De wijsheid ontdekken van Sint-Ignatius van Loyola

De heilige Ignatius van Loyola

De wijsheid ontdekken van Sint-Ignatius van Loyola

THEMA'S:

De geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola worden vaak gepresenteerd als een prachtige reeks logische argumenten die een persoon ertoe kunnen brengen zijn leven te veranderen, zijn ziel te redden, zijn levensstaat te kiezen of belangrijke beslissingen te nemen. Hoewel al deze schatten in dit werk worden gevonden, moeten we een nog bredere visie hebben die ons in staat stelt om weer een andere schat te zien die zelden wordt genoemd. Die schat is zijn wijsheid.

Heilige Ignatius van Loyola

Als iemand geestelijk evenwicht en wijsheid wil hebben, laat hem dan De geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius van Loyola lezen. Zijn manier van denken is niet alleen maar speculatief redeneren. Er is geen zinvollere of logischere manier om over de concrete problemen van het leven te denken dan die van de heilige Ignatius van Loyola. Wie vertrouwd raakt met zijn redenering en eraan gewend is, krijgt een werkelijk buitengewone en gestructureerde ziel.

Centraal punt

Wat is het met De geestelijke oefeningen van de heilige Ignatius dat we in het bijzonder moeten prijzen? Allereerst de wijsheid waarmee hij de onderwerpen uiteenzet. Hij gaat altijd direct naar de centrale punten van een onderwerp. Zo leidt zijn beschouwing van de zonde ons tot nadenken over de ernst van de zonde en de rechten van God. Door conclusies te trekken over de ernst van de zonde, bespiegelen mensen vervolgens op de ernst van hun eigen zonden. Vanuit een centraal punt ontwikkelt hij zijn redenering altijd op een logische, eenvoudige, directe en onweerlegbare manier. We blijven zitten met het alternatief dat we ofwel toegeven dat we geen geloof hebben ofwel dat hij gelijk heeft.

Lees ook: De katholieke geest van keizer Karel van Oostenrijk: een bron van hoop in tragische tijden

Volledige eerlijkheid

Ten tweede leert de heilige Ignatius ons om volledig eerlijk te zijn als we naar ons privéleven kijken. De oefeningen zijn zo opgezet dat ze ons volledig objectief maken wanneer we onze gebreken, deugden, omstandigheden en plichten in ogenschouw nemen. De heilige leert ons te vechten tegen die talrijke en sluwe (hoewel meestal halfbewuste) manoeuvres die we vaak toepassen om onszelf niet te kennen. Zijn logica is als een rechte pijl die ons dwingt om de dingen recht in het gezicht en in alle eerlijkheid te bekijken. We zien en herkennen onszelf zoals we zijn. Op het moment van ons geestelijk zelfonderzoek worden we in een positie gebracht waarin we niet tegen onszelf of tegen God zullen liegen. Hoe troostend of pijnlijk deze eerlijke visie ook is, we kunnen dan nuttige conclusies trekken en voornemens maken.

Gevoel en verstand in balans

Tenslotte levert de heilige Ignatius ons een bewonderenswaardig evenwicht tussen de intelligentie en de wil aan de ene kant en de gevoeligheid aan de andere kant. Hij baseert zijn argumenten op de rede, niet op gevoeligheid of gevoelens. Maar zodra de rede overheerst, vraagt hij de gevoeligheid van de mens om de rede te volgen. Zo vraagt de heilige Ignatius ons om na te denken over een onderwerp en ons dan een plaats of situatie voor te stellen die ons zal helpen om goede bewegingen in onze ziel op te wekken. Dat wil zeggen dat hij probeert de menselijke gevoeligheid in overeenstemming te brengen met de logische argumenten. Als uw gevoeligheid of gevoelens echter niet ontroerd zijn door het argument, raadt hij ons aan door te gaan met de oefening zonder hen, want dat is wat de rede aangeeft dat we moeten doen. Dit is een prachtig evenwicht!

Bestel Fatima-rozenkrans

Natuur en bovennatuur in balans

De heilige Ignatius vindt ook een evenwicht tussen het bovennatuurlijke en het natuurlijke. Op elk moment vraagt hij ons om een akte van liefde of een akte van wil te doen. Hij vraagt onze zielen om te "oefenen", maar hij vraagt ons ook voortdurend om te stoppen en God om een inzicht te vragen om dit of dat ding te overwegen. We worden gevraagd om te stoppen en God te vragen om onze zielen te bewegen in de richting die Hij voor ons verlangt. Met andere woorden, hij spaart kosten noch moeite om ons de juiste natuurlijke aanleg te geven om de oriëntatie die God ons wil geven te accepteren. Dit toont werkelijk een buitengewone volheid van wijsheid.

Charles Manson

In dit opzicht is de heilige Ignatius zo tegengesteld aan alles wat onze tijd heeft aan willekeur, wildheid en gekte. Alle heiligen zijn het tegenovergestelde van de hippie. Charles Manson, bijvoorbeeld, was karakteristiek onevenwichtig, met ontzag voor het denken noch de wet, een soort losgeslagen wild beest in de wereld. In de heilige Ignatius hebben we precies het tegenovergestelde. We hebben kalmte, logica, gezond verstand en een gevoel voor maat. Vanuit dit oogpunt is hij een onvergelijkbare meester van de wijsheid.

Dit artikel is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira op 31 juli 1970 gaf. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie.

Lees ook: De wetenschap zegt dat lijden en het kruis kunnen bijdragen aan groei en ontwikkeling

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 13:11

Doneer