12 oktober: Onze Lieve Vrouw van Aparecida

Reconstructie van de wonderbaarlijke vangst van het beeldje. (Foto: Thiago Leon via www.pliniocorreadeoliveira.info)

12 oktober: Onze Lieve Vrouw van Aparecida

THEMA'S:

Drie vissers waren aan het vissen op de rivier de Paraïba, tussen Rio de Janeiro en São Paulo. We schrijven 12 oktober 1717. Brazilië is dan nog een kolonie. De vissers vangen weinig. Als een van hen, João Alves, zijn net uitgooit, haalt hij een klein Maria-beeldje van klei binnen, waaraan het hoofd ontbrak. Als hij nog eens, elders op de rivier, zijn net uitgooit, ‘vangt’ hij slechts het hoofd van hetzelfde beeldje. Maar daarna halen de vissers volle netten met vis op.

‘Verschenen’ in het water

Thuis zetten de vissers het hoofdje weer op het beeld, dat ze zo wonderlijk in twee delen hebben opgevist. Er komt een verering op gang door familie en buren. Het beeldje wordt bekend als het beeldje van Onze Lieve Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis dat uit het water is verschenen (aparedica), wat in verkorte vorm Onze Lieve Vrouw Aparecida is.

Ketenen van slaaf vielen af

Er werd een kleine kapel voor het beeldje gebouwd en daarna een grotere kapel vlakbij de plek waar het in het water was verschenen. Vanaf het begin waren er veel wonderen. Soms als de kaarsen in de kapel uitgingen, werden ze vanzelf weer aangestoken. Een slaaf in ketenen die op de vlucht was voor een wrede opzichter knielde aan de voeten van het beeld, bad tot de Maagd Aparecida en zijn kettingen werden losgemaakt en vielen af.

Bestel Fatima-rozenkrans

Bedevaarten naar het beeldje

Een blind meisje werd op wonderbaarlijke wijze genezen. Een man die het katholicisme haatte probeerde de kapel binnen te gaan om het standbeeld te breken, maar het paard bleef stokstijf staan bij de ingang van het gebouw. Allerlei wonderen vonden daar plaats en de roem van Onze Lieve Vrouw Aparecida groeide en verspreidde zich onder de eenvoudige mensen. Bedevaarten vanuit de naburige steden werden heel gewoon en al snel kwamen mensen uit de deelstaten Rio, São Paulo en Minas Gerais om het beeld te bezoeken en om genaden te vragen.

Koningin van Brazilië

In 1888 werd de kleinere kapel vervangen door een grote koloniale basiliek om deze pelgrims te ontvangen - waarvan het aantal al was opgelopen tot 150.000 per jaar. Vijftig jaar na de proclamatie van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, op 8 december 1904, riep Sint-Pius X Onze-Lieve-Vrouw Aparecida uit tot koningin van Brazilië en werd er een effectieve kroning uitgevoerd door de kardinaal van Rio. In 1931 werd het land officieel toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Aparecida.

Monumentale basiliek

In 1955 werd begonnen met de bouw van een nieuwe basiliek van monumentale proporties die in 1980 werd voltooid. Vanaf 1959 verhuisden de geestelijken de missen echter naar de nieuwe basiliek die nog in aanbouw was. Het was algemeen bekend dat het standbeeld dat nu in de nieuwe basiliek stond, elke ochtend op wonderbaarlijke wijze in de koloniale oude basiliek verscheen. Na vele jaren waarin dit wonder dagelijks plaatsvond, hield het echter op.

Aparecida beeldje WP

Het wonderdadige beeldje 'Aparecida', gehuld in een mantel met daarop de pauselijke vlag en die van Brazilië. (Foto: Wikipedia)

Protestant vernielt het beeldje

Op 16 mei 1978 vond een schokkende gebeurtenis plaats. Een lid van een protestantse sekte verwijderde het beeld uit haar nis na de laatste Heilige Mis van die dag. Hij werd achtervolgd door bewakers en enkele gelovigen. Toen hij gepakt werd, viel het beeld in stukken uiteen op de grond. Vooral haar gezicht werd beschadigd. Omdat het beeld gemaakt was van klei dat lange tijd in water had gelegen, was het moeilijk om de stukken weer in elkaar te zetten. Het is echter gelukt en het oorspronkelijke beeldje is zoveel mogelijk hersteld.

Diepe devotie

Prof. Plinio Correa de Oliveira heeft op vele momenten getuigd van zijn diepe devotie voor Onze Lieve Vrouw Aparedica, mede doordat hij die rechtstreeks in verband brengt met de Onbevlekte Ontvangenis: “De beeltenis die we in het Oratorium (kapel van TFP, -red.) hebben is ook van de Onbevlekte Ontvangenis en Brazilië is in feite een leengoed van Onze Lieve Vrouw als Maria zonder zonde verwekt, dat wil zeggen als de Onbevlekte Ontvangenis, Aparecida, die verschenen is in de rivier Paraíba. De titel van Onze Lieve Vrouw van Aparecida is een soort tweede aanroeping, of tweede titel, die in de hoofdstam is ingevoegd als een tak in de hoofdstam. De hoofdstam is echter de Onbevlekte Ontvangenis.”

Het citaat van prof. Plinio is ontleend aan zijn beschouwing over Onze Lieve Vrouw Aparecida en de Onbevlekte Ontvangenis op www.pliniocorreadeoliveira.info.

Laatst bijgewerkt: 12 oktober 2023 22:16

Doneer