Edward de Belijder, zachtaardige en heilige koning

Edward de Belijder, zachtaardige en heilige koning

Op 13 oktober vieren we de gedachtenis van Koning Edward de Belijder van Engeland. Deze heilige stond bekend als zachtaardig en heeft daarmee in roerige tijden zonder bloedvergieten vele conflicten kunnen oplossen. Tot op de dag van vandaag is hij de patroon voor het Brits koningshuis.

Het vroege leven van Edward

Edward, koning van Engeland, werd geboren in 1003 en stierf op 5 januari 1066. Hij was de zoon van Ethelred II en Emma, dochter van hertog Richard van Normandië. Toen Edward nog maar tien jaar oud was, werd hij met zijn broer Alfred naar Normandië gestuurd om opgevoed te worden aan het hof van de hertog, zijn oom, omdat de Denen in Engeland de overhand hadden gekregen.

Beste jaren in ballingschap

Zo bracht Edward de beste jaren van zijn leven in ballingschap door, aangezien de kroon door Knoet, Emma's tweede man, met toestemming van Emma, was toegewezen aan zijn eigen nakomelingen. Door deze vroege tegenspoed leerde Edward zo de waanzin van ambitie en hij groeide op in onschuld, waarbij hij zich vooral bezigde in het assisteren bij de Heilige Mis en de kerkelijke ambten, en in de omgang met religieuzen, terwijl hij de geneugten van de jacht en de recreatie die bij zijn stand paste niet verwaarloosde.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Verwelkomd om zijn heilige karakter

Bij de dood van Knoet in 1035 greep diens buitenechtelijke zoon Harold de troon, terwijl troonopvolger Hardeknoet zich toen in Denemarken bevond. Edward en zijn broer Alfred werden overgehaald om een poging te doen de kroon te bemachtigen, wat resulteerde in de wrede dood van Alfred, die in handen van Harold was gevallen, terwijl Edward verplicht was terug te keren naar Normandië. Na de plotselinge dood van Hardeknoet in 1042 werd Edward op ongeveer veertigjarige leeftijd bij acclamatie op de troon geroepen, waarbij hij zelfs door de Deense kolonisten werd verwelkomd vanwege zijn zachtaardige, heilige karakter.

De zachtaardige regeerperiode

Zijn bewind was er een van bijna ononderbroken vrede; de dreigende invasie van Knoets zoon, Sweyn van Noorwegen, werd afgewend door de opportune aanval op hem door Sven van Denemarken. De interne moeilijkheden veroorzaakt door de ambitie van graaf Godwin en zijn zonen werden zonder bloedvergieten opgelost door Edward's eigen zachtheid en voorzichtigheid. Hij ondernam geen oorlogen, behalve om een inval van de Welsh af te slaan en om Malcolm III van Schotland te helpen tegen Macbeth, de opvolger van diens troon.

Lees ook: Zalige Karel en Zita, het laatste keizerlijke echtpaar

Zijn enige doel was het welzijn van het volk

Zonder persoonlijke ambitie was Edwards enige doel het welzijn van zijn volk. Hij schold de omstreden "Danegeld" kwijt, die nodeloos geheven bleef worden. Hoewel hij overvloedig aalmoezen gaf aan de armen en voor religieuze doeleinden, zorgde hij ervoor dat zijn eigen koninklijke patrimonium volstond zonder belastingen te heffen. De tevredenheid over "de goede wetten van St. Edward" was zo groot dat latere generaties, wanneer zij zich bedreigd voelden, herhaaldelijk om de uitvaardiging ervan verzochten.

Trouw aan God

Toegevend aan de smeekbeden van zijn edelen nam Edward als gemalin de deugdzame Editha aan. Zij was de dochter van graaf Godwin. Omdat hij echter een gelofte van kuisheid had afgelegd, eiste hij eerst haar instemming om alleen als zuster met hem samen te leven. Daarmee bleef de heilige trouw aan zijn God. Omdat hij zijn koninkrijk niet kon verlaten zonder zijn volk te schaden, werd de bedevaart naar het graf van Sint-Pieter, waartoe hij zich had verbonden, door de paus omgezet in de herbouw van de abdij van Sint Pieter in Westminster, die slechts een week voor zijn dood werd ingewijd en waarin hij werd begraven.

Bestel Wonderdadige Medaille

Heilig verklaard door de paus

De heilige Edward was de eerste koning van Engeland die het "koningskwaad", ofwel tuberculose, aanpakte. Vele lijders aan de ziekte werden door hem genezen. Hij werd in 1161 door paus Alexander III heilig verklaard. Zijn feest wordt gevierd op 13 oktober, omdat zijn ongeschonden lichaam op die dag in 1163 plechtig werd overgebracht door de heilige Thomas van Canterbury in aanwezigheid van koning Hendrik II.

Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2022 17:13

Doneer