3 september: feestdag paus Sint-Pius X

3 september: feestdag paus Sint-Pius X

THEMA'S:

Giuseppe Melchiore Sarto werd geboren te Riese in het bisdom Treviso in 1835 als zoon van Giovanni Battista en Margherita Sanson Sarto. Hij groeide op in armoede als zoon van de postbode van het dorp. Hoewel arm, hechtten zijn ouders veel waarde aan onderwijs, en Giuseppe liep elke dag zes kilometer naar school.

Allen voor allen

De uitmuntendheid die hij in al zijn studies toonde, werd slechts overtroffen door de uitmuntende kwaliteit van zijn moreel karakter, dat bewondering oogstte bij zijn superieuren aan het seminarie van Padua. In 1858 werd hij op drieëntwintigjarige leeftijd tot priester gewijd en werkte negen jaar als kapelaan in Tombolo en vervolgens negen jaar als pastoor in Salzano, waarbij hij ernaar streefde "allen voor allen" te zijn en zijn priesterambt ten volle te beleven.

Patriarch van Venetië

In 1875 werd hij benoemd tot kanunnik van de kathedraal van Treviso en kanselier van het bisdom. Negen jaar later werd hij tot bisschop van Mantua gewijd. Op 12 juni 1893 werd hij tot kardinaal verheven en drie dagen later tot patriarch van Venetië benoemd. Na de dood van Paus Leo XIII in 1903 werd kardinaal Rampolla del Tindaro voorgedragen om hem op te volgen.

Aug 21 Pope Pius X 1

Eeuwenoud privilege

Tegen de protesten van het conclaaf in, gebruikte Keizer Frans Jozef van Oostenrijk, gebruik makend van een eeuwenoud privilege van de Heilige Roomse Keizers, zijn vetorecht tegen de Kardinaal, en in de plaats werd Kardinaal Sarto gekozen. De nieuwe paus, die de naam Pius aannam, maakte onmiddellijk een einde aan het recht van iedere burgerlijke autoriteit om zich te mengen in een pauselijke verkiezing. De naam van Paus Pius X wordt geassocieerd met de strijd tegen de dwalingen van het Modernisme die de Kerk aanvielen.

Modernisme

Met de laser-achtige kwaliteit van een heilige drong de nieuwe paus door tot in het wezen van de listen van het nieuwe "isme". De hele tendens van het Modernisme is anti-dogmatisch, en probeert het dogma aan te passen aan de cultuur van de tijd door dubbelzinnigheid en verdunning van de goddelijk geopenbaarde leer. Een decreet van het Heilig Officie uit 1907 veroordeelde bepaalde schrijvers en stellingen.

Synthese van alle ketterijen

Dit decreet werd gevolgd door de encycliek Pascendi Dominici Gregis, waarin de gevaarlijke tendensen en dwalingen werden omschreven van de nieuwe ketterij, die Pius X omschreef als "de synthese van alle ketterijen". Er volgden strenge disciplinaire maatregelen, waaronder de eis dat alle bisschoppen, priesters en leraren de "Eed tegen het Modernisme" moesten afleggen, een eed van trouw aan de eeuwige leer en doctrines van de Katholieke Kerk.

Aug 21 Pope Pius X 2

Vernieuwing

In deze eerste encycliek kondigde Paus Pius X zijn ideaal aan om "alle dingen in Christus te vernieuwen". In het licht van dit ideaal bevorderde hij de heilige eucharistie in hoge mate, waarbij hij de dagelijkse communie, indien mogelijk, formeel aanbeval en de leeftijd voor de eerste communicant verlaagde van de adolescentie tot de verstandelijke leeftijd. Hij vergemakkelijkte ook het ontvangen van de heilige communie door zieken en drong aan op het dagelijks lezen van de Heilige Schrift.

Ziekbed en dood

In 1903 vaardigde de Heilige Vader een instructie uit over gewijde muziek, waarin hij de bestaande misstanden aan de kaak stelde. Hij was ook verantwoordelijk voor een grondige reorganisatie van de tribunalen, bureaus en congregaties van de Heilige Stoel. De elfde verjaardag van zijn verkiezing viel samen met het begin van de Eerste Wereldoorlog. Naar verluidt werd het uitbreken van de oorlog hem fataal: hij werd ziek en stierf in 1914. Hij werd in 1954 heilig verklaard door zijn opvolger, paus Pius XII. Zijn feestdag is 3 september.

Dit artikel is vertaald en met toestemming overgenomen van americaneedsfatima.org.

Bestel Wonderdadige Medaille

Laatst bijgewerkt: 2 september 2022 16:31

Doneer