2021: Van het verspreiden van devotionalia tot een heuse straatcampagne

Straatcampagne tegen Benedetta

2021: Van het verspreiden van devotionalia tot een heuse straatcampagne

De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen heeft tot doel de bekering van Nederland tot Onze Lieve Heer. De boodschap van Onze Lieve Vrouw van Fatima is daarbij onze inspiratie. We richten ons op het verspreiden van deze boodschap en ook op het verspreiden van katholieke devotionalia. De groei van onze campagne laat zien dat deze boodschap aanslaat in Nederland. Maar in 2021 werd ook iets anders van ons gevraagd. We moesten de straat op, wegens een gruwelijke belediging van Onze Lieve Moeder. En dat was niet de enige ingrijpende gebeurtenis.

Atmosfeer van het klooster

De overstap van het voormalig klooster in Heilig Landstichting naar een modern pand in Veenendaal was voor onze campagne misschien wel de meest ingrijpende verandering van 2021. Hadden we op de oude locatie de geestelijke atmosfeer die bij onze religieuze campagne past, op de nieuwe locatie hebben we de ruimte en mogelijkheden om onze campagne verder uit te bouwen en flink door te groeien. We zijn er in geslaagd om iets van de atmosfeer van het klooster mee te nemen naar Veenendaal, zodat we ook in een modern pand de aanwezigheid van Onze Lieve Heer en Zijn Heilige Moeder dagelijks kunnen ervaren. Onmisbaar voor ons werk!

IMG 5035 min

Verspreiden devotionalia

Dankzij de mogelijkheden van ons nieuwe onderkomen konden we nieuwe printers aanschaffen om zelf mailings te maken en konden we zelfs twee nieuwe medewerkers aannemen. Daarnaast hebben we een nieuwe, aantrekkelijke website gelanceerd, waarop bijvoorbeeld al onze publicaties eenvoudig te bestellen zijn. Daar werd in 2021 al goed gebruik van gemaakt, want we hebben dit jaar vele duizenden religieuze brochures, rozenkransen en wonderdadige medailles verstuurd. Door het verspreiden van deze katholieke devotionalia helpen wij het katholieke geloof in Nederland te versterken en te groeien.

De straat op

Maar het verspreiden van devotionalia is maar een deel van ons werk. Dit jaar gingen we ook de straat op. We bonden de strijd aan met de film Benedetta, een blasfemische film van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven waarin een beeld van Onze Lieve Vrouw misbruikt wordt voor seksuele handelingen. Een groep jonge, katholieke jongemannen protesteerde voor de deuren van de Pathé-bioscopen in onder meer Arnhem, Ede en Amsterdam. We baden de rozenkrans voor eerherstel voor Maria. Door het scanderen van leuzen en het uitdelen van flyers werd het bioscooppubliek attent gemaakt op de ernstige belediging van de Moeder van God en de schoffering van religieuze zusters in deze film.

Tegenover Pathé Tuschinski

Straatcampagne tegenover het Tuschinski in Amsterdam, waar Benedetta uitgezonden werd.

Protesteren werkt

Met succes! De film is uit de Nederlandse bioscopen verdwenen en de wereldwijde opbrengst is maar 3.6 miljoen dollar, een fractie van de productiekosten van 24 miljoen dollar. Zo zien we dat publiekelijk protesteren werkt. We zijn dankbaar voor de steun van onze medestanders die niet alleen massaal de petitie tegen de film tekenden, maar ook onze straatcampagnes mogelijk maakten met vele donaties. De steun voor onze actie was overweldigend en we zijn blij dat onze campagne goede vrucht voortgebracht heeft.

Boek over Fatima

Een andere succesvolle actie waar we veel steun voor kregen, was het uitbrengen van het boek Fatima: geschiedenis of toekomst?, het eerste boek in Nederland dat volledig en grondig het verhaal van de Mariaverschijningen bij Fatima vertelt. De vele duizenden exemplaren die we nu al verstuurd hebben, de positieve reacties van meerdere bisschoppen en de goede waarderingen van lezers, tonen aan dat de boodschap van Fatima, meer dan honderd jaar oud, in Nederland springlevend is.

Bestel Fatima boek

International Rosary Rally

In september namen we deel aan de International Rosary Rally in Eindhoven, een bijeenkomst van honderden katholieken die op straat de rozenkrans bidden. Deze Rosary Rallies zijn in andere landen, zoals de VS, al heel populair. Ze maken het katholieke geloof, en in het bijzonder Onze Lieve Vrouw! weer zichtbaar op straat. Zelf organiseerden we ook een bijeenkomst voor trouwe katholieken, met een lezing over engelen. Elkaar steunen in het geloof is in deze ongelovige tijden van levensbelang. Ook onze gebedsactie voor Fatima was een succes. Onze medestanders konden hun gebedsintenties opsturen. Een van onze vrijwilligers is met een grote stapel gebedsintenties naar Fatima gegaan en heeft ze daar aan Onze Lieve Vrouw opgedragen.

Zegen en dankbaarheid

Terugkijkend naar 2021 zijn we tegelijk droevig en dankbaar. Droevig omdat het Kerkelijk leven zo ingeperkt blijft vanwege de coronabestrijding. Maar ook dankbaar voor de zegen op ons werk die we van God gekregen hebben. Want eigenlijk zijn alle projecten en acties die we opgezet hebben, succesvol gebleken. En dat terwijl we geen grote geldschieters hebben en alles moeten doen in het vertrouwen dat onze medestanders ons financieel steunen. Dat we desondanks zo’n groei hebben doorgemaakt en daarnaast zoveel acties succesvol hebben kunnen afsluiten, is reden voor diepe dankbaarheid. Wij danken U, o Koningin!

Wilt u meer successen lezen van de campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen? Klik dan hier!

Laatst bijgewerkt: 4 januari 2024 13:48

Doneer