Simon de IJveraar en Judas Thaddeüs

Simon de IJveraar en Judas Thaddeüs

De Kerk viert op 28 oktober het feest van twee minder bekende van de Twaalf Apostelen: Simon de IJveraar en Judas Thaddeüs.

Tegelijk de marteldood gestorven

Zij behoren tot het vijftal personen dat in het Nieuwe Testament incidenteel als ‘broeders des Heren’ wordt aangeduid. Dat zij een feestdag delen, is te verklaren doordat overgeleverd is dat zij tegelijk de marteldood zijn gestorven. Het enige wat we van Simon weten is dat hij uit Kana afkomstig was en ‘de IJveraar’ werd genoemd.

Judas treedt eenmalig op

Judas Thaddeüs treedt in het Nieuwe Testament maar eenmaal actief naar voren, maar wel tijdens het Laatste Avondmaal. Let op dat de Schrift daarbij wel benadrukt dat hij niet met die andere Judas, de verdoemde apostel, verward mag worden. In Johannes 14,22 staat te lezen: “Judas, maar niet de Iskáriot, sprak tot Hem: Heer, hoe komt het, dat Gij U wel aan ons wilt openbaren, maar niet aan de wereld? Jezus antwoordde hem: Zo iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; dan zal mijn Vader ook hem beminnen, en Wij zullen tot hem komen, en ons verblijf bij hem nemen.”

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Ene Katholieke en Apostolische Kerk

Het antwoord van de Heer is alleen te begrijpen vanuit het geheel van de passage. God is en blijft verborgen, maar “Wie mij ziet, ziet de Vader.” Zoals Romano Guardini hier zegt: “Daartoe, om Hem te openbaren is Jezus gezonden. Hij echter zendt weer de apostelen. Jezus spreekt niet voor Zichzelf, doch voor de Vader. Insgelijks moeten ook de apostelen niet voor zichzelf spreken, doch voor Christus. Zo zal het zijn door alle tijden en “tot het einde der wereld”. Dit betekent echter, dat de apostelen er steeds opnieuw zijn: in degenen, die met hen in het verband van ambtsopvolging staan.” Die ene vraag van Judas Thaddeüs blijkt dus voor een juiste opvatting van de ‘Ene Katholieke en Apostolische Kerk’ een zeer wezenlijke.

‘Broeders des Heren’

Simon en Judas horen bij het groepje personen die in het Nieuwe Testament als “broeders des Heren” worden aangeduid. Het woord dat het Grieks hiervoor gebruikt, adelphos, kan – en dit is ook volgens semitisch gebruik - ook neef betekenen, of zelfs een nog verder verwijderde verwant. Zo is het hier bedoeld. Dit kan afdoende bewezen worden doordat de Schrift van enkele van deze “broeders” verschillende vaders vermeld.

Laatst bijgewerkt: 25 oktober 2022 13:12

Doneer