Hoe ware verhalen van stervenden de levenden kunnen helpen

Bron afbeelding: Rijksmuseum / Wikimedia Commons

Hoe ware verhalen van stervenden de levenden kunnen helpen

Het prisma van de dood biedt vaak een uitstekend perspectief om te beïnvloeden hoe te leven. Zo nodigt het boek Life Stories of Dying Penitents or Sick Calls: from the Diary of a Missionary Priest de lezer uit tot serieuze, diepgaande, hoopvolle en tragische overwegingen. Het boek, dat oorspronkelijk eind negentiende eeuw verscheen, is een compilatie van verslagen van ziekenbezoeken aan stervenden, geschreven door een anonieme Ierse priester van een parochie in Londen, Engeland.

Beeld van hoe de dood een ieder bezoekt

In de Litanie der Heiligen staat de aanroeping: "Van een plotselinge en onvoorziene dood, verlos mij, O Heer." Na het lezen van dit boek kan de lezer zien waarom de Kerk deze smeekbede doet. De dood komt voor iedereen, en het is het beste om voorbereid te zijn. De rijke beschrijvingen in het boek geven een beeld van hoe de dood alle sociale klassen bezoekt. Het biedt inzicht in de complexe situaties waarmee priesters in die tijd werden geconfronteerd.

Men sterft zoals men leeft

De meeste verhalen eindigen gelukkig met de priester die de laatste biecht afneemt en het Heilig Oliesel toedient. Andere zijn echter tragisch. In sommige gevallen nam de familie contact op met de priester namens een stervend familielid dat al lang niet meer gelovig was. Het is behoorlijk ontnuchterend om te bedenken dat zulke stervenden vaak weigeren te biechten en zich te bekeren, ondanks de smeekbeden van de priester en familieleden. De tragedie is in tegenspraak met de Hollywoodverhalen, waarin alles uiteindelijk goed afloopt. Zoals de heilige Alphonsus de Liguori schreef: "De meesten sterven zoals ze leefden."

Lees ook: Onze Lieve Vrouw van Genazzano: een geweldige communicatieve kracht

Belang van gebeden en offers voor bekering van de zondaars

Natuurlijk is Gods genade altijd beschikbaar voor wie zich bekeert. Maar zij die zich hun hele leven tegen God hebben gekeerd, zullen zich waarschijnlijk niet zonder bijzondere genade bekeren. Het boek benadrukt het belang van de gebeden en offers van de gelovigen voor de bekering van de zondaars. Deze inspanningen kunnen Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw soms bewegen om zielen aan te raken met een speciale genade van diep verdriet en berouw. Hoe zeldzaam zijn zulke gebeden en offers vandaag de dag, en hoe weinig is de bijzondere genade van berouw voor miljoenen die niemand hebben om voor hen te bidden.

Volledige toewijding aan roeping

De pater bezocht iedereen: rijk, middenklasse en arm. Zonder aarzelen stond hij midden in de nacht op als hij werd opgeroepen om iemand te bezoeken die om hem vroeg. Na een nacht bij de zieken en stervenden te hebben doorgebracht, kwam de uitgeputte priester vaak net op tijd aan op de pastorie om de ochtendmis op te dragen. Zijn totale toewijding aan zijn roeping verdient grote bewondering.

Tegenwoordig: gebrek aan geloof en zielsijver

Deze dienstbaarheid staat in contrast met het huidige gebrek aan geloof en zielsijver. Wanneer zieken en stervenden vaak om een priester vragen, krijgt de familie te horen dat de persoon niet is ingeschreven in de parochie of dat er eens per maand een openbare ziekenzalving plaatsvindt. Wanneer deze priester werd geroepen, haastte hij zich om de ziel te bezoeken die de rechterstoel van God naderde, waar de tijd van wezenlijk belang was.

Bestel Fatima-rozenkrans

Pater bleef gericht op het redden van zielen

Verschillende verhalen gaan over Ierse immigranten die lange dagen werkten voor lage lonen en hun weinige vrije tijd dronken doorbrachten in jeneverhuizen, waarbij ze de geestelijke en materiële behoeften van zichzelf en hun gezin verwaarloosden. Soms moest de pater door de handschoen van dronkaards die hem bespotten en uitschelden op weg naar iemand. Pater ging huizen binnen van ongelooflijke weelde of verloedering, maar bleef gericht op het redden van zielen.

Bid voor Gods genade, blijf gespaard van plotselinge dood

De voordelen van dit boek zijn enorm. De lezers zullen meer waardering krijgen voor de waarde van het lijden, de ernst van de zonde en de noodzaak om Gods geboden te volgen. Wie het leest zal meer waarde hechten aan het regelmatig en vroom ontvangen van de sacramenten en zich beter voorbereiden op de dood. Dit boek kan elke illusie over de dood en vermoedens over verlossing wegnemen. Bid dus om gespaard te blijven van een plotselinge en onverwachte dood. Behoud de staat van heiligmakende genade, zodat men, als men plotseling uit dit leven wordt geroepen, met Gods genade de hemel kan binnengaan.

Belang bij het hebben van een exemplaar

Laat u stichten door de verslagen van berouwvolle zondaars. Zie het belang van familie en vrienden die vurig bidden voor de stervende. Bewonder priesters van dit hoge kaliber die bereid zijn alles in het werk te stellen om een ziel bij God te brengen. Inderdaad, dit boek zou verplichte lectuur moeten zijn voor alle priesters, seminaristen en leken. Originele en gebruikte exemplaren van dit oude boek zijn te vinden, maar ze zijn duur. Er zijn echter herdrukken verkrijgbaar tegen normale prijzen. Het verkrijgen van een exemplaar kan een groot verschil maken, aangezien de verhalen van stervenden altijd de levenden hebben geholpen.

Dit artikel is een vertaling en verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 3 november 2023 16:36

Doneer