10 februari: Sint-Scholastica en het onbeperkte vertrouwen op God

Het laatste gesprek van Sint-Benedictus met zijn zus Sint-Scholastica (+ 10 februari 542), schildering in het klooster van Subiaco (Beeld: via pliniocorreadeoliveira.info)

10 februari: Sint-Scholastica en het onbeperkte vertrouwen op God

Over het algemeen vergeten katholieken hun geloof wanneer de beproevingen des levens op hun deur kloppen. Het is zeldzaam om katholieken te vinden die een onbeperkt vertrouwen hebben in de Voorzienigheid en zich daar volledig aan overgeven. De zorgen van het leven slokken hen volledig op, of verhinderen hen zelfs om voor hun ziel te zorgen en de deugd te beoefenen, het enige wat echt nodig is op aarde.

Piekeren en klagen bij moeilijkheden

Ze geloven van ganser harte in alle waarheden van het katholicisme, ze brengen ze in praktijk, ze geloven in de goedheid en rechtvaardigheid van Onze Lieve Heer Jezus Christus, maar zodra er een schaduw opdoemt in hun zaken, vergeten ze volledig alles waarin ze geloven en beginnen ze te proberen deze met alleen hun natuurlijke middelen te overwinnen, ze piekeren, ze klagen, en vergeten dat als ze gebruiken wat hun kracht hen toestaat om deze moeilijkheden te overwinnen, Onze Lieve Heer niet zal nalaten hen te hulp te komen, zoals Hijzelf heeft beloofd.

Zorgen van het leven

Als we van echte katholieken naar halfhartige katholieken gaan, dan wordt het gebrek aan vertrouwen in God absoluut. Het verhindert ons zelfs om de meest essentiële plichten van het katholieke geloof uit te voeren, omdat de zorgen van het leven zoveel van onze tijd in beslag nemen.

Volg MOH op Telegram

Hoe moeilijker hoe meer vertrouwen

Het geloof in Onze Lieve Heer moet echter eenvoudig en vol vertrouwen zijn, zonder de onrust die de ziel verstoort en haar in de weg staat om God door gebed te benaderen. In moeilijke tijden, op de momenten dat de overwinning het moeilijkst lijkt, moeten we des te meer vertrouwen hebben, omdat Onze Lieve Heer nooit nalaat zich te ontfermen over hen die zich vol vertrouwen tot hem wenden en hij alles doet om moeilijkheden te overwinnen. Een van de deugden die Onze Lieve Heer het meest bevalt is vertrouwen. Vertrouwen in hem bereikt alles, zelfs dingen die onmogelijk lijken.

Stichting Benedictijnse orde

En een van de kenmerken van alle heiligen is onbeperkt vertrouwen in God. De heilige Scholastica, bijvoorbeeld, werd geboren in een vroom gezin en leerde van jongs af aan de deugd te cultiveren en beschouwde deze als het meest noodzakelijke in het leven. Toen haar broer, de heilige Benedictus, zich met enkele metgezellen terugtrok in Monte Cassino, waar hij de Benedictijnse Orde stichtte, vroeg ze hem om haar een leefregel te geven die haar de weg wees die ze moest volgen.

Zusters Benedictinessen

Sint-Benedictus gaf haar een regel die leek op die van de Orde die hij had gesticht en liet een kleine cel naast het klooster voor haar bouwen om in te wonen. Beetje bij beetje zochten veel meisjes de heilige Scholastica op en sloten zich bij haar aan. Zo ontstond de Orde van de Zusters Benedictinessen, waarvan de eerste overste de heilige Scholastica was.

Bestel Synodeboek

Slechts één keer per jaar samen

Benedictijner nonnen zijn absoluut afgezonderd en geen enkele man is in hun kloosters toegestaan. Benedictus zelf kwam er niet in en om zijn zus te ontmoeten, ging hij één keer per jaar naar een huis in de buurt van het klooster. Op die dag hielden de twee verwanten heilige gesprekken met elkaar en gaf Sint Benedictus aan Sint Scholastica de regels om haar nonnen te leiden.

Hevige storm belet Benedictus

Op een van deze bezoeken vroeg de heilige Scholastica haar broer met aandrang om die nacht te blijven en met haar over de dingen van God te praten. Sint Benedictus weigerde botweg, omdat hij de nacht niet buiten zijn klooster wilde doorbrengen. De heilige Scholastica vroeg God vol vertrouwen om de genade om haar broer daar te houden, en nog maar net was ze klaar met haar gebed of er brak een hevige storm uit, waardoor de heilige Benedictus en zijn metgezellen niet konden vertrekken.

‘God verhoorde mij’

Hoewel Benedictus Gods wil zag, berispte hij zijn zus en zei tegen haar: "God vergeve je, mijn zus, voor wat je hebt gedaan", waarop Scholastica antwoordde: "Ik vroeg je en je wilde me niet antwoorden; ik wendde me tot God en ik werd gehoord". De heilige broer en zus brachten de hele nacht door met praten over vrome zaken en 's morgens namen ze voorgoed afscheid, want drie dagen later gaf de heilige Scholastica haar ziel aan God.

Bestel Fatima-rozenkrans

Absoluut vertrouwen in Voorzienigheid

Onze Heer laat zijn kinderen nooit in de steek als ze vertrouwen hebben, zoals Hij de heilige Scholastica duidelijk liet zien. We moeten daarom absoluut vertrouwen hebben in de Voorzienigheid, ons uiterste best doen en geven om de verzoekingen en beproevingen die ons bedreigen te overwinnen, maar kalm en vol vertrouwen dat we zullen winnen, omdat Onze Lieve Heer niet zal nalaten ons te hulp te komen.

Dit artikel is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en verscheen eerder in druk in het tijdschrift Legionário van 6 februari 1938.

Laatst bijgewerkt: 9 februari 2024 09:12

Doneer