Communiegebeden tot het Heilig Hart van Jezus

Afbeelding van het Allerheiligst Sacrament op een glas in lood-raam van de kathedraal in Leicester, VK. Bron afbeelding: Flickr / paullew

Communiegebeden tot het Heilig Hart van Jezus

THEMA'S:

Een goede voorbereiding op het ontvangen van het Allerheiligst Sacrament is uiterst verstandig. Laat ons in de maand juni, die gewijd is aan het Heilig Hart van Jezus Christus, het aanroepen alvorens we naar voren treden om de Eucharistie tot ons te nemen.

Extra voorbereiding

Alhoewel de gehele Heilige Mis natuurlijk één lange voorbereiding is op het ontvangen van de Heilige Communie, kan het nooit kwaad om individueel extra gebeden te zeggen naar de Heer onze God. Aangezien Jezus Christus de Liefde zelf is, is het passend om vooral in deze maand deze gebeden te richten tot Zijn Heilig Hart, bron van liefde, erbarmen en medelijden voor de mensheid. Hierna kan men met een vurig hart de Heer tot zich nemen door het ontvangen van het Allerheiligst Sacrament.

Volg MOH op Telegram

Gebed voor de communie

Heilig Hart van Jezus, dat ons zozeer heeft liefgehad en dat U hebt geofferd om ons van onze zonden te genezen: U, Die, gewond door liefde, een hart zoekt, dat werkelijk nederig, vol vertrouwen, liefdevol en edelmoedig is, waar U kunt rusten en Uw hevige dorst naar liefde kunt lessen. Denkend aan de klacht, die de profeet U op de lippen legt: “En onder de volkeren is er geen enkele mens met Mij” (Is. 63, 3), wil ik U deze communie aanbieden als eerherstel voor de ondankbaarheid van allen die U niet liefhebben, die U beledigen en U vergeten.

Gebed na de communie

Geef mij, Jezus, een hart zonder smet om U meer te kunnen liefhebben; geef mij een onberispelijk leven om U meer te kunnen behagen. Sta niet toe, dat ik U beledig; help mij, Heer Jezus. Ik heb U lief met heel mijn hart, al mijn krachten en heel mijn geest; ik wil eerherstel geven voor de minachting en de koudheid van de mensen tegenover Uw Hart, dat zo vol liefde is voor ons. Goddelijk Hart van Jezus, Onbevlekt Hart van Maria, verander de harten, red de zielen!

Laatst bijgewerkt: 26 juni 2024 06:54

Doneer