dan de genade hem zoveel mogelijk lief te hebben terwijl ik hier ben!"

Bestel Fatima-rozenkrans

Gebed verhoord

Vanaf die dag hield deze verzoeking helemaal op. Onze Lieve Heer verhoorde het prachtige gebed van Franciscus, die zich volledig aan zijn wil overgaf, zodanig dat hij niet aarzelde om hem in deze wereld lief te hebben en te dienen zonder enige beloning in de volgende.

Bestrijder van ketterij

Na zijn studie werd de heilige Franciscus ondanks het verzet van zijn vader tot priester gewijd en de paus benoemde hem tot opvolger van de bisschop van Genève, het centrum van de calvinistische ketterij. Franciscus werd zeer actief en probeerde op alle mogelijke manieren de ketterij te vernietigen.

Franciscus bezoekt heel zijn bisdom te voet

Tweeënzeventigduizend calvinisten bracht hij naar de katholieke Kerk, en toen het bisdom na de dood van de bisschop van Genève in zijn handen overging, bezocht hij het hele bisdom te voet, spoorde de gelovigen aan tot volharding en probeerde de ketters op hun dwalingen te wijzen.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Kerkleraar en patroon van journalisten

Twintig jaar lang leidde hij het bisdom Genève, ondanks de valstrikken die de calvinisten hadden uitgezet, om de grote bisschop, die alleen al door woord, zachtmoedigheid en voorbeeld zoveel duidelijke wegen in hun gelederen had geopend, van hun pad te doen verdwijnen. Op 56-jarige leeftijd gaf Sint- Franciscus zijn ziel aan God. 23 jaar later nam paus Alexander VII zijn naam op in de catalogus van heiligen en in 1933 werd hij uitgeroepen tot Kerkleraar en patroon van de pers en journalisten.

Zogenaamde ‘neutrale pers’

Tijdens zijn leven was Sint-Franciscus een ware strijder voor de Kerk tegen ketterij, en vandaag de dag is de katholieke pers ook verplicht om dezelfde strijd te voeren, aangezien de wereld steeds meer vervalt in ketterij en de ontbinding van gewoonten, met de medeplichtigheid van de zogenaamde neutrale pers.

Achter ‘neutraliteit’ schuilt haat

Alleen de katholieke pers zal in staat zijn deze golf tegen te houden, en alleen de geest van opoffering die de heilige Franciscus van Sales inspireerde om de calvinistische ketterij in zijn eigen hoofdkwartier te bestrijden, zal hem in staat stellen de onverschilligheid die hem omringt te overwinnen en effectief te strijden tegen de neutrale pers, die achter haar vermeende neutraliteit een ware haat tegen de Kerk van Onze Heer verbergt.

Bestel Wonderdadige Medaille

Gebed

Moge de heilige Franciscus van Sales voorbede doen bij Onze Lieve Heer, van Hem de genade verkrijgen zonder welke niets gedaan kan worden en alle katholieke journalisten de geest van opoffering geven die nodig is voor hun werk.

Dit artikel is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en verscheen eerder in druk in het tijdschrift Legionário van 23 januari 1938.

Laatst bijgewerkt: 22 januari 2024 11:44

Doneer