De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen heeft…

Moh succ 6

…13.000 gratis exemplaren van de Wonderdadige Medaille verspreid door heel Nederland. Een groot deel daarvan via priesters, die ze uitdelen aan hun parochianen.

Lees meer >>

Moh succ 5

…17.000 exemplaren van rozenkrans verstrekt aan gelovigen. Waaronder 5.000 stuks via een missionaris in Oeganda.

Moh succ 4

…4.000 afbeeldingen van Onze Lieve Vrouw van Fatima verspreid aan katholieken in Nederland en België.

Moh succ 3

…Straatcampagnes gevoerd voor de verdediging van het katholieke geloof in Nederland. Toen linkse activisten de beeltenis van Onze Lieve Vrouw in Breda besmeurden, hebben wij publiekelijk de rozenkrans gebeden voor eerherstel.

Lees meer >>

Moh succ 2

…Rozen naar Lisieux (Frankrijk) gebracht voor elke medestander, indachtig de gelofte van Sint-Theresia van het Kind Jezus dat zij rozen van genade zou laten regenen vanuit de hemel.

Lees meer >>

Moh succ 1

…4.000 brochures met gebeden en devoties van Padre Pio gepubliceerd en verspreid in heel Nederland.

Lees meer >>

Uit de achterban

Ik wil u mailen over de wonderdadige medaille, deze doet werkelijk veel met mij, en mijn dierbaren. Ik draag hem iedere dag. Het gaat echt heel goed met mijn Familie en mij, heel voorspoedig. – Dhr. D. uit Someren

Dank u voor de mooie foto van het Mariabeeld van Fatima. Ik heb een mooie lijst voor de foto besteld en geef deze een prominente plaats in huis. – Dhr. E. uit Kerkrade

De hemelse moeder laat niemand in de steek. God zegene jullie werk en gebeden. – Mevr. B. uit Raalte