Hoe ontwikkel ik een levendige devotie tot de Heilige Moeder?

Onze Lieve Vrouw

Hoe ontwikkel ik een levendige devotie tot de Heilige Moeder?

THEMA'S:

Wij eren Onze Lieve Vrouw terecht onder de titel Hulp van de Christenen. Onze Lieve Vrouw helpt christenen op zoveel manieren dat we een encyclopedie over dit onderwerp zouden kunnen maken. Een aspect van deze hulp komt voort uit het hebben van een levendige devotie tot Onze Lieve Vrouw. Een levendige devotie tot Onze Lieve Vrouw begint over het algemeen met enige hulp van haar die een begin van vertrouwen in de ziel opwekt. De ware devotie tot Onze Lieve Vrouw begint meestal met de goede gaven die zij geeft aan een persoon.

Hoe een levendige toewijding zich ontwikkelt

Iemand komt in de problemen. Het kan een spirituele crisis zijn, geldproblemen of wat dan ook. Hij vraagt Onze Lieve Vrouw om hem te redden. Terwijl hij van die moeilijkheden gered wordt, werkt Onze Lieve Vrouw ook in zijn ziel door middel van onvoorstelbare genaden, waarbij hij een voorproefje krijgt van haar moederlijke, glimlachende, beminnelijke en vriendelijke goedheid. Met dit staaltje van haar vriendelijkheid krijgt hij een levendige hoop dat ze hem in andere moeilijke omstandigheden opnieuw aandacht zal geven.

Maria's hulp wordt zorgvuldiger

Deze ervaring leidt tot zijn vasthoudend verzoeken om allerlei genaden. Hij zou haar vooral moeten vragen om liefde voor God. Deze gewoonte om te vragen leidt tot een crescendo van devotie tot Onze Lieve Vrouw. Ze wordt steeds moederlijker en is geneigd hem te begunstigen. Haar hulp is zorgvuldiger, wat de persoon ertoe aanzet om te groeien in deze verworven smaak voor haar beminnelijke en glimlachende voorzienigheid. Soms vraagt hij Onze Lieve Vrouw om echte kleinigheden. Zij geeft deze kleine onbeduidende dingen, zoals een moeder die haar kind grote en kleine dingen wil geven. Inderdaad, ze glimlacht met bijzondere genegenheid als er om kleine dingen wordt gevraagd.

Domenico ghirlandaio Cappella vespucci 01

Onze Lieve Vrouw van Vrijkoop der Slaven wordt vaak afgebeeld met uitgestrekte armen en een beschermende mantel. (Afbeelding: fresco Domenico Ghirlandaio, c. 1472).

Een aurora van vertrouwen

Wanneer deze band zich voordoet, ervaart de persoon een soort aurora van vertrouwen. Het is een begin van echt begrip dat zijn relatie met Onze Lieve Vrouw bepaalt. Zelfs als de ziel zeer lange en zware beproevingen en periodes van droogte en moeilijkheden doormaakt, blijft er iets van dit levendige vertrouwen over. Het is een licht dat de mens zijn hele leven lang begeleidt, ook bij de meest bittere beproevingen van de dood.

Soms geeft Onze Lieve Vrouw meer dan dat we vragen

Het is zeer aan te bevelen om Onze Lieve Vrouw te vragen om de genade ons op deze speciale, tedere, liefdevolle weg te plaatsen van het doen van deze kleine verzoeken, aangezien het vragen om deze kleine gunsten een intimiteit met haar vormt. Soms gaat ze zelfs verder dan de gunst die we haar vragen. Dit gebeurt als we haar om iets vragen, wat niet in haar plan besloten ligt. Ze verlangt dat we een beproeving doorstaan om ons geestelijk leven te helpen. Zo geeft Onze Lieve Vrouw ons niet wat we vragen, maar geeft ons de kracht om te verdragen wat er komt, wat een veel grotere gunst blijkt te zijn. Uiteindelijk geeft zij iets beters dan de oorspronkelijke gunst.

Bestel Fatima boek

Middeleeuwse legendes

Middeleeuwse devotieboeken en legenden over de devotie tot Onze Lieve Vrouw vertellen echte en ingebeelde verhalen die de genade en vriendelijkheid van Maria de Allerheiligste in de omgang met de zielen laten zien. Ze vertellen hun verhalen op een prachtige en interessante manier. Of het verhaal waar is, is niet belangrijk, vooral niet wat betreft de handelingen van de menselijke karakters. De verhalen zijn echter allemaal echt kenmerkend voor de manier van handelen van Onze Lieve Vrouw. Ze handelt echt op deze manier geportretteerd in deze verhalen. Hoewel dit legendes zijn, zijn het theologisch correcte mariale legendes die ons een precies beeld en gevoel geven van hoe Onze Lieve Vrouw is.

De heilige Alfonsus Liguori

We moeten vooral de Gezegende Moeder om liefde voor God vragen. Een voorbeeld hiervan is een passage uit de geschriften van de heilige Alfonsus Liguori in zijn boek De heerlijkheid van Maria, die we hier weergeven: Pater Silvanus Razzi vertelt dat een vrome gelovige die een tedere liefde had voor onze koningin Maria, haar schoonheid zo geprezen hoorde worden dat hij vurig verlangde die Vrouwe eens te zien, en met nederige gebeden om deze gunst vroeg. De vriendelijke moeder stuurde een engel om hem te zeggen dat ze hem zou gunnen haar te zien, maar op deze voorwaarde, namelijk dat hij na het zien van haar, blind zou worden. Hij accepteerde de voorwaarde.

Verliefd op de schoonheid van Maria

Op een bepaalde dag verscheen de Heilige Maagd aan hem en opdat hij niet geheel blind zou worden, wenste hij haar eerst met één oog aan te kijken, maar daarna werd hij verliefd op de grote schoonheid van Maria, hij wenste haar met beide te aanschouwen en toen verdween de moeder van God. Diep bedroefd over het feit dat hij de aanwezigheid van zijn koningin had verloren, kon hij niet ophouden met huilen, niet voor zijn verloren oog, maar dat hij haar niet met beide had gezien. Toen begon hij haar opnieuw te smeken, dat ze weer aan hem zou verschijnen en dat hij bereid zou zijn het andere oog te verliezen en volledig blind te worden. Gelukkig en tevreden, o mijn Vrouwe,' zei hij, 'ik zal blijven als ik volledig blind word voor zo'n goed doel, dat ik me nog meer zal bekoren aan u en aan uw schoonheid'. Opnieuw was Maria bereid zijn verzoek in te willigen en opnieuw troostte ze hem met haar aanwezigheid; maar omdat deze liefhebbende koningin nooit iemand kan verwonden, toen ze de tweede keer aan hem verscheen, nam ze niet alleen het andere oog niet van hem af, maar herstelde ze hem zelfs het oog dat hij had verloren.

Bestel Wonderdadige Medaille

Jongleur

Of deze episode echt gebeurd is, is niet belangrijk, want we weten dat het zo gesteld is met Onze Lieve Vrouw! Ze kan ons door een moeilijke periode heen laten gaan om onze liefde te bewijzen, een van onze ogen weg te nemen of ons door een angstige periode te laten gaan. Maar uiteindelijk beloont ze ons met een glimlach. Hoewel we de nodige beproevingen moeten doorstaan, eindigt alles met haar glimlach. Een andere bekendere legende is de beroemde jongleur van Onze Lieve Vrouw. Hij vertelt het verhaal van een monnik die niet goed kon zingen of bidden, maar de kunst van het jongleren kende, die hij leerde voordat hij het klooster binnenkwam. Om Onze Lieve Vrouw te plezieren, ging hij 's avonds laat naar een kerk toen er niemand was en stelde zijn jongleeract aan haar voor. Onze Lieve Vrouw verscheen aan hem en glimlachte om te laten zien hoe blij ze was met zijn kleine gift.

Kinderlijk vertrouwen in Onze Lieve Vrouw

We zouden op dezelfde manier moeten handelen. Wanneer we onze offers aan Onze Lieve Vrouw aanbieden, hoe klein ze ook zijn, moeten we er helemaal zeker van zijn dat ze tevreden zal zijn. Onze toewijding aan haar zal nooit helemaal waar zijn als we niet op deze manier handelen. We moeten een houding hebben van onbetwistbaar gemak en intimiteit ten opzichte van Onze Lieve Vrouw. We moeten als een zoon zijn die, zelfs als hij Onze Lieve Vrouw verdrietig maakt, zich voor haar presenteert met het volste vertrouwen in het verkrijgen van haar hulp en glimlach.

Leer en devotie zijn één

Deze houding is het onuitsprekelijk zachte uitgangspunt van een levendige devotie tot Onze Lieve Vrouw. Dat wil niet zeggen dat deze houding voldoende is. Voor zover onze intellectuele ontwikkeling dat toelaat, moeten we de grondslagen van de devotie tot Onze Lieve Vrouw bestuderen. We moeten alles goed beredeneerd hebben, zodat we diepgaande overtuigingen kunnen vormen op basis van dogma's. Intellectuele vorming is echter één ding, en het leven van de devotie is een ander. Het ene complimenteert het andere. Deze prachtige vereniging van leer en devotie verklaart precies waarom zo'n groot kerkleraar als de heilige Alfonsus Liguori zijn boek De heerlijkheid van Maria heeft geschreven, dat met concrete devotionele feiten en verhalen de leerstellige stellingen illustreert. We moeten dus bidden tot Onze Lieve Vrouw, hulp van de christenen, om de genade van een bijzondere zoetheid in onze devotie te vragen.

Het voorgaande artikel is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira op 18 mei 1964 gaf. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie. -Red.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 13:06

Doneer