Sint-Catharina van Alexandrië: de vrijmoedige dame die de keizer vermaande

Sint-Catharina van Alexandrië, geschilderd door Caravaggio.

Sint-Catharina van Alexandrië: de vrijmoedige dame die de keizer vermaande

THEMA'S:

Op 25 november vieren we de heilige Catharina van Alexandrië, martelares van de vroege Kerk (vierde eeuw na Christus).

Buitengewone schoonheid en intellect

Catharina was de dochter van Constus, de gouverneur van Alexandrië in de Romeinse provincie Egypte. Haar moeder was een geheim christen. Catharina, die een buitengewone schoonheid en intellect bezat, kreeg in haar jeugd een opleiding in de wetenschappen en werd op veertienjarige leeftijd door een visioen tot het christendom bekeerd en zwoer de verering van valse goden af.

Vrijmoedig vermaande zij de keizer

Vier jaar later kwam Catharina op zeer verrassende wijze onder de aandacht van de keizer. Maximinus, die in die tijd de christenen met geweld vervolgde, was verbijsterd toen het jonge meisje zich aan hem voorstelde en hem vrijmoedig vermaande voor zijn wreedheid en vervolging, en hem door de kracht en de logica van haar argumenten probeerde te bewijzen hoe onrechtvaardig de verering van valse goden was.

Lees ook: Reflecties op de bekering van de heilige Paulus

Geraffineerde tegenargumenten

Volledig verrast door Catharina's stoutmoedigheid, maar niet in staat haar argumenten zelf te weerleggen, ontbood de keizer talrijke geleerden naar het keizerlijk paleis om het jonge meisje met geraffineerde tegenargumenten en slinkse uitvluchten te dwingen af te zien van het geloof.

Tegenstanders werden overwonnen en bekeerden zich

Catharina kwam echter niet alleen als winnaar uit de strijd, maar ze overwon ook verschillende van haar tegenstanders door de welsprekendheid en klinkende waarheid van haar woorden. Deze nieuwe aanhangers, die zich voor het christelijk geloof gewonnen verklaarden, werden onmiddellijk door de woedende keizer ter dood gebracht. Catharina werd zeer wreed gegeseld en gevangen gezet.

Bestel Wonderdadige Medaille

Ook bewakers bekeerden zich

Keizerin Augusta, die het opmerkelijke meisje graag zelf wilde zien, overreedde de militaire commandant Porphyrie om haar met een detachement soldaten naar de gevangenis te begeleiden. Zij gaven op hun beurt toe aan de kracht van Catharina's woorden, omarmden het geloof en lieten zich als christenen dopen. Ze kregen onmiddellijk de martelaarskroon op bevel van de woedende Maximinus.

Martelwerktuig vernietigd door haar aanraking

Toen hij zag dat zijn beste pogingen om de jonge edelvrouw van haar geloof af te brengen op niets uitliepen en haar woorden velen van hen die met haar in contact kwamen bekeerden, veroordeelde de keizer haar tot de dood op een rad. Maar toen het voor haar werd gebracht, werd dit martelwerktuig volledig vernietigd door haar aanraking. De tiran was woedend en liet haar onmiddellijk executeren. Ze werd prompt onthoofd. Meer dan elfhonderd jaar na haar glorieuze martelaarschap identificeerde Jeanne d'Arc de heilige Catharina van Alexandrië als een van de heiligen die aan haar verschenen en haar raad gaven over haar missie voor Frankrijk.

Dit artikel verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 25 november 2022 22:16

Doneer