Verheug u! Gaudete-zondag tijdens de Advent

Zondag gaudete (verheug u)

Verheug u! Gaudete-zondag tijdens de Advent

THEMA'S:

Zij zullen zingend Sion binnengaan, eeuwige vreugde zal hun hoofd kronen. Blijdschap en vreugde zullen hen toevallen, en verdriet en zuchten zullen wegvlieden. Jesaja 35,10

Wat is de Advent?

Advent is de periode die de vier zondagen voor Kerstmis markeert. Laten eerst de datums goed op een rijtje zetten. De Advent begint op de zondag die het dichtst bij het feest van de apostel Andreas ligt (30 november) en eindigt op 24 december. Kerstmis begint op 25 december en duurt t/m 6 januari (Driekoningen, soms ook Openbaring des Heren of Epifanie genoemd). Advent, van het Latijnse adventus, betekent komst of aankomst. In het oude Rome was Adventus een technische term voor de "glorieuze intocht" van een keizer in zijn hoofdstad. Naast het vieren van de verovering op het slagveld, werd ook de verjaardag van de koninklijke leider herdacht in een Adventus.

Komst van Jezus in de wereld

Advent is dus een passend woord om de periode tot Kerstmis te beschrijven; wat wij vieren is de komst van onze Koning en Keizer, iemand die zowel volledig mens als volledig God is. De Kerk maakt ons dit duidelijk door het feest van Christus Koning vlak voor het begin van de Advent te vieren. Dit is de komst van Jezus in de wereld. Christenen gebruiken de vier zondagen van de Advent, en de weken daartussen, om zich voor te bereiden op en te herinneren aan de werkelijke betekenis van Kerstmis.

Rose Vestments Gaudete Sunday

Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Brett Crandall

Waarom het roze kazuifel?

Op de derde zondag van de Advent zijn we al een heel eind op weg in dit seizoen van voorbereiding. Meteen merken we een duidelijk verschil in onze uiterlijke vieringen: de kleuren zijn veranderd van paars naar roze. De priestergewaden en de derde kaars op een adventskrans zijn roze. De kleur roze wordt al heel lang geassocieerd met vreugde en feestelijkheid. Het paars van de adventsvoorbereiding, wordt lichter gemaakt door het wit van het Kerstmis.

'Herderskaars'

Vreugde wordt gesymboliseerd door het aansteken van de roze kaars, die ons herinnert aan de vreugde die de wereld beleefde bij de komst van de Verlosser van de wereld. Deze kaars wordt ook wel de "herderskaars" genoemd, omdat wij ons collectief voorstellen welke ongelooflijke vreugde deze nederige herders gevoeld moeten hebben toen zij door de engelen werden aangekondigd met "Gloria in Excelsius Deo!" Zo is het gepast om ons te midden van gebed en boetedoening te verblijden als we het einddoel van het seizoen zien naderen: "De Heer is nabij."

Bestel Fatima boek

'Verheug u'

Dit is een citaat uit Filippenzen 4:4-5, en in het Latijn is het eerste woord van de antifoon (het intredevers van de H. Mis) van deze zondag gaudete (Latijn, "verheug u"). Omdat het eerste woord van deze ingangsantifoon "Gaudete" is, staat de derde zondag van de Advent van oudsher bekend als Zondag Gaudete. Met hierna nog maar één zondag te gaan voor Kerstmis krijgen onze geestelijke en materiele voorbereidingen een meer vreugdevol en directer gevoel van verwachting. De roze liturgische gewaden en een roze kaars voor de adventskrans helpen deze nadruk te versterken. Het is niet verwonderlijk dat de werkwoorden "zingen" en "zich verheugen" steeds weer terugkomen in de Heilige Schrift en de Misgebeden voor deze zondag.

Zing adventsliederen

Niemand is zo "blij" als kinderen. Dit zou dus een goed moment zijn om hun aandacht te richten op het grootste geschenk van allen deze Kerst, Jezus. Of u nu zelf kinderen of kleinkinderen, nichtjes of neefjes hebt, of een kindergroep in uw kerk of plaatselijke bibliotheek kunt leiden, Advent is de perfecte tijd om hun aandacht terug te brengen naar de echte aanleiding van het kerstseizoen. Alleen al het lezen van een goed geïllustreerd verhaal over de geboorte van Christus op een openbare plaats kan een ware verkondiging van je geloof zijn. Voeg daarbij het zingen van adventsliederen waarin de namen van Jezus en Maria worden gebruikt en je hebt al een heuse culturele contrarevolutie!

Een paar suggesties

  • Neem de kinderen mee naar buiten om uw tuin en huis te versieren met aandacht voor de kerststal.
  • Geef het voorbeeld door anderen ALTIJD "Vrolijk Kerstmis" te wensen. Laten we van "Prettige Feestdagen" niet meer dan een modegril maken.
  • Gebruik goede Kerstkaarten met het Geboorte-thema.
  • Hier zijn enkele prachtige traditionele kerstliederen om te leren en te zingen met familie en vrienden: De herdertjes lagen bij nachte, Er is een roos ontloken, Ere zij God, Herders hij is geboren, Komt allen tezamen, Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer, O kerstnacht, schoner dan de dagen, Stille nacht, heilige nacht. Hoor d’engelen zingen d’eer

Bestel Wonderdadige Medaille

Vreugde om Kerstmis zelf

Paulus spoorde de Filippenzen aan om blijmoedig te zijn, want "De Heer is nabij." Die aanwezigheid van God zou onze focus moeten zijn, want dat zou ons helpen met de andere dingen die moeten veranderen in ons persoonlijk leven en in de wereld. Wat zou ons vandaag vreugde brengen? Een einde aan abortus? Zeker! Bekering in onze huizen en gemeenschappen? Een nieuwe geest van devotie en plechtigheid in de liturgie? Zeker.

Deelnemen aan de belofte

Waarlijk, de grootste vreugde in ons tijdperk zou zijn dat Onze Lieve Vrouw werkelijk de Koningin van alle harten zou worden, de vervulling van de belofte van Onze Lieve Vrouw van Fatima: "Eindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren." Laten we met een zelfverzekerde vreugde aan die belofte deelnemen, vooral op deze Gaudete Zondag, in de wetenschap dat, zoals twee millennia geleden Gods belofte van een Verlosser in vervulling ging, ook de Heerschappij van Maria zal aanbreken!

Lees ook: Moge tijdens deze advent genade regenen op een zondige wereld

Gebed voor het aansteken van de Derde Adventskaars

Voordat u de kaars aansteekt, bidt u... O God, verheugd gedenken wij de belofte van uw Zoon. Als het licht van deze kaars, moge de zegen van Christus over ons komen, onze weg verlichtend en ons leidend door zijn waarheid. Moge Christus onze Verlosser leven brengen in de duisternis van onze wereld, en aan ons als we wachten op zijn komst. Wij vragen dit door Christus onze Heer. Amen. Voeg in de 3e week de volgende aanroeping toe: O sleutel van David, Jezus Christus, de poorten van de hemel openen zich op uw bevel, kom en laat uw volk vrij.

Dit artikel is een bewerking van een artikel op americaneedsfatima.org van Tonia Long.

Laatst bijgewerkt: 13 december 2021 06:48

Doneer