Karel de Goede, de zalige graaf van Vlaanderen

De zalige graaf van Vlaanderen, Karel de Goede, werd in gebed voor het altaar van Onze Lieve Vrouw onthoofd.

Karel de Goede, de zalige graaf van Vlaanderen

Op 2 maart viert de Kerk het feest van Karel de Goede, de zalig verklaarde graaf van Vlaanderen. Een voorbeeld van een goede, christelijke vorst.

Zoon van Deense koning

Karel (1083-1127) was de zoon van Knut, de heilige koning van Denemarken, wiens feest op 13 januari is gevierd. Zijn vader werd vermoord toen Karel vijf jaar oud was. Zijn moeder Adele nam hem toen mee naar het hof van haar vader, de graaf van Vlaanderen, in Brugge. Karel vergezelde in 1118 zijn neef Boudewijn VII op veldtocht naar Normandië tegen Hendrik I van Engeland. Bij zijn terugkeer ontving hij het graafschap Vlaanderen van zijn stervende neef.

Verbod op godslastering

Karel was een godvruchtig vorst. Hij bezat een sterk gevoel van rechtvaardigheid. Na het eten liet hij drie theologen komen die hoofdstukken uit de Schrift bespraken, waar hij met veel plezier naar luisterde. De graaf handhaafde in zijn gebied met kracht het verbod op godslastering. Dit kon bestraft worden met het verlies van een hand of voet.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Grote hongersnood

Zijn binnenlandse politiek was vooral gericht op de vestiging en de handhaving van de openbare vrede door de bestrijding van onrecht en armoede. Zoals prof. Plinio Corrêa de Oliveira opmerkt: “Karel waakte over de armen, weduwen en wezen omdat de hoogste macht van een staat moet waken over degenen die niets hebben.” Zijn bijnaam de Goede kreeg Karel tijdens de grote hongersnood in de winter van 1124-25. Met een hulpprogramma bestreed hij het leed van zijn onderdanen.

Karel dwarsboomde speculanten

Toen Karel echter ontdekte dat enkele hooggeplaatste burgers van de familie Erembald, die van onvrije komaf waren maar in de adelstand opgenomen, een grote hoeveelheid graan hadden opgeslagen, verplichtte hij hen dit onmiddellijk tegen een eerlijke prijs te verkopen. Dit misgelopen voordeel wekte hun woede. Bovendien had Karel de leiders van de speculanten daarbij op hun afkomst gewezen. Beledigd smeedden zij een complot om de graaf te vermoorden.

Vermoord tijdens gebed in de kerk

Karel bezocht dagelijks de H. Mis in de kerk van Sint-Donaas in Brugge, dichtbij zijn woning. Op een ochtend in 1127 viel Borchard, de neef van een van de leiders van het complot, Karel aan en onthoofdde hem op het moment dat hij knielde en alleen bad voor het altaar van Onze-Lieve-Vrouw.

Laatst bijgewerkt: 7 maart 2023 05:49

Doneer