12 september: Feest van de Allerheiligste Naam van Maria

Poolse troepen ontzetten Wenen onder leiding van Jan Sobieski.

12 september: Feest van de Allerheiligste Naam van Maria

THEMA'S:

Op deze datum in 1683, toen koning Jan Sobieski en zijn Polen de mohammedanen hadden verslagen die Wenen belegerden en het Christendom bedreigden, breidde de zalige paus Innocentius XI dit feest uit tot de hele Kerk als dank voor de voorspraak van de Moeder van God

Naam als diepere spirituele realiteit

De Ouden beschouwden de naam als een soort symbool van de persoon en daarom ontwikkelden ze lange tijd het gebruik van initialen, die op een bepaalde manier de naam symboliseren. De naam is dus een symbool van de diepere psychologische, morele en spirituele realiteit in de persoon. En daarom moet de Allerheiligste Naam van Onze Lieve Vrouw, net als de Allerheiligste Naam van Jezus, beschouwd worden als een symbolische naam van de verheven deugd van Onze Lieve Vrouw, als symbool van haar zending, van wat ze werkelijk is.

Glorie van Onze Lieve Vrouw vieren

De Naam van Onze Lieve Vrouw is de bevestiging van deze innerlijke glorie, de bevestiging van deze innerlijke predicaten. En daarom zou de Naam van Maria de manifestatie zijn - symbolisch natuurlijk - van alles wat verheven is in Onze Lieve Vrouw. Door deze Naam te vieren, vieren we de glorie die Onze Lieve Vrouw had, heeft en zal hebben in de hemel, op aarde en in het hele universum.

Bestel Fatima-rozenkrans

Koningin van alle engelen en heiligen

Wat betreft haar glorie in de hemel is alles al gezegd: zij is de koningin van alle engelen en alle heiligen en staat onvergelijkbaar, onmetelijk boven alle schepselen. Zodat zij in de geschapen orde het punt is waar alles naartoe convergeert en daarom onze bemiddelaar is met God, onze Heer. En haar glorie hierin is eenvoudigweg onuitsprekelijk, omdat het een gevolg is van het feit dat zij de Moeder is van de Verlosser, onze Heer Jezus Christus.

Haar allerheiligste Naam verheerlijken

Ook op aarde - daar moeten we veel over nadenken - moet Onze Lieve Vrouw verheerlijkt worden: Gloria Patri, et Filio et Spiritui Sancto. Dan antwoorden we: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula saeculorum, Amen - Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het zou normaal zijn dat Onze Lieve Vrouw op aarde wordt vereerd en dat Onze Lieve Vrouw's allerheiligste Naam op een onuitsprekelijke manier wordt verheerlijkt.

Louis Grignion de Montfort

Stel je een wereld voor zoals het christendom waarin de geest van de heilige Louis Grignion de Montfort door de hele wereld waaide, stel je voor dat in het hele christendom de discipelen van de heilige Louis Grignion het zout der aarde waren en echt de toon van de vroomheid van Onze Lieve Vrouw zetten, en je zult begrijpen wat de glorie van Onze Lieve Vrouw in de wereld zou zijn. Het zou onvergelijkbaar veel meer zijn dan nu!

Bestel Synodeboek

Glorie van Onze Lieve Vrouw liefhebben

We zien dat Onze Lieve Vrouw zo verheerlijkt wordt door de Heilige Kerk, in ieder geval tot het moment dat het 'progressivisme' begon. Deze glorie leek ons immens, maar het was niets vergeleken met de glorie die ze zou moeten hebben en die een glorie zou zijn in de geest van de heilige Louis Grignion de Montfort. En deze glorie van Onze Lieve Vrouw moeten we vurig liefhebben, want het is onverdraaglijk dat Onze Lieve Vrouw niet alle glorie heeft die ze zou moeten hebben. Het is gewoon afschuwelijk, afschuwelijk dat de ondeugd, de misdaad, de Revolutie, de slechtheid van de mensen, kortom de duivel, de glorie die zij van de mensen krijgt, kunnen verminderen.

Alsof onze moeder tekort gedaan wordt…

En we moeten net zo ijverig zijn voor de glorie van Onze Lieve Vrouw als kinderen in het huis van hun moeder. Stel je voor dat een zoon zich goed kan voelen in het huis van zijn moeder als hij ziet dat zijn moeder niet de aandacht krijgt die haar toekomt. Hoe kunnen wij ons goed voelen op aarde, die onderworpen is aan de heerschappij van Onze Lieve Vrouw, als we zien dat ons op aarde de eer en attenties worden geweigerd waar Onze Lieve Vrouw recht op heeft? Dit moet voor ons een voortdurende aanleiding tot spijt zijn... veel meer dan spijt, verontwaardiging, enorme verontwaardiging over het feit dat de koningin niet door iedereen wordt erkend in de rol waarin zij hoort te zijn.

Laten we gewetensonderzoek doen

Laten we Onze Lieve Vrouw vragen ons ongenoegen te aanvaarden over de beledigingen die ze voortdurend ontvangt. En moge ze onze zielen voorbereiden op volledige genoegdoening. Maar we moeten een gewetensonderzoek doen, onszelf afvragen of onze genoegdoening is zoals ze zou moeten zijn en of we niet ook genoegdoening moeten bieden... voor het tekort van onze genoegdoening.

Vergeving voor slechte genoegdoening

En dit is een punt waar we veel over na moeten denken. Want we kunnen Onze Lieve Vrouw niet op een oppervlakkige manier om vergeving vragen voor wat anderen hebben gedaan, zonder vergeving te vragen voor wat ook wij hebben gedaan, alsof we zonder schuldgevoel naar haar troon komen, alsof wij vrijgesproken zijn en de anderen gebukt gaan onder schuld! Vraag Haar dus om genoegdoening te aanvaarden voor de slechte genoegdoening van haar arme genoegdoeners.

Volledige liefde voor Onze Lieve Vrouw

Hoe zou een perfecte genoegdoening eruit zien? Het zou voortkomen uit een volledige liefde, een volledig bewustzijn van alles wat Onze Lieve Vrouw vertegenwoordigt, een volledig bewustzijn van alles wat zij is. Want het is niet alleen een theoretische notie, maar een praktische, levende notie, een concrete notie die je moet hebben.

Momenten van zwakheid

En dan vragen we ons af of we overdag - als we bijvoorbeeld aan het werk zijn, een tijdschrift bekijken of een boek lezen - echt bezeten zijn van de glorie van God en de glorie van Onze Lieve Vrouw. Of als er geen momenten zijn waarop we zwak zijn, onbeduidend, wanneer onze persoonlijke belangen, onze kwesties van eigenliefde, onze problemen van duizend kwesties van vatbaarheid en dat soort dingen de ijver die we zouden moeten hebben voor de glorie van Onze Lieve Vrouw niet verstoren en niet temperen. Want als dat wel zo is, en als we te veel aan onszelf denken en te weinig aan haar, zal onze genoegdoening niet zo volledig zijn als ze zou moeten zijn.

Bestel Wonderdadige Medaille

Bidden voor een goed eerherstel

En hier komt weer de gelegenheid om ons te wenden tot onze beschermengelen en onze patroonheiligen en hen te vragen om samen met ons onze genoegdoening een waarde te geven die ze op zichzelf niet heeft, om een adequate, oprechte en werkelijk bevredigende genoegdoening te zijn. Ik stel daarom voor dat we bidden voor een goed eerherstel en dat we ons voorbereiden om perfecte herstellers te zijn.

Leg onze nederigheid aan haar voeten

Ik heb de grootste hoop dat door deze instelling aan de voet van het altaar van Onze Lieve Vrouw te leggen, het resultaat zal zijn dat zij ons zal overladen met overvloedige genaden en dat haar glimlach zo niet onze eerherstel, dan toch tenminste onze nederigheid zal ontvangen. En deze nederigheid kunnen en moeten we aan haar voeten brengen.

Dit artikel is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en gebaseerd op een conference die prof. Plinio op 11 september 1964 heeft gehouden.

Laatst bijgewerkt: 21 december 2023 12:59

Doneer