De Heilige Aartsengel Michaël, model van de perfecte ridder

De Heilige Aartsengel Michaël, model van de perfecte ridder

THEMA'S:

Op 29 september is het feest van de Heilige Aartsengel Michaël. Op de katholieke kalender staat: de Heilige Aartsengel Michaël, Prins van de Hemelse Gastheer vocht tegen de rebelse engelen in de hemelse strijd. Hij blijft de strijd leiden om ons te bevrijden van de duivel. Onze beschermengelen zijn van hem afhankelijk. Hij is de bewaarengel van de Kerk en degene die de Eucharistische Oblatie aanbiedt aan de Eeuwige Vader. We zijn in de noveen van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans en in de noveen van Onze Lieve Vrouw Middelares van alle Genaden.

Beschermengel van de Kerk

Ik vraag uw aandacht voor het feit dat de heilige Michaël de leider is die tegen de duivel vocht en hem in de hel wierp. Hij is de leider van de beschermengelen van individuen en ook van de beschermengelen van instellingen. Hij is zelf de beschermengel van de instelling der instellingen, de Heilige Rooms-Katholieke en Apostolische Kerk.

Hoeder

Hij heeft dus een hoedersfunctie, waarvan men zich kan afvragen hoe die zich verhoudt tot enerzijds zijn houding of zending om degenen die tegen Onze Lieve Heer in opstand zijn gekomen in de hel te werpen, en anderzijds de bescherming die hij de Kerk en de mensen biedt in dit tranendal en in deze levensarena. En we zien dat deze twee missies samengaan. Hij verdedigde God; God wilde hem inzetten als zijn schild tegen de duivel. God wil dat hij het schild van de mensen tegen de duivel is. God wil dat hij het schild is van de Heilige Katholieke Kerk tegen de duivel. Maar hij is niet alleen een schild: hij is ook een zwaard. Hij verdedigt niet alleen, maar verslaat ook en werpt in de hel.

Bestel Wonderdadige Medaille

Michaël als eerste van alle ridders

Dit is dus de tweeledige missie van de heilige Michaël. Daarom beschouwden de ridders in de Middeleeuwen de heilige Michaël als de eerste van alle ridders; de hemelse ridder, volkomen trouw zoals een ridder moet zijn, perfect sterk zoals een ridder moet zijn, zuiver als een engel zoals een ridder moet zijn, en zegevierend zoals een ridder moet zijn; een ridder die zijn hele vertrouwen stelde in God, en vervolgens, na haar geboorte, ook in Onze Lieve Vrouw.

Wij voeren de taak van de Heilige Aartsengel Michaël uit

Dus moeten we de bewonderenswaardige heilige Michaël beschouwen als onze natuurlijke bondgenoot in de strijd; want de contrarevolutionaire beweging wil niets anders zijn dan een groep mannen die op menselijk niveau, mutatis mutandis, de taak van de Heilige Aartsengel Michaël uitvoeren; dat wil zeggen de eer van God, de glorie van Onze Lieve Vrouw, de katholieke Kerk en de christelijke beschaving verdedigen. Daarom zien we dat dit een enorme affiniteit met ons heeft en dat het zeer passend is voor contrarevolutionairen om de Heilige Aartsengel Michaël tot hun speciale patroon te maken.

Bemiddelaar van het liturgisch gebed

Dom Guéranger heeft een tekst over de contemplatieve devotie van de engelen: "De Kerk beschouwt Sint-Michaël als de bemiddelaar van haar liturgisch gebed. Hij staat tussen de mensheid en de goddelijkheid. Voor zijn eigen glorie zet God, die op bewonderenswaardige wijze de zichtbare en onzichtbare hiërarchieën heeft ingesteld, in zijn dienst overvloedig deze hemelse geesten in die onophoudelijk het aanbiddelijke gelaat van de Vader aanschouwen en die beter dan de mensen de schoonheid van zijn oneindige volmaaktheden weten te aanschouwen."

Lees ook: Hoe Sint-Dominicus 15.000 duivels uit een ketter dreef

De aartsengel verscheen aan de herdertjes van Fatima

Hier staat verder dat de Heilige Aartsengel Michaël ook de eucharistische offergave aan de Eeuwige Vader aanbiedt. En zo verscheen hij ook aan de drie herdertjes in Fatima - met de kelk in de hand. "Mi - cha - El: wie is als God? Op zichzelf drukt deze naam, in zijn beknoptheid, de meest volmaakte aanbidding uit, de meest volledige erkenning van de goddelijke transcendentie, en de nederigste bekentenis van een schepsel van zijn eigen nietigheid; hij is daarom het model van nederigheid."

Geen kleffe sentimentaliteit

Want wie uitroept dat niemand is als God, roept uit dat hijzelf niets is; dat is volmaakte nederigheid. De vorm van nederigheid van de ridder is geen kleffe, suikerachtige en onlogische sentimentaliteit. "Zo nodigt de Kerk ook de hemelse geesten uit om de Heer te zegenen en zijn lof te zingen; om hem onophoudelijk te loven en te zegenen. Deze contemplatieve roeping van de engelen is het model van de onze, zoals het prachtige voorwoord van het Sacramentarium van de heilige paus Leo ons herinnert. Het is werkelijk passend om genaden te verlenen aan U die ons door de apostel leert dat ons leven bestemd is voor de hemel; die welwillend wenst dat wij ons in de geest verplaatsen naar de plaats waar degenen die wij vereren U dienen, en vooral om naar die hoogten te stijgen op het feest van de Heilige Aartsengel Michaël."

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Hemelse Hof

Dit is een opmerkelijke eigenschap van toewijding aan de engelen. De engelen zijn bewoners van het hemelse Hof. En in het hemelse Hof leven zij in eeuwige contemplatie, een contemplatie van iemand die God van aangezicht tot aangezicht ziet; en alle grote mystici vertellen ons over hun visioenen van feesten die in de hemel worden gehouden, die inderdaad ware feesten zijn. Het zijn niet louter beelden of hersenschimmen; het zijn ware feesten waarin God achtereenvolgens zijn grootsheid openbaart en zij Hem toejuichen met nieuwe triomfen die absoluut nooit eindigen.

Aanschouwing van God

Er is een hemels geluk, een gevoel dat de hemel het moederland is van onze ziel en precies de orde der dingen waarvoor wij geschapen zijn; de orde die volledig beantwoordt aan al onze aspiraties. Er is zo'n gevoel van hemels geluk door de rechtstreekse aanschouwing van God, die de absolute volmaaktheid van alle dingen is, dat een deel ervan kan en moet overgaan naar de aarde. En in perioden van waar geloof sijpelt iets van dat geluk naar beneden; iets van die vroomheid wordt door vrome zielen gevoeld en via de vroomsten doorgegeven om een gemeenschappelijke schat van de hele Kerk te worden.

Lees ook: De glorierijke oorsprong van het priesterlijk celibaat

Geen idee van hemels geluk

En daar ontbreekt het ons tegenwoordig zozeer aan: Men heeft geen idee van het hemelse geluk; en zonder het idee van een hemels geluk heeft men geen trek in de hemel; en de mensen wentelen zich in het pure verlangen naar de goederen van de aarde. Maar als ze ook maar een moment zouden begrijpen wat de troost van de Heilige Geest is, wat een genade van de Heilige Geest is, wat voor soort geluk de overweging van de hemelse goederen eigenlijk brengt; als ze dat ook maar een minuut zouden kunnen begrijpen, zouden ze beginnen los te komen van de goederen van de aarde en te begrijpen hoe alles vergankelijk is, hoe dit alles niets is, hoe er waarden zijn die boven dit alles staan en de aarde tot een klein handjevol stof maken.

Sint-Theresia van het Kind Jezus

Dat is precies wat er ontbreekt en wat de engelen voor ons kunnen verkrijgen; zij, die overspoeld zijn met dit geluk en het af en toe aan de heiligen meedelen. Er is een soort mystiek fenomeen dat een concert is - de heilige Theresia de Kleine Bloem heeft het ervaren en vertelt erover in Het verhaal van een ziel - een wonderbaarlijk, ver weg concert met prachtige, buitenaardse harmonieën. Het is een stukje van de eeuwige lofzang van de engelen die zo tot de oren van de zaligen komt, juist om hun honger naar de dingen van de hemel te stillen.

Bestel Fatima-rozenkrans

Volmaakte ridders van Onze Lieve Vrouw

Deze eetlust is in onze tijd ver te zoeken. Veel mensen zijn alleen geïnteresseerd in en geboeid door de dingen van de aarde - geld, politiek, wereldsheid, trivia in het dagelijkse nieuws - maar ze zijn niet enthousiast voor verheven dingen, leerstellige dingen, en nog minder voor specifiek hemelse dingen. Laten wij daarom de engelen vragen ons dit verlangen naar hemelse dingen, waarmee zij overlopen, over te brengen. Dit is een uitstekende intentie om toe te voegen aan het feest van de Heilige Aartsengel Michaël: dat hij ons tot zijn navolgers en volmaakte ridders van Onze Lieve Vrouw op deze aarde maakt.

Dit artikel is een vertaling van "Saint Michael the Archangel, Model of the Perfect Knight" en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 28 september 2022 14:12

Doneer