Litanie van het Kostbaar Bloed van Jezus Christus

Engelen vangen het Kostbaar bloed van Jezus op: Byzantijns icoon door de hand van Andreas Pavias. Bron afbeelding: Picryl

Litanie van het Kostbaar Bloed van Jezus Christus

THEMA'S:

Het Feest van het Kostbaar Bloed van Jezus wordt al sinds de 16e eeuw in Spanje gevierd. Heden ten dage is de maand juli aan het Kostbaar Bloed gewijd. Onderstaande prachtige litanie kan worden gebruikt om deze periode een speciale invulling te geven.

Devotie tot het Kostbaar Bloed van Jezus

De devotie tot het Kostbaar Bloed van Jezus is een van de meest ontroerende en diepgaande vormen van verering in de katholieke traditie. Het herinnert ons aan het ultieme offer van Christus, die zijn leven gaf om de mensheid te redden. Dit bloed, vergoten tijdens zijn passie en kruisdood, is het symbool van zijn onmetelijke liefde en genade voor ons allen.

De Symboliek van het Kostbaar Bloed

Het Kostbaar Bloed van Jezus vertegenwoordigt de prijs van onze verlossing. In het Oude Testament was bloed het teken van het verbond tussen God en zijn volk. Dierenoffers werden gebracht om zonden te verzoenen. Jezus, het Lam van God, vervulde deze symboliek door zijn eigen bloed te vergieten, waardoor een nieuw en eeuwig verbond werd gesloten tussen God en de mensheid. Zijn bloed reinigt ons van zonde en opent de weg naar eeuwig leven. Hieronder een litanie die u kunt gebruiken om u dieper bewust te worden van het offer van Christus.

Litanie van het Kostbaar Bloed

Heer, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Christus hoor ons.

Christus, verhoor ons.

God, hemelse Vader, ontferm U over ons.

God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.

God, Heilige Geest, ontferm U over ons.

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Bloed van Christus, eniggeborene van de eeuwige Vader, red ons.

Bloed van Christus, mensgeworden Woord van God, red ons.

Bloed van Christus, van het nieuw en eeuwig verbond, red ons.

Bloed van Christus, in de doodstrijd neerdruppelend op de aarde, red ons.

Bloed van Christus, vloeiend bij de geseling, red ons.

Bloed van Christus, naar buiten dringend bij de doornenkroning, red ons.

Bloed van Christus, op het kruis vergoten, red ons.

Bloed van Christus, prijs van ons heil, red ons.

Bloed van Christus, zonder hetwelk geen vergeving plaatsvindt, red ons.

Bloed van Christus, eucharistische drank en reiniging der zielen, red ons.

Bloed van Christus, stroom van Barmhartigheid, red ons.

Bloed van Christus, overwinnaar van de duivelen, red ons.

Bloed van Christus, sterkte van de martelaren, red ons.

Bloed van Christus, kracht van de belijders, red ons.

Bloed van Christus, leven schenkend aan de maagden, red ons.

Bloed van Christus, steun van hen die wankelen, red ons.

Bloed van Christus, verlichting van hen die zwoegen, red ons.

Bloed van Christus, troost in droefheid, red ons.

Bloed van Christus, hoop van de boetvaardigen, red ons.

Bloed van Christus, vertroosting van de stervenden, red ons.

Bloed van Christus, vrede en zoetheid der harten, red ons.

Bloed van Christus, onderpand van het eeuwig leven, red ons.

Bloed van Christus, de zielen bevrijdend van het vagevuur, red ons.

Bloed van Christus, alle glorie en eer overwaardig, red ons.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.

​Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.

Gij hebt ons verlost, o Heer, in Uw Bloed.

En ons gemaakt een koninkrijk voor God.

Laat ons bidden.

Almachtige eeuwige God, Gij hebt Uw eniggeboren Zoon tot verlosser van de wereld aangesteld en door Zijn Bloed verzoend willen worden. Wij vragen U, geef dat wij de prijs van ons heil met grote plechtigheid zo mogen vieren en door Zijn kracht zo mogen worden beschermd tegen het kwaad van het tegenwoordige leven hier op aarde, dat wij de blijvende vrucht in de Hemel mogen genieten. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

Laatst bijgewerkt: 8 juli 2024 19:51

Doneer