Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)

Lodovico Carracci - Opdracht van de Heer in de tempel (detail)

Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis)

THEMA'S:

In het oude Israël werd ieder eerstgeboren mannelijk kind door de wet van Mozes als eigendom van God beschouwd. Diezelfde Mozaïsche wet beschouwde de moeder als "onrein" na de bevalling. Veertig dagen lang mocht zij niet naar buiten gaan of iets heiligs aanraken. Vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae.

Onderwerping aan de oude wet

Om het kind “vrij te kopen" en de moeder te "reinigen" was een bezoek aan de tempel vereist, waarbij een offer van een lam en een duif moest worden gebracht. Als de familie te weinig middelen had, kon het lam worden vervangen voor een duif. Twee duiven waren dus voldoende om aan het voorschrift te voldoen. Veertig dagen na de geboorte van Jezus hielp Jozef zijn maagdelijke vrouw opnieuw op de ezel, alleen droeg zij nu de schepper van het heelal in haar armen. Langzaam gingen zij op weg naar Jeruzalem om zich aan de Mozaïsche Wet te houden. In hun geval was er eigenlijk geen behoefte aan "losgeld" of "reiniging", omdat Jezus God was en Maria maagd was voor, tijdens en na de geboorte van haar goddelijke Zoon (Catechismus van de Katholieke Kerk 496-507, 510).

Lees ook: Presentatie van het Kind Jezus in de tempel: atmosfeer van heiligheid en zuiverheid

Profetie over het Goddelijk Kind

Toch wilde de heilige familie voor de ogen van de mensen, die zich niet bewust waren van deze omstandigheden, een voorbeeld van nederigheid en gehoorzaamheid geven door zich te onderwerpen aan het eeuwenoude verbond. Het feit dat de heilige Jozef twee duiven offerde is een bewijs van hun armoede. In die tijd was er een priester, een eerbiedwaardige oude man, Simeon genaamd, aan wie de Heilige Geest had geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij Christus, de Verlosser, zou hebben gezien (Lucas 2:26). Toen de heilige familie de tempel binnenkwam, werd Simeon geïnspireerd om hen tegemoet te gaan, en het Kind in zijn armen nemend riep hij uit: "Nu ontslaat Gij, Heer, uw dienaar naar uw woord in vrede, want mijn ogen hebben uw heil gezien..." (Lucas 2:29-30) En zich wendend tot Maria Allerheiligste, profeteerde Simeon: "Zie, dit kind is gesteld tot val en opstanding van velen in Israël, en tot een teken, dat tegengesproken zal worden... en uw eigen ziel zal met een zwaard doorboord worden..." (Lucas 2:34-35) Een vierentachtigjarige vrouw, de heilige profetes Anna, die in de tempel woonde, dankte ook God en sprak over het Goddelijk Kind tot alle aanwezigen. (Lucas 2:36-38)

Ambrogio Lorenzetti Opdracht van de Heer in de Tempel

Ambrogio Lorenzetti - Opdracht van de Heer in de Tempel

Een feest van de Kerk

Het feest van de Presentatie van de Heer werd in de Kerk van Jeruzalem al in het midden van de vierde eeuw gevierd en waarschijnlijk al eerder. Door de geschiedenis van de Kerk heen is dit feest ook wel de Presentatie, de Zuivering van Maria en ook wel Kaarsjesfeest genoemd, omdat van oudsher op 2 februari kaarsen werden gezegend.

Dit artikel verscheen eerder in het Engels op americaneedsfatima.org

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022 11:18

Doneer