Laten we een offertje brengen! Tips om met kinderen de vastentijd te beleven

Laten we een offertje brengen! Tips om met kinderen de vastentijd te beleven

THEMA'S:

De veertigdagentijd is de periode van voorbereiding op de dood en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. "Het belangrijkste is het kind te leren wie hij is, wie God is en hoe God zijn leven wil vermengen met het zijne door in hem te komen wonen." -Pater Raoul Plus s.j.

Wat is vasten?

Hier geeft de Heilige Moeder Kerk ieder van ons de tijd om op een speciale manier in de voetsporen van onze goddelijke Verlosser te treden. Op andere momenten worden wij opgeroepen om vreugde, verwachting, ijver en volharding na te volgen. In de vastentijd zijn het zelfdiscipline, zelfbeheersing, gebed, boete, vasten en aalmoezen die ons helpen onze aangeboren egoïstische neigingen te beteugelen en ons hart, onze geest en onze ziel op te heffen tot God.

Lees ook: Vasten in de veertigdagentijd kort uitgelegd

Welk beter geschenk kunnen we kinderen geven?

Laten we deze vastentijd een moment nemen om na te denken over een paar dingen die we kunnen doen om "de kleinen tot" Hem te helpen komen.

  • De vastentijd helpt bij het aanleren van goede gewoonten en het beoefenen van deugd.
  • Gebed verheft het hart en de geest van een kind tot God.
  • Het gebed verkrijgt de genaden die nodig zijn voor een deugdzaam leven dat leidt tot heiliging en verlossing.
  • Boetedoening zal de gevolgen van de erfzonde, zoals egoïsme, onmatigheid en hoogmoed, beteugelen.
  • Vooral het vasten helpt een kind meester te worden over zijn neigingen, verlangens en neigingen.
  • Zelfbeheersing, een van de fundamentele elementen van de deugd, wordt verkregen door boetedoening en vasten.
  • Het geven van aalmoezen leert ons de minderbedeelden te helpen. Het leert ons dankbaar te zijn voor wat we hebben gekregen. Het helpt kinderen het verschil te begrijpen tussen behoeften en wensen.
  • Aalmoezen geven beteugelt ook egoïsme door het kind uit te nodigen aan anderen en hun behoeften te denken.

Bestel Fatima-rozenkrans

Tip 1: Bid samen met het kind

Bidden is wanneer we met God praten. Help een kind hierbij door het voornemen op te stellen om elke dag met hem/haar te bidden. Het kan zo eenvoudig zijn als een Weesgegroet, één tientje van de Heilige Rozenkrans, of een hele rozenkrans, afhankelijk van de leeftijd en het aandachtspanne van het kind.

Eventjes bij Onze Lieve Heer doorbrengen

Breng tijd door met het kind voor Onze Goddelijke Verlosser die werkelijk aanwezig is in het Allerheiligst Sacrament op het altaar. Neem op weg naar het winkelcentrum of naar een speelafspraakje voor uw kind 5 minuten de tijd om Onze Lieve Heer te groeten of te buigen. Dit lijkt misschien niet veel, maar het leert het kind het belang van God als middelpunt van het leven.

Boy prayer statue mary

Onderschat nooit de kracht van een gebedje samen met een kind

Tip 2: Doe samen vasten en boetedoening

Om de praktijk van boetedoening bij te brengen zijn eenvoudige dingen voldoende. Het opgeven van iets wat het kind echt leuk en lekker vindt, zoals bepaald speelgoed, is een goede oefening in het leren van boete voor een kind. Het is belangrijk dat de volwassene het kind hierin begeleidt. Misschien is het het beste als het kind begint met één dag per keer iets op te geven en het voornemen en de redenen daarvoor elke dag te vernieuwen. Zo leert en onthoudt het kind het belang van boete en de redenen waarom het nodig is.

Iets doen wat je niet leuk vindt

Vasten kan de vorm aannemen van het opgeven van de laatste hap van een heerlijk dessert of het hele dessert. Het kan ook het opgeven van een tv-programma of een bepaald spel zijn. Vasten kan ook iets zijn wat we niet willen doen. Bijvoorbeeld, ik wil eigenlijk gewoon ontspannen en niets doen, maar ik ga tijd doorbrengen met iemand die alleen is. In dat geval vast ik van mijn eigen verlangens en wensen. De sleutel tot deze praktijken is dat je ze samen met het kind doet, zodat je leidt door woord en voorbeeld.

Bestel Wonderdadige Medaille

Tip 3: Geef samen aalmoezen

Aalmoezen geven kan via de kerk of persoonlijk. Help uw kind een aalmoes voor de armen in de collectebus in uw plaatselijke kerk te deponeren. U kunt ook iemand helpen die in nood verkeert. Als u bijvoorbeeld iemand kent die oud en arm is, neem uw kind dan mee om een maaltijd voor hem of haar te bereiden en tijd met hem of haar door te brengen. De aalmoes die wordt gegeven is uw inspanning en uw tijd. Zo leert het kind dat aalmoezen op vele manieren gegeven kunnen worden, niet alleen financieel.

Goede gewoontes vormen

Algemeen wordt gezegd dat er 23 tot 31 dagen nodig zijn om een goede gewoonte te vormen. In haar wijsheid geeft de Heilige Moederkerk ons in de vastentijd een prachtige gelegenheid om precies dat te doen, met een paar dagen voor consolidatie. Het is een uitstekende tijd om dat kind waar u zoveel van houdt te helpen groeien in deugdzaamheid en in genade. Het is de tijd waarin u die kleine kunt helpen gewoonten te vormen die hem helpen ware discipelen van Jezus Christus en ware toegewijden van de Heilige Maagd Maria te worden. In wezen geeft het hen de instrumenten en de middelen om op de best mogelijke manier de weg naar ons Hemelse Thuis te bewandelen!

Lees ook: Devotie tot het hart van Maria zal de wereld redden

Een laatste gedachte

We begrijpen allemaal dat een jongere moet gaan studeren voor wat het ook is dat hij in het leven wil doen of worden. Een dokter, een verpleegster, een leraar, een priester, een bedrijfsadviseur en ga zo maar door. Op dezelfde manier hebben godsdienst, christelijke vroomheid, goede gewoonten en deugd ook onderwijs nodig en de BESTE universiteit om te leren is het huis; en de beste leraren zijn vader en moeder. Daarvoor heeft de Schepper zijn kleintjes aan u toevertrouwd.

Dit artikel verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 10 maart 2023 11:25

Doneer