De heilige Cyrillus van Jeruzalem verdedigde Christus' Goddelijkheid tegen de arianen

Detail van de koepel van de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. Bron afbeelding: Flickr / paullew

De heilige Cyrillus van Jeruzalem verdedigde Christus' Goddelijkheid tegen de arianen

THEMA'S:

De vierde eeuw was een roerige tijd voor de Kerk. Keizers, ketters en orthodoxe bisschoppen stonden elkaar naar het leven. Ook de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem, zou slachtoffer worden van deze onrust. De Kerk viert 18 maart zijn feestdag.

Een solide basis

Hoewel Cyrillus' geboorteplaats onbekend is, werd hij zeker in Jeruzalem opgevoed. Zijn ouders, zeer waarschijnlijk christenen, gaven hem een uitstekende opvoeding.

Een onbetaalbare schat

Sint-Hiëronymus vertelt dat Cyrillus tot priester werd gewijd door de heilige Maximus, de bisschop van Jeruzalem, die zo'n hoge dunk had van Cyrillus' onderwijs dat hij de belangrijke taak kreeg om de catechumenen te onderwijzen. Negentien van deze catechetische verhandelingen, overgeleverd zonder op schrift te zijn gesteld, zijn tot ons gekomen. Deze zijn van onschatbare waarde als uiteenzetting van de leer en het ritueel van de Kerk in de vierde eeuw.

Volg MOH op Telegram

Kopstoten met ketters

Na de dood van Maximus werd Cyrillus gekozen tot de bisschopszetel. Niet lang na zijn wijding als bisschop van Jeruzalem ontstonden er echter misverstanden tussen Cyrillus en bisschop Acacius van Caesarea vanwege diens neigingen tot het arianisme - een ketterij die de goddelijkheid van Christus ontkende.

Gestraft voor loyaliteit en deugd

Cyrillus werd opgeroepen voor een concilie dat door Acacius bijeengeroepen was, maar hij weigerde te verschijnen. Beschuldigd van rebellie en het uitdelen van Kerkelijke goederen aan de armen - wat hij terecht deed - kreeg Cyrillus het kruis van lijden op zich geladen door vervolging.

Lees ook: De drie dagen van duisternis en profetieën over het einde der tijden

In ere hersteld

Zijn leven als bisschop werd geplaagd door aanklachten van de arianen en daaruit voortvloeiende verbanningen door arianen-steunende keizers. Zestien van de vijfendertig jaar van zijn bisschopsambt bracht hij in ballingschap door. Met de toetreding van keizer Theodosius werd hij teruggeroepen en regeerde hij ongestoord de laatste acht jaar van zijn leven. Cyrillus nam deel aan het grote Concilie van Constantinopel, toen de geloofsbelijdenis van Nicea in gewijzigde vorm werd afgekondigd.

Erkenning door de Heilige Stoel

Men denkt dat hij in 386 stierf, rond de leeftijd van zeventig jaar. In 1882 werd hij uitgeroepen tot Kerkleraar. Sint-Cyrillus wordt door de Kerk herdacht op 18 maart. Heilige Cyrillus van Jeruzalem, bid tot God voor ons!

Dit artikel was eerder gepubliceerd op: americaneedsfatima.org

Laatst bijgewerkt: 18 maart 2024 15:45

Doneer