Dit gebeurde er tijdens de tweede verschijning van Onze Lieve Vrouw in Fatima

Onze Lieve Vrouw van Fatima.

Dit gebeurde er tijdens de tweede verschijning van Onze Lieve Vrouw in Fatima

THEMA'S:

Op 13 juni 1917 verscheen Onze Lieve Vrouw voor de tweede keer aan de drie herdertjes in Fatima. Wat zei zij? Wat gebeurde er? De volgende tekst komt uit onze vertaling en uitgave van het boek Fatima: Geschiedenis of toekomst? Dit gerenommeerde boek gaat over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima aan drie herderskinderen, in 1917. Het geeft een uitgebreide beschrijving van al de verschijningen en latere gebeurtenissen, aan de hand van de persoonlijke herinneringen van de heilige Lucia, Jacinta en Francisco, andere aanwezige getuigen, en relevante documentatie. Het boek is een oproep aan iedereen, van hoop, geloof, en de noodzaak van bekering.

Lees ook: Dit gebeurde er tijdens de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw in Fatima

De tweede verschijning: 13 juni 1917

Voorafgaand aan de tweede verschijning zagen de zieners opnieuw een grote schittering, die ze bliksem noemden, maar die in werkelijkheid een weerspiegeling was van het naderende licht. Sommige van de ongeveer vijftig toeschouwers die naar de plaats waren gekomen, merkten dat het licht van de zon tijdens de eerste minuten van het gesprek schemeriger werd. Anderen zeiden dat de top van de ontluikende steeneik leek te buigen, als onder een gewicht, een moment voordat Lucia sprak. Tijdens het gesprek van Onze Lieve Vrouw met de zieners hoorden sommige omstanders een fluistering, zoals het zoemen van een bij.

Pag 47 edic 2007 min

Lucia: Wat wenst Uwe Genade van mij?
Onze Lieve Vrouw: Ik wil dat je hier op de dertiende van de volgende maand komt, om elke dag de rozenkrans te bidden en te leren lezen. [1] Ik zal later zeggen wat ik wil.
Lucia vroeg om de genezing van een zieke.
Onze Lieve Vrouw: Als hij zich bekeert, zal hij binnen het jaar genezen zijn.
Lucia: Ik wil u vragen om ons naar de hemel te brengen.
Onze Lieve Vrouw: Ja, ik zal Jacinta en Francisco binnenkort meenemen, maar jij blijft hier nog een tijdje. Jezus wil je gebruiken om mij bekend en geliefd te maken. Hij wil de devotie tot mijn Onbevlekt Hart in de wereld tot stand brengen. Ik beloof het heil aan hen die het omarmen; en deze zielen zullen door God geliefd zijn als bloemen die ik heb gerangschikt om Zijn troon te versieren.
Lucia: Zal ik hier alleen blijven?
Onze Lieve Vrouw: Nee, mijn dochter. Doet je dat veel pijn? Wees niet ongerust. Ik zal je nooit in de steek laten. Mijn Onbevlekt Hart zal je toevlucht zijn en de weg die je naar God zal leiden.

Pag 48 edic 2007 min

“Bij het zeggen van deze laatste woorden,” vertelt zuster Lucia, “opende ze haar handen en voor de tweede keer gaf ze ons de weerkaatsing van dat intense licht door. We konden onszelf erin zien, alsof we in God waren ondergedompeld. Jacinta en Francisco leken zich te bevinden in het deel van dit licht dat naar de hemel toe ging en ik in het deel dat op de grond werd geworpen. Recht voor de rechterhand van Onze Lieve Vrouw was een hart, omringd door doornen die het leken te doorboren. We begrepen dat dit het Onbevlekt Hart van Maria was, dat beledigd was door de zonden van de mensheid en dat eerherstel verlangde.'' [2]

Toen dit visioen ophield, rees de Vrouwe, nog steeds omringd door het licht dat zij uitstraalde, moeiteloos uit het boompje omhoog en gleed naar het oosten, totdat zij volledig verdween. Verschillende personen die dichterbij stonden, merkten dat de knoppen aan de top van de steeneik in dezelfde richting gebogen waren, alsof ze door de kleren van de Vrouwe waren meegesleept. Pas enkele uren later keerden ze terug naar hun gebruikelijke stand. [3]

Bestel dit boek gratis:

Bestel Fatima boek

[1] Men heeft altijd begrepen dat de opdracht om te leren lezen alleen voor Lucia was, omdat de andere zienertjes spoedig naar de hemel zouden worden gebracht volgens de belofte van Onze Lieve Vrouw tijdens diezelfde verschijning. Maar het oorspronkelijke Portugees van zuster Lucia is in het meervoud, “e que aprendam a ler,” misschien door een lichte afwijking van de syntaxis, omdat ze binnen dezelfde zin van de tweede naar de derde persoon meervoud is overgegaan.

[2] De zieners hielden wat hun bij de verschijning van juni werd verteld over de devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria strikt voor zichzelf. Ze verklaarden zelfs dat Onze Lieve Vrouw hun een geheim had onthuld (soms het “geheim van juni” genoemd). In haar Herinneringen legt zuster Lucia uit dat de Heilige Maagd op dit punt niet om geheimhouding had gevraagd, maar voegt er aan toe: “We voelden dat God ons ingaf om zo te handelen.” (Herinneringen IV, p. 336).

[3] Herinneringen II, p. 130, en Herinneringen IV, p. 334, 336, 400; DeMarchi, p. 76-78; Walsh, p. 65-66; Ayres da Fonseca, p. 34-36; Galamba de Oliveira, p. 70.

Lees ook: Dit gebeurde er tijdens de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw in Fatima

Lees ook: Dit gebeurde er tijdens de derde verschijning van Onze Lieve Vrouw in Fatima

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 19:43

Doneer