Litanie van de heilige apostelen Petrus en Paulus

Mozaïek van de heilige Petrus en Paulus samen met Onze Lieve Heer op de basiliek van Sint-Paulus, Rome. Bron afbeelding: Flickr / Larwence OP

Litanie van de heilige apostelen Petrus en Paulus

THEMA'S:

Vandaag, 29 juni, vieren we het Hoogfeest van de twee steunpilaren van de Kerk, de heilige Apostelen Petrus en Paulus. De heilige Petrus en Paulus, twee steunpilaren van het vroege christendom, worden wereldwijd vereerd vanwege hun onwankelbare geloof, toewijding en opoffering.

Herders en martelaren

De heilige Petrus en Paulus zijn twee giganten uit de lijst van martelaren die de Kerk verrijkt. Afkomstig uit twee totaal verschillende achtergronden, maar toch verenigd in hun liefde voor Christus tot de dood toe. De eerstgenoemde was een simpele visser, de tweede een machtige vervolger van de Kerk. Beiden volgden Onze Lieve Heer en werden uiteindelijk omwille van hun geloof in Rome ter dood gebracht. Hun gezamenlijke feestdag is 29 juni, de traditionele dag van hun martelaarschap. Op deze dag kunt u de volgende prachtige litanie bidden van hen beiden.

Lees ook: 29 juni: feestdag van Sint-Petrus en Sint-Paulus

Litanie van de heilige apostelen Petrus en Paulus

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons.
God, heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons.

Heilige Moeder van God, bid voor ons.

Heilige Maria, Koningin der apostelen, bid voor ons.

Heilige Petrus, bid voor ons.

Heilige Petrus, Prins der Apostelen, bid voor ons.

Heilige Petrus, eerste paus en leider van de Kerk, bid voor ons.

Heilige Petrus, rots waarop Christus zijn Kerk bouwde, bid voor ons.

Heilige Petrus, die de sleutels van het Hemelse Koninkrijk ontving, bid voor ons.

Heilige Petrus, bewaarder van de geloofsschat, bid voor ons.

Heilige Petrus, herder van het kudde van Christus, bid voor ons.

Heilige Petrus, onverschrokken belijder van Christus, bid voor ons.

Heilige Petrus, die de marteldood stierf uit liefde voor Christus, bid voor ons.

Heilige Petrus, patroon van de vissers, bid voor ons.

Heilige Petrus, krachtig voorbidder voor de Kerk, bid voor ons.

Heilige Petrus, wiens graf het middelpunt van de christelijke wereld is, bid voor ons.

Heilige Petrus, voorbeeld van bekering en vergeving, bid voor ons.

Heilige Paulus, bid voor ons.

Heilige Paulus, apostel van de heidenen, bid voor ons.

Heilige Paulus, ijverig prediker van het evangelie, bid voor ons.

Heilige Paulus, leraar van de naties, bid voor ons.

Heilige Paulus, die het geloof tot aan de uiteinden der aarde verspreidde, bid voor ons.

Heilige Paulus, die grote brieven aan de kerken schreef, bid voor ons.

Heilige Paulus, die Christus verkondigde in woord en daad, bid voor ons.

Heilige Paulus, die de marteldood stierf voor de naam van Christus, bid voor ons.

Heilige Paulus, voorbeeld van geloof en volharding, bid voor ons.

Heilige Paulus, die zwak was in het vlees maar sterk in de geest, bid voor ons.

Heilige Paulus, die de gerechtigheid van God beleed, bid voor ons.

Heilige Paulus, die de overwinning van Christus uitdroeg, bid voor ons.

Heilige Paulus, die alleen roemt in het kruis van Christus, bid voor ons.

Dat wij de lessen van uw leven en lijden mogen navolgen, bid voor ons.

Dat wij standvastig mogen blijven in het geloof, bid voor ons.

Dat wij moedig het Evangelie mogen verkondigen, bid voor ons.

Dat wij met vreugde ons kruis mogen dragen, bid voor ons.

Dat wij in liefde mogen groeien voor Christus en Zijn Kerk, bid voor ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Bid voor ons, Heilige Apostelen Petrus en Paulus.

Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden. Almachtige God, door de Heilige Apostelen Petrus en Paulus hebt U uw Kerk opgebouwd. Schenk ons, op hun voorspraak, de genade om standvastig te blijven in het geloof en in liefde te groeien, opdat wij in vreugde uw eeuwige glorie mogen binnengaan. Door Christus onze Heer. Amen.

Laatst bijgewerkt: 28 juni 2024 06:58

Doneer