Hoe de zieners van Fatima u helpen de beste Vastentijd ooit te hebben

Hoe de zieners van Fatima u helpen de beste Vastentijd ooit te hebben

THEMA'S:

De vastentijd, de tijd van het liturgische jaar waarin de Heilige Moeder Kerk de katholieken oproept om te vasten en zich te onthouden van vlees in een geest van boetedoening en zelfverloochening, moedigt de gelovigen ook aan om na te denken over het pijnlijke lijden van Onze Heer Jezus Christus.

Vasten naar Christus' voorbeeld

In deze boetedoening dient onze Heer Jezus Christus als ons hoogste model - Hij leidde de weg van versterving door zichzelf veertig dagen en veertig nachten lang voedsel te onthouden als voorbereiding op het begin van zijn publieke apostolaat. Hij, die het meest tedere medelijden heeft met nederige en berouwvolle zondaars, verzekert ons: "Ik ben niet gekomen, om de rechtvaardigen te roepen, maar wel de zondaars, om ze te bekeren." (Lucas 5:32) En in een opperste daad van opoffering offerde Onze Heer zich op voor onze verlossing en aanvaardde hij zijn lijdende menselijkheid voor de verlossing van de wereld.

Lees ook: Hoe u deze vastentijd kunt verheffen door uw bovennatuurlijke blik te verruimen!

Fatima

Hoe moeten wij in het licht van het bovenstaande onze vastenpraktijken vormgeven in de geest van de boodschap van Fatima? Tijdens de vastentijd wordt Fatima's constante thema van gebed, boete en aanpassing van het leven steeds relevanter in ons dagelijks leven. Tegenwoordig zijn velen gewend aan de gemakken die de technologische vooruitgang biedt. Fast food, tv-diners, mobiele telefoons, geldautomaten, expresbestellingen, internet, e-mail, online winkelen, enzovoort - moderne uitvindingen die dat krampachtige verlangen voeden om dingen snel en gemakkelijk gedaan te krijgen. Alles komt binnen handbereik op je wenken. En voila! De terugkerende mantra springt eruit: "Ik wil het en ik wil het NU." Kortom, geen gedoe, geen uitstel; punt!

De zeven hoofdzonden tieren welig

In een snelle wereld als deze is onmiddellijke bevrediging de regel. Helaas zet het ook de deur wijd open voor zonde en ondeugd. De talloze advertenties die men tegenwoordig bekijkt of leest, appelleren op meer dan één manier aan de zeven hoofdzonden. Een nieuwe anti-rimpelcrème vleit de ijdelheid van een 50-jarige; een heerlijk en verleidelijk voedingsmiddel voedt iemands vraatzuchtige neigingen; de nieuwe auto van de buren maakt jaloers; een exotisch parfum wekt iemands passie en lust op; een verkooppraatje voor een snellere bezorgservice verzacht iemands woede over een eerder mislukte klus; en zo gaat het maar door.

Bestel Fatima boek

Gebrek aanpakken

Vanuit een ander gezichtspunt lijdt elk individu aan een overheersende passie of ondeugd die alle andere overheerst en er vaak toe leidt dat men uit de gratie valt. Of het nu gaat om hoogmoed of zinnelijkheid, onmatigheid, een losse tong of wat dan ook, we kennen min of meer onze eigen zwakheden. Gelukkig biedt de vastentijd, bij de gratie Gods, de mogelijkheid om dit of dat gebrek aan te pakken door serieuze bezinning, gebed en de praktijk van versterving. Zou het ons veel moeite kosten als we vanaf deze vastentijd niet langer schepselen van comfort zouden zijn en onze zinnen zouden verstillen voor het welzijn van onze ziel? Laten we ons tot de kinderen van Fatima wenden voor inspiratie en moed.

Engel vroeg eerherstel bij Fatima

De Engel van Portugal leerde de kinderen de deugd van het vragen van vergiffenis voor boosdoeners door gebed en het brengen van offers. Hij wees hen op de dwingende noodzaak van eerherstel voor de beledigingen, heiligschenningen en onverschilligheid jegens het Allerheiligst Sacrament. Onze Lieve Vrouw van Fatima vroeg de kinderen voortdurend om gebeden van eerherstel en offers voor arme zondaars, wat culmineerde in het visioen van de hel dat een diepgaande en blijvende invloed op hen had. Na het zien van de verschrikkingen en kwellingen van het eeuwige helse vuur werden de zieners veranderd in helden van versterving en boetedoening.

Bestel Fatima-rozenkrans

Versterving

De kinderen bedachten naar eigen inzicht vernieuwende manieren om het verstorven leven waar te nemen. Lucia vond op een dag een touw en stelde voor het in drie stukken te knippen, zodat elk van de zieners het voortdurend om hun middel kon dragen. Dit deden ze met zoveel ijver dat ze er in hun slaap last van hadden. Tot genoegen van God moest Onze Lieve Vrouw later ingrijpen en hen vragen ze 's nachts af te doen. Francisco vond het een goed offer om hun lunch aan de schapen te geven en later aan arme kinderen die ze onderweg tegenkwamen. Zo vastten ze als in de geest van sobere monniken. Ze leefden uitstekend van eikels van steeneiken en eikenbomen, pijnboompitten, wortels, bessen en paddenstoelen.

Hevige dorst

Op een keer besloten Lucia en de twee andere kinderen, terwijl ze hevige dorst leden, niet te drinken uit een kruik met water die Lucia uit een nabijgelegen huis had gehaald en goten ze het in plaats daarvan in een holte in een steen, zodat de schapen konden drinken. Bij andere gelegenheden sloegen ze hun eigen benen met brandnetels, "om God weer een offer te brengen."

Lees ook: Fatima en de noodzaak van lijden

Er is veel boetedoening nodig

Dat waren de stichtelijke voorbeelden van versterving die de kinderzieners beoefenden vanwege hun diep inzicht in de dringende noodzaak van daden van eerherstel en offers om de Goddelijke Gerechtigheid gunstig te stemmen en de verwondingen tegen het Onbevlekt Hart van Maria te verzachten. Laten we dit alles ter harte nemen en toepassen op onze eigen situatie, indachtig de wijdverbreide decadentie die het morele welzijn van onze hedendaagse tijd aantast. Het valt niet te ontkennen dat er veel boetedoening en gebeden nodig zijn om al deze overtredingen goed te maken. Men hoeft maar de krant open te slaan of naar het avondnieuws te kijken om de bewijzen te vinden.

Onze Lieve Vrouw vraagt gebed

De boodschappen die in de verschijningen aan de drie Portugese kinderen door de Engel van Portugal en de Koningin van Hemel en Aarde zijn geopenbaard, spreken allemaal over de ernst van de zonden en misdaden van de mensheid - een tragedie die vraagt om ernstige en vastberaden boetedoening en bekering om de toorn van God te stillen. Om een verschrikkelijke kastijding af te wenden, vraagt Onze Lieve Vrouw de mensen vurig te bidden voor de bekering van de zondaars en vele boetedoeningsoffers te brengen.

Bestel Fatima-rozenkrans

Laten wij hun voorbeeld volgen

We moeten deze waarschuwing uiterst serieus en onmiddellijk nemen. Het is een permanente boodschap voor onze tijd, gericht aan alle mensen. De zieners van Fatima hebben op deze oproep gereageerd met heldhaftige daden van boetedoening en eerherstel, want zij begrepen ten volle de betekenis van het stillen van de goddelijke toorn. Laten wij hun voorbeeld volgen en de boodschap van Fatima in overeenstemming brengen met de werkelijke morele crisis die ons wezenloos aanstaart.

Schuw de pijn niet

Wat hier tot nu toe is geschreven zou verloren gaan als ons intellect er niet in slaagt onze mentaliteit te veranderen en onze wil te bewegen tot standvastige voornemens. Als de dienst aan God alleen bestond uit het vervullen van bepaalde verplichtingen, devotionele praktijken en voorgeschreven gebeden die verenigbaar zijn met een leven van gemak en comfort, dan zou de Kerk overspoeld worden met nieuwgevonden heiligen. Maar dat is niet het geval. Helaas is het onze menselijke natuur om lijden te schuwen, pijn te vermijden en zelfvoldaan te zijn met het beetje vooruitgang dat we boeken in het geestelijk leven. Laten we ons valse optimisme laten varen. Laten we onze lauwheid en lauwe geest afwerpen. Laten we met een veranderde mentaliteit onze misvattingen vervangen door een oprecht aanhoudend verdriet over onze zonden.

Lees ook: De Heilige Lijkwade: een evangelie voor de 21e eeuw

Neem je kruis op

Put moed uit de goddelijke raad: "Zo iemand mijn volgeling wil zijn, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen iedere dag, en Mij volgen." (Lucas 9:23) Het kruis is de belichaming van het Evangelie en de glorieuze standaard van een ware christen. En door ons kruis te dragen, moeten we onszelf vernederen en onszelf zien als onze grootste vijand, met wie we de rest van ons leven een voortdurende oorlog moeten voeren.

Haar Onbevlekt Hart zal triomferen!

De huidige situatie en de boodschap van Fatima plaatsen bovenstaande overwegingen in een ander perspectief. Welke zelfverloochening of opoffering we ook kiezen, we moeten het met nederigheid en voorzichtigheid doen. Vasten of niet, we moeten onszelf doordrenken met een blijvende boetvaardige geest tegenover de onverminderde morele chaos die de mensheid teistert. En tenslotte, laten we ons tot Onze Lieve Vrouw wenden voor inspiratie, kracht en standvastigheid, altijd hopend op haar belofte in Fatima, "Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen."

Dit artikel verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 21 februari 2024 17:35

Doneer