De Heilige Naam van Maria: het feest van de overwinning op de Turken

De Heilige Naam van Maria: het feest van de overwinning op de Turken

THEMA'S:

"God de Vader verzamelde al het water en noemde het de zee - mare. Hij verzamelde al zijn genaden en noemde ze Maria". Dit citaat is geschreven door de grote mariale apostel Sint-Louis Marie de Montfort in zijn vermaarde werk, Verhandeling over de ware devotie tot Maria.

Spaanse oorsprong

Het feest van de Heilige Naam van Maria werd voor het eerst gevierd in Spanje in 1513. Het werd door paus Julius II toegekend aan het bisdom Cuenta in Spanje en kreeg als datum 15 september, de octaafdag van de Geboorte van Onze Lieve Vrouw, op de pauselijke kalender. In 1671 werd het feest uitgebreid tot heel Spanje en het Koninkrijk Napels.

Lees ook: Hoe ontwikkel ik een levendige devotie tot de Heilige Moeder?

Belegering van Wenen

In 1683 werd Wenen belegerd door Turkse indringers. Jan Sobieski, de vrome koning van Polen, kwam Wenen te hulp met een leger dat ruim in de minderheid was bij dat van de Turk Mustafa. Vroeg in de morgen van 12 september, nadat hij zelf bij de Heilige Mis had gediend, vertrouwde de koning zichzelf en zijn leger toe aan de Maagd Maria en vroeg haar zegen over zichzelf en zijn troepen en haar hulp in het komende conflict.

Moslims verpletterd en verslagen

Toen hij van zijn knieën oprees, zei de "Noordelijke Leeuw", zoals hij door de Turken werd genoemd, hardop: "Laat ons nu naar de vijand marcheren met het volste vertrouwen in de bescherming van de hemel, onder de verzekerde patronage van de Heilige Maagd." En terwijl zij het vijandelijke kamp bestormden, versloegen en verpletterden zij de moslims volledig. De Turkse strijdkrachten werden overweldigd en Wenen werd gered onder de banier van de Allerheiligste Maria.

Jansobieski vienna

De Poolse vorst Jan Sobieski versloeg de Turken bij Wenen in 1683, op voorspraak van Onze Lieve Vrouw.

Jan Sobieski

In een brief aan paus Innocentius XI, waarin hij de overwinning van het christelijke leger op de moslims aan de poorten van Wenen aankondigde, schreef koning Jan Sobieski de overwinning onmiddellijk toe aan God en niet aan zijn eigen inspanningen, en parafraseerde de woorden van Julius Caesar: "Veni, vidi, Deus vicit" - "Ik kwam, ik zag, God overwon!".

Feest voor heel de Kerk

Ter herdenking van deze glorieuze overwinning op de moslims, en als dank aan God en eer aan Onze Lieve Vrouw voor hun hulp, breidde Paus Innocentius XI datzelfde jaar het feest van de Heilige Naam van Maria uit tot de Universele Kerk. Hoewel het feest oorspronkelijk op 15 september werd gevierd, bepaalde Paus St. Pius X in 1911 dat het op 12 september moest worden gevierd.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Bestel Fatima-rozenkrans

Laatst bijgewerkt: 8 september 2022 12:31

Doneer