Hoe moslimbekeerlingen tot het christendom de oogappel van Sint-Lodewijk van Frankrijk werden

Moslims die zich bekeerden tot het christendom kregen de royale bescherming van de heilige koning Lodewijk IX van Frankrijk.

Hoe moslimbekeerlingen tot het christendom de oogappel van Sint-Lodewijk van Frankrijk werden

Toen Hij stierf aan het kruis was een van de laatste woorden van de lijdende Christus: "Ik heb dorst." Exegeten door de geschiedenis heen hebben geleerd dat de Heiland, naast de enorme lichamelijke dorst die Hij moet hebben gehad door het enorme bloedverlies, vooral een geestelijke dorst bedoelde. De uitdroging van Zijn vlees was een krachtig symbool van het verlangen van Zijn ziel naar de verlossing van alle mensen, een verlangen dat tragisch genoeg niet gelest zou worden.

Dorst naar verlossing van mensen inspireerde christelijke beschaving

Door de eeuwen heen hebben degenen die van Christus houden dit verlangen en deze angst gedeeld. Het motiveerde enkele van de grootste ondernemingen in de geschiedenis, waaronder de bekering van de barbaarse horden in Europa, de ontwikkeling van de christelijke beschaving en de ontdekking en vestiging van de Nieuwe Wereld. Maar zouden de kruistochten in het algemeen, en in het bijzonder de zevende en achtste kruistocht onder leiding van de heilige Lodewijk IX, ook door deze dorst zijn geïnspireerd?

Kruisvaarders wisten moslims te bekeren

Hoe ongelooflijk dit ook mag lijken, recent onderzoek toont aan dat het antwoord op deze vraag een volmondig ja is. Een boek uit 2019 van de bekende mediëvist William Chester Jordan biedt substantieel onderzoek en argumenten om deze bewering te bewijzen. Getiteld The Apple of His Eye: Converts From Islam in the Reign of Louis IX, toont de inspanningen en successen aan die kruisvaarders hadden om moslims tot het geloof te brengen. Dit wordt belichaamd door de heilige Lodewijk IX, die niet alleen hard werkte om zijn vijanden te bekeren, maar die, als ze eenmaal bekeerd waren, vaderlijke zorg en bescherming over hen uitstortte voor de rest van hun leven.

Lees ook: Het 'sterke geld' van de goede koning Lodewijk de Heilige

Onterecht verguisde inquisitie

Dr. Jordan begint zijn boek met het uitleggen van het universele verlangen van middeleeuwse katholieken om iedereen onder de hoede van Christus te brengen. Dit verlangen drong door in veel van hun instellingen. Hij laat zien dat zelfs de veel verguisde inquisities de bekering van de afgedwaalden als een primair doel hadden. Hij zei: "Het doel van deze inquisities was bekering, het veiligstellen van de terugkeer van berouwvolle dissidenten naar de katholieke kudde."

Bekeringswens was de motivator voor kruistochten

Het hoeft dus niet te verbazen dat de kruisvaarderslegers doordrenkt waren van hetzelfde verlangen. Dr. Jordan laat zien dat de heldendichten uit die tijd vaak culmineren in de bekering van een hooggeplaatste moslimleider, die zijn volgelingen aanspoort om naar zijn voorbeeld het geloof te aanvaarden. Hij betoogt dus dat bekering al een wens van de kruisvaarders was vóór hun vertrek naar het oosten. Interessant genoeg baarde dit scenario de moslims zelf zorgen, die "vreesden dat christelijke overwinningen op hen zouden leiden tot golven van bekering."

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

'Voorkom dat vrouwen en kinderen gedood worden'

Bovendien instrueerde Sint-Lodewijk zijn troepen aan de vooravond van de strijd om te proberen de moslimverdedigers waarmee ze te maken kregen, gevangen te nemen in plaats van te verslaan en om te voorkomen dat hun vrouwen en kinderen werden gedood. Dit, in combinatie met het feit dat hij een waar leger dominicanen-predikers naar Egypte bracht, is zeer suggestief voor de apostolische motieven van de vorst.

Lodewijk bracht moslimbekeerlingen in veiligheid

Veel moslims bekeerden zich inderdaad door de inspanningen van de heilige koning. Eenmaal bekeerd, deed Sint-Lodewijk veel moeite om de nieuwe katholieken te steunen en hen te helpen hun nieuwgevonden geloof te behouden. Toen duidelijk werd dat deze bekeerlingen gevaar liepen als ze in het Heilige Land bleven, slaagde hij er zelfs in om ze naar Frankrijk te brengen, waar hij hard werkte om ze te integreren in de Franse samenleving en religieuze praktijk.

Bescherming tegen islamitische represailles

Eenmaal in Frankrijk huurde hij voor elk van hen een huis om hen te beschermen tegen de maar al te vaak voorkomende represailles waar islamitische bekeerlingen in hun eigen land altijd onder hebben geleden. Ook gaf hij hen een leefbaar loon voor de rest van hun leven. Dit pensioen gold ook voor hun mannelijke kinderen zodra ze trouwden en een gezin vormden (vermoedelijk zouden de vrouwelijke kinderen die trouwden door hun echtgenoten worden onderhouden).

Bestel Synodeboek

Levenslange ondersteuning

De omvang van deze hulp mag niet worden onderschat. Dr. Jordan legt uit: "Laten we ons een driejarige jongen voorstellen die in 1253 in Frankrijk aankomt, in 1275 op vijfentwintigjarige leeftijd trouwt en nog dertig jaar leeft. Bij zijn dood op vijfenvijftigjarige leeftijd in 1305 zouden hij en zijn vader (of weduwe-moeder) voor hem tweeënvijftig jaar lang een pensioen en andere subsidies hebben ontvangen."

Wennen aan het klimaat

Bovendien voorzag Lodewijk IX de bekeerlingen van warme kleding en hout voor hun haarden om het lijden te verzachten dat ze zouden ervaren als ze van het warme mediterrane klimaat naar de koude winters van Frankrijk zouden verhuizen.

Ombudsmannen boden extra bescherming

Natuurlijk was Lodewijks eerste zorg het beschermen van hun geloof. Om de verleiding tot bekering te minimaliseren, vestigde hij hen in Noord-Frankrijk, ver van de moslims in Spanje en de Franse Middellandse Zeekust. Zijn vaderlijke bezorgdheid ging echter nog verder. Uit angst dat ze in hun nieuwe huizen mishandeld zouden worden, stelde hij ombudsmannen aan in elk gebied waar hij hen vestigde. Deze hadden de taak om naar hun klachten te luisteren en ze te verhelpen.

Lees ook: Heiligen over islam: ‘De moslimhemel is voor beesten’

1.500 bekeerlingen

Dr. Jordan schat dat ongeveer 1.500 bekeerlingen profiteerden van de vrijgevigheid van de koning en de rest van hun leven in Frankrijk woonden, waar hun kinderen in lokale families trouwden. Hun nakomelingen werden binnen een paar generaties volledig opgenomen in hun nieuwe land.

'Zij waren de oogappel van de koning'

Net als al zijn onderdanen overlaadde Sint-Lodewijk hen met zorg en genegenheid. Dr. Jordan gelooft dat ze dit diep hebben aangevoeld. Hij zei: "...de bekeerlingen moeten ook hebben gemerkt, althans uit het koninklijke programma om de hongersnood aan te pakken, dat de heerser van het land niet traag was om zijn volk te hulp te komen. Zoals een waarnemer het uitdrukte, waren de onderdanen van de koning zijn oogappel."

Emile Signol Louis IX Lodewijk de Heilige WP

Koning Lodewijk IX de Heilige, geschilderd door Emile Signol (1804-1892). (Beeld: Wikipedia)

Kruistochten waren niet voor politiek of geld

Dr. Jordans boek is goed onderzocht en zeer overtuigend. Dit soort boeken is belangrijk vandaag de dag, nu de consensus ervan uitgaat dat de kruistochten gemotiveerd werden door het verlangen naar politieke controle en financieel gewin. Integendeel, ze werden geïnspireerd door de liefde voor God.

Vrees voor islamitische opmars

Ten eerste vreesden middeleeuwse katholieken voor de toekomst van hun religie. De verovering door de moslims had het geloof uit de wieg van het christendom gerukt. Dit ging verder dan het Oosten en Noord-Afrika. Zelfs Visigotisch Spanje was ten prooi gevallen aan de Halve Maan. Als Karel Martel de islamitische expansie niet had gestopt in de Slag bij Tours, zou Frankrijk zelf verloren zijn gegaan. Verdediging van het geloof was inderdaad een primaire drijfveer voor degenen die het kruis opnamen.

Bestel Fatima boek

Dorsten naar de verlossing van de moslims

Dit vertelt echter niet het hele verhaal. Geïnspireerd door de naastenliefde die Christus onderwees, verlangden ware kruisvaarders naar het hoogste goed voor hun vijanden: dat zij tot het geloof zouden worden gebracht waar zij God in dit leven zouden dienen en gelukkig met Hem zouden zijn in het volgende. Ze dorstten naar de verlossing van de moslims, zelfs toen ze hun leven riskeerden om oorlog tegen hen te voeren.

Lodewijk IX was de authentieke kruisvaarder

De grote heilige Lodewijk IX belichaamde deze geest. Daarom is hij altijd beschouwd als een model van de ware kruisvaardersgeest die een authentieke liefde voor zijn vijanden inhoudt. We zijn dr. Jordan veel verschuldigd voor het benadrukken van deze realiteit en het rechtzetten van de feiten.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 12:19

Doneer