Bericht uit Oekraïne: 'Wonderen gebeuren door jullie Maria-medaille'

Onze Lieve Vrouw van Zarvanytsia, bid voor Oekraïne!

Bericht uit Oekraïne: 'Wonderen gebeuren door jullie Maria-medaille'

THEMA'S:

Het Oekraïense volk lijdt zwaar onder de voortdurende oorlog. De hoofdaalmoezenier van het Oekraïense laat ons weten hoeveel troost en bemoediging zijn volk krijgt door onze mariale Medaille.

Anderhalf miljoen Mariale medailles voor de Oekraïners

Toen Oekraïne werd aangevallen door Rusland, stuurde de campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen samen met buitenlandse zustercampagnes wel 1.000.000 medailles van Onze Lieve Vrouw van Tsarvanytsia en de heilige Aartsengel Michaël naar Oekraïne. Dit jaar volgde een extra zending van 500.000. Beide zending zijn geheel gedragen door de giften van gelovigen met hart voor het lot van de geteisterde Oekraïners. Wij danken dan ook iedereen die heeft bijgedragen met een gift.

'Er gebeuren wonderen door deze medaille'

De hoofdaalmoeziener van de Grieks-katholieke Kerk in Oekraïne stuurt ons nu een bewogen brief. Priester Mikhaylo Koltun vertelt hoe de Mariale medaille "door veel van onze militairen en burgers begroet [is] als een troost uit de hemel en een aanmoediging." Hij benadrukt de wonderlijke werking van deze medaille: "Talloze berichten getuigen van de ontvangen genaden van bescherming en bekering, om nog maar te zwijgen van de wonderbaarlijke daden die gepaard gaan met het dragen van deze medaille."

Afb moh oekr brieven

De brief van Z.E.H. Mikhaylo Koltun. Klik HIER voor het Engelse origineel, klik HIER voor de Nederlandse vertaling.

Soldaat wordt leven gered door de medaille

Dat sluit aan bij berichten die we eerder ontvingen uit Oekraïne. Een moeder vertelt dat de medaille van Onze Lieve Vrouw van Tsarvanytsia en de heilige Aartsengel Michaël, haar zoon het leven gered heeft aan het front. "De soldaten houden van deze medailles, ze hangen ze aan hun insignes," schrijft een Oekraïner. "Als ze ten strijde trekken, bidden ze tot de heilige aartsengel Michaël voor kracht en vertrouwen, en als ze in een schuilhol of loopgraaf zitten, bidden ze tot de Moeder Gods voor bescherming."

Rusland blijft haar dwalingen verspreiden

De katholieke Kerk wordt ernstig vervolgd in de Oekraïense gebieden die onder Russische bezetting zijn. Meer en meer wordt duidelijk dat Rusland geen 'beschavingsoffensief' voert om het Westen te redden van decadentie, maar zélf haar verspreiding van de communistische dwalingen voortzet. We blijven bidden tot Onze Lieve Vrouw van Fatima, dat Rusland zich mag bekeren en er vrede mag komen in de wereld.

Bij de zending van 1 miljoen medailles in 2022 stuurde het militair pastoraat van de Oekraïense Kerk ons deze video van de zegening der medailles door aartsbisschop Svjatoslav Sjevtsjoek:

Laatst bijgewerkt: 2 juli 2024 12:52

Doneer