Noveen tot het Heilig Hart van Jezus

Schilderij van de H. Margaretha-Maria Alacoque die het Heilig Hart in een visoen ervaart. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Alacoque

Noveen tot het Heilig Hart van Jezus

THEMA'S:

In het noveen van het Heilig Hart, dat dit jaar plaatsvindt van 29 mei tot 6 juni, worden gelovigen uitgenodigd om negen dagen lang te reflecteren op de liefde en barmhartigheid van Jezus Christus.

Het Heilig Hart en de devotie

De Kerk moedigt alle gelovigen wereldwijd aan deel te nemen aan deze prachtige devotie die haar oorsprong vindt in de zeventiende eeuw, vooral dankzij de H. Margaretha-Maria Alacoque. Het participeren aan deze devotie laat het reflecteren over de immensen liefde van Christus en Zijn mededogen voor de mensheid echt tot bloei komen. Een manier om dit te beoefenen is door het bidden van een zogeheten noveen, een gebed dat negen dagen achtereen gezegd wordt. Hieronder staat het gebed geschreven.

Lees ook: Waarom juni toegewijd is aan het Heilig Hart van Jezus

Noveen tot het Heilig Hart van Jezus

O, mijn Jezus, die gezegd heeft: "Voorwaar ik zeg u: vraagt en ge zult verkrijgen, zoekt en ge zult vinden, klopt en er zal opengedaan worden!" Zie; ik klop, ik zoek en ik vraag U de genade …

Onze Vader…

Wees gegroet...

Eer aan de Vader…

Heilig Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U.

O, mijn Jezus die gezegd heeft: "Voorwaar ik zeg u: Alles wat ge zult vragen aan mijn Vader in Mijn Naam, zal Hij u geven!" Zie; aan Uw Vader vraag ik in uw naam de genade...

Onze Vader…

Wees gegroet...

Eer aan de Vader…

Heilig Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U.

O, mijn Jezus die gezegd heeft: "Voorwaar ik zeg u: Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan!"

Zie; steunend op de onfeilbaarheid van Uw Heilige woorden, smeek ik om de genade...

Onze Vader…

Wees gegroet...

Eer aan de Vader…

Heilig Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U.

O Heilig Hart van Jezus, voor wie het onmogelijk is geen medelijden te hebben met de bedroefden. Heb toch medelijden met ons, ellendige zondaars, en verleen ons de genade die wij U afsmeken door de voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw en onze tedere moeder. Amen.

Laatst bijgewerkt: 24 juni 2024 10:30

Doneer