Hoe breng je zielen uit het vagevuur naar de hemel over

Hoe breng je zielen uit het vagevuur naar de hemel over

THEMA'S:

Zo makkelijk als 1, 2, 3.... Ontdek van 1 tot 8 november hoe u een of meer van uw overleden dierbaren in een oogwenk van het vagevuur naar de hemel kunt sturen!

Redding van zielen

De redding van iemands eeuwige ziel is een serieuze zaak. En we vragen ons vaak af hoe het zit met de zielen van onze dierbare overledenen die dit leven hebben verlaten en naar het hiernamaals zijn gegaan. Is er een manier waarop we kunnen weten, of zelfs helpen bepalen, waar zij de eeuwigheid zullen doorbrengen?

Volle aflaat verkrijgen

Volgens de Catechismus van de Katholieke Kerk is dat zeker het geval. Door de kracht van het gebed is het eigenlijk niet zo moeilijk om een VOLLE AFLAAT te verkrijgen. (Zie de volledige definitie in het kader hieronder). Eenmaal verkregen, bevrijdt een volle aflaat een ziel uit het vagevuur; dat is iets om enthousiast over te zijn!

Gebed voor overledene komt nooit te laat

De heilige Pater Pio herinnert ons eraan dat het nooit te laat is om te bidden voor een overleden ziel, of deze nu onlangs of lang geleden is overleden: "Voor de Heer, ...is alles een eeuwig heden. Met die gebeden was al rekening gehouden, zodat ik zelfs nu nog kan bidden voor de gelukkige dood van mijn overgrootvader!"

Vagevuur

Drie middelen....

Er zijn veel verschillende gebeden en middelen samengesteld voor dit ene doel en u vindt hier drie van de meest doeltreffende.

1) Bezoek een katholiek kerkhof

Elk jaar in november geeft de Kerk ons een buitengewoon geschenk dat we aan onze 'dierbare lijdende vrienden' kunnen geven. Van 1-8 november is er een volle aflaat voor katholieken in staat van genade die een begraafplaats bezoeken en bidden, al is het maar in de geest, voor de doden.

Dit betekent dat wanneer u een begraafplaats bezoekt waar een geliefde ligt begraven en u tijdens de eerste 8 dagen van november voor hem/haar bidt, zijn/haar ziel het vagevuur verlaat en rechtstreeks naar de hemel gaat.

Behalve dat het de Heilige Zielen ten goede komt, is een bezoek aan een begraafplaats een gezonde herinnering aan onze eigen sterfelijkheid, in het besef dat ook wij van dit leven naar het volgende zullen overgaan.

2) Bid de noveen voor de heilige zielen

De negen dagen van gebed voor de Heilige Zielen in het Vagevuur, samengesteld door de heilige Alphonsus Liguori, is een langduriger manier om voor de overledenen te bidden. Traditioneel wordt het gebeden als voorbereiding op Allerzielen of in de dagen na de viering.

Noveen voor de Heilige Zielen in het Vagevuur

O allerliefste Jezus, door het bloedige zweet dat Gij in de hof van Gethsemane hebt geleden, ontferm U over deze Zalige Zielen. Ontferm U over hen.

R. Ontferm U over hen, Heer.

O allerliefste Jezus, door de pijnen die Gij hebt geleden tijdens Uw wrede geseling, ontferm U over hen.

R. Ontferm U over hen, O Heer.

O allerliefste Jezus, door de pijnen die Gij hebt geleden tijdens Uw pijnlijke doornenkroning, ontferm U over hen.

R. Ontferm U over hen, O Heer.

O allerliefste Jezus, door de pijnen die Gij hebt geleden bij het dragen van Uw kruis naar Golgotha, ontferm U over hen.

R. Ontferm U over hen, O Heer.

O allerliefste Jezus, ontferm U over hen door de pijnen die Gij hebt geleden tijdens Uw wrede kruisiging.

R. Ontferm U over hen, O Heer.

O allerliefste Jezus, door de pijnen die Gij hebt geleden in Uw bittere lijdensweg aan het kruis, ontferm U over hen.

R. Ontferm U over hen, O Heer.

O allerliefste Jezus, door de immense pijn die Gij hebt geleden bij het uitademen van Uw gezegende ziel, ontferm U over hen.

R. Wees hen genadig, O Heer.

(Beveel uzelf aan bij de Zielen in het Vagevuur en vermeld hier uw intenties)

Gezegende zielen, ik heb voor u gebeden; ik smeek u, die God zo dierbaar bent en die er zeker van bent Hem nooit te verliezen, om te bidden voor mij, een ellendige zondaar, die het gevaar loopt verdoemd te worden en God voor altijd te verliezen. Amen

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

3) Bid het gebed van de heilige Gertrude de Grote voor de heilige zielen

Een van de populairste gebeden voor de zielen in het vagevuur is dat van de heilige Gertrude de Grote. Zij ontving tijdens haar leven vele visioenen van Onze Lieve Heer en uitte aan Onze Lieve Heer Jezus haar grote verlangen om voor de overledenen te bidden. Op zijn beurt leerde Onze Lieve Heer de heilige Gertrude het volgende gebed. Men heeft het vrome geloof dat 1000 zielen uit het vagevuur worden bevrijd door dit gebed met het hart te bidden.

Het gebed van de heilige Gertrude voor de heilige zielen luidt:

Eeuwige Vader, ik offer U het allerheiligste Bloed van Uw Goddelijke Zoon, Jezus, in verbondenheid met de Missen die vandaag overal ter wereld worden opgedragen, voor alle Heilige Zielen in het Vagevuur, voor alle zondaars overal, voor de zondaars in de universele Kerk, die in mijn eigen huis en in mijn familie. Amen

Ben ik de hoeder van mijn broer (moeder, vader, tante, oom)?

Sommigen zullen nog steeds denken dat dit Vagevuur gedoe een beetje te veel is. Hebben we niet al genoeg aan ons hoofd om elke dag door te komen?... laat staan dat we moeten nadenken over onze overleden familieleden en waar zij de eeuwigheid zullen doorbrengen.

Daarom geven wij u hier vijf overwegingen over het geschenk van barmhartigheid dat de leer van de Kerk over het Vagevuur werkelijk is en waarom wij geroepen zijn een grotere zorg te tonen dan Kaïn bij het opkomen voor onze broeder... en ook andere familieleden!

Bestel Wonderdadige Medaille

1. De pijn is echt

Het lijden van het vagevuur wordt door de heiligen vergeleken met het branden in een laaiend vuur.

Sommige heiligen hebben zelfs gezegd dat de pijn van het vagevuur niet veel verschilt van het lijden in de hel. Een van de belangrijkste oorzaken van de pijn is het feit dat de verlossing is verkregen, maar dat men er niet onmiddellijk de troost van kan genieten.

Dit uitstel van het genot van de hemel leidt tot een soort geestelijke kwelling. De heilige Thomas van Aquino legt het als volgt uit:

Hoe meer men naar iets verlangt, hoe pijnlijker het gemis ervan wordt. En omdat na dit leven het verlangen naar God, het Hoogste Goed, in de zielen van de rechtvaardigen intens is (omdat deze drang naar Hem niet belemmerd wordt door het gewicht van het lichaam), en die tijd van genot van het Volmaakte Goed gekomen zou zijn als er geen belemmering was geweest, lijdt de ziel enorm onder het uitstel.

De zielen in het vagevuur lijden dus op een zeer reële en pijnlijke manier, een manier die wij niet volledig kunnen bevatten. Wij hebben de mogelijkheid hen te helpen en te verlichten door onze gebeden en handelingen.

2. Zij zijn onze verwanten

Velen van ons hebben bloedverwanten - grootmoeders, tantes en ooms, en ouders - die gestorven zijn en waarschijnlijk in het vagevuur zitten. We zouden voor hun zielen moeten bidden uit liefde voor hen. Maar zelfs als we geen overleden familieleden hebben die we kennen, zijn de zielen in het vagevuur nog steeds onze geestelijke broeders en zusters. Wij zijn verwant door de doop in Christus, en deze familierelatie zou ons moeten aansporen om voor hen te handelen.

Bestel Fatima boek

3. Je gaat er waarschijnlijk ook heen

Laten we eerlijk zijn, de meesten van ons zijn gewoon niet heilig genoeg om het vagevuur te omzeilen, en de overgrote meerderheid van ons zal het reinigende vuur ervan meemaken.

Als je intens zou lijden, zou je dan niet willen dat iemand je verlichting zou bieden? Ja, dat zou je. Bidden voor de Heilige Zielen is dus een vervulling van de Gouden Regel die Christus ons heeft gegeven: doe anderen aan zoals je wilt dat zij jou aan doen.

Als je een afkeer voelt om voor de arme zielen te bidden, bedenk dan gewoon wat je zou wensen als je in hun positie was.

4. Het zal je blijdschap geven

Bidden voor de zielen in het vagevuur is niet zonder beloning. Kunt u zich de vreugde voorstellen als u op een dag broeders en zusters in Christus in de hemel ontmoet en beseft dat u hen geholpen hebt met uw nederige gebeden?

"Als we de hemel binnengaan, zullen we hen zien, zo velen van hen die naar ons toe komen en ons bedanken," zei aartsbisschop Fulton Sheen eens, "We zullen vragen, wie ze zijn, en ze zullen zeggen een arme ziel waar jij voor gebeden hebt in het vagevuur." De kleine opoffering van tijd die we in dit leven hebben gedaan, zal het allemaal waard zijn als we de gezichten zien van hen die van onze gebeden hebben geprofiteerd.

5. Het is niet zo moeilijk

Bidden voor de zielen in het vagevuur is heel gemakkelijk, zo gemakkelijk zelfs dat we geen excuus hebben om het niet te doen. Een gebed voor de Heilige Zielen kan zo eenvoudig zijn als het korte Requiem Aeternam gebed:

"Geef hem/haar eeuwige rust, O Heer en laat eeuwig licht op hem/haar schijnen. Moge hij/zij rusten in vrede. Amen."

We kunnen ook een kort verzoek toevoegen aan ons dagelijkse maaltijdgebed:

"Zegen ons, O Heer, en deze Uw gaven... En mogen de zielen van de gelovige overledenen, door Gods genade, rusten in vrede."

Waarom zouden we deze eenvoudige gebeden niet dagelijks bidden?

Tenslotte kan men een mis laten opdragen voor de arme zielen. Een misstipendium (een voorbede voor een overledene in de H. Mis) bedraagt gewoonlijk 10 euro. Deze barmhartige aalmoezen zijn aangenaam voor God en voor ons nauwelijks belastend.

Bestel Fatima-rozenkrans

Volle aflaat - Algemene voorwaarden

De volgende ‘Algemene opmerkingen over de aflaat’ geeft een samenvatting van de gebruikelijke voorwaarden die in het kerkelijk recht worden gegeven (cf. Apostolisch Penitentiair, Prot. N. 39/05/I):

1. Zo wordt een aflaat gedefinieerd in het Wetboek van Canoniek Recht (can. 992) en in de Catechismus van de Katholieke Kerk (n. 1471): "Een aflaat is een kwijtschelding voor God van de tijdelijke straf die verschuldigd is aan zonden waarvan de schuld reeds is vergeven, en die de gelovige christen die er naar behoren over beschikt onder bepaalde voorgeschreven voorwaarden verkrijgt door toedoen van de Kerk die, als bedienaar van de verlossing, met gezag de schatkamer van de voldoeningen van Christus en de heiligen uitdeelt en toepast".

2. In het algemeen vereist het verkrijgen van aflaten bepaalde voorgeschreven voorwaarden (hieronder, nn. 3, 4), en het verrichten van bepaalde voorgeschreven werken.

3. Om aflaten te verkrijgen, hetzij plenair, hetzij gedeeltelijk, is het noodzakelijk dat de gelovige in de staat van genade verkeert ten minste op het moment dat de afgekochte arbeid wordt verricht. [D.w.z. men moet katholiek zijn, niet geëxcommuniceerd of in schisma].

4. 4. Een plenaire aflaat kan slechts eenmaal per dag worden verkregen. Om het te verkrijgen moet de gelovige, behalve in de staat van genade:

- de innerlijke instelling hebben van volledige onthechting van de zonde, zelfs de gewone zonde;

- hun zonden sacramenteel hebben beleden;

- de Heilige Eucharistie ontvangen (het is zeker beter deze te ontvangen tijdens de Heilige Mis, maar voor de aflaat is alleen de Heilige Communie vereist);

- bidden voor de intenties van de Paus.

5. Het is gepast, maar niet noodzakelijk, dat de sacramentele biecht en vooral de Heilige Communie en het gebed voor de intenties van de paus plaatsvinden op dezelfde dag dat de aflaathandeling wordt verricht; maar het is voldoende dat deze heilige riten en gebeden worden verricht binnen enkele dagen (ongeveer 20) vóór of na de aflaathandeling. Het gebed voor de intenties van de paus wordt overgelaten aan de keuze van de gelovigen, maar een ‘Onze Vader’ en een ‘Weesgegroet’ worden gesuggereerd. Eén sacramentele biecht volstaat voor meerdere volle aflaten, maar voor elke volle aflaat is een afzonderlijke Heilige Communie en een afzonderlijk gebed voor de intenties van de Heilige Vader vereist.

6. Ten behoeve van degenen die rechtmatig belemmerd worden, kunnen biechtvaders zowel het voorgeschreven werk als de vereiste voorwaarden wijzigen (behalve uiteraard het afzien van zelfs de dagelijkse zonde).

7. Aflaten kunnen altijd worden toegepast op zichzelf of op de zielen van overledenen, maar niet op andere personen die op aarde leven.

Dit artikel is eerder verschenen op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 14 maart 2023 08:50

Doneer