Waarom Fatima ons zowel kastijding als triomf in het vooruitzicht stelt

Het pelgrimsbeeld van Fatima bezocht bij het eeuwfeest in 2017 St George's Cathedral, Southwark (Londen) en werd daar gekroond. (Foto: Flickr CC BY-NC-ND 2.0)

Waarom Fatima ons zowel kastijding als triomf in het vooruitzicht stelt

THEMA'S:

Het zal in de komende meimaand 105 jaar geleden zijn dat de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima begonnen. Dat biedt ons gelegenheid om ons te bezinnen op een wereld en Kerk die in wanorde verkeren.

Verzoeken van Onze Lieve Vrouw

Als gevolg van dit alles hebben velen het gevoel dat ons een duistere toekomst te wachten staat. De reden voor dit onheil is dat de boodschap en de verzoeken van Onze Lieve Vrouw meestal in de wind zijn geslagen. De Moedermaagd waarschuwde voor ernstige gevolgen voor de wereld als de mensen zich niet zouden bekeren en zouden ophouden tegen Gods wet te zondigen.

Wat gebeurde er in Fatima?

Voor degenen die niet bekend zijn met de verschijningen van Fatima, is het verhaal van de gebeurtenis eenvoudig. Onze Lieve Vrouw verscheen op 13 mei 1917 aan drie herderskinderen die hun schapen hoedden in de buurt van het dorp Fatima. Ze vroeg hun vijf maanden achtereen terug te komen, op de dertiende dag, waarop ze hun een dringende boodschap voor onze tijd zou openbaren.

Toewijding van Rusland

In de loop van de verschijningen vroeg zij voortdurend om gebed, boetedoening en aanpassing van het leven. Zij voorspelde toekomstige gebeurtenissen die zich zouden voltrekken als de mensen zich niet bekeerden. Ze vroeg ook om de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart en de praktijk van de Eerste Zaterdag-devotie, waarbij de gelovigen wordt gevraagd te biechten, te communie te gaan, vijf tientjes van de rozenkrans te bidden en Onze Lieve Vrouw gezelschap te houden door op de eerste zaterdag van vijf opeenvolgende maanden vijftien minuten te mediteren over de mysteries van de rozenkrans.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Het zonnewonder

Op de dag van de laatste verschijning verrichtte Onze Lieve Vrouw het duidelijkste wonder in de moderne geschiedenis toen 70.000 mensen - waaronder anti-katholieke verslaggevers - op die koude en regenachtige dag de zon aan de hemel zagen rondtollen: het zonnewonder In de 105 jaar die sinds deze verschijningen zijn verstreken, is alles precies zo gegaan als Onze Lieve Vrouw zei dat het zou gebeuren. Fatima heeft een indrukwekkende staat van dienst als het gaat om het voorspellen van zowel het verleden als het heden. Er zijn echter mensen die zeggen dat de boodschap nu allemaal achter ons ligt. Het is voorbij. Het is meer dan een eeuw geleden, en dus is de boodschap achterhaald en hoeft daar niet langer acht op geslagen te worden. Niets is minder waar. De Boodschap van Fatima is dringender dan ooit. En wel hierom.

Kerk is in verpletterende crisis

Onze Lieve Vrouw zelf riep al in 1917 dringend op tot bekering van de zondaars. Ze waarschuwde herhaaldelijk dat als er geen gehoor aan haar verzoek zou worden gegeven en de mensen zich niet zouden bekeren, de wereld een grote kastijding zou ondergaan, waaronder de vernietiging van sommige volkeren. Nu we 105 jaar verder zijn, kan niemand beweren dat de toestand in de wereld verbeterd is. De verzwakking van het geloof is overal zichtbaar. De Kerk verkeert in een verpletterende crisistoestand. De samenleving valt uiteen door abortus, de vernietiging van het huwelijk en de ineenstorting van de moraal. De wereld is vol van sociale en politieke crises en militaire dreigingen die zich elk moment kunnen ontladen.

Fatima dringender dan ooit

Het is duidelijk dat de mensen zich niet hebben bekeerd. Het lijdt geen twijfel dat er geen gehoor is gegeven aan de verzoeken van Onze Lieve Vrouw. En gezien de huidige stand van zaken in de wereld is het onwaarschijnlijk dat de mensen dat in de nabije toekomst wel zullen doen. Daarom is Fatima dringender dan ooit, want het voorziet een kastijding voor een wereld die alle gevoel voor orde heeft verloren. De boodschap zegt precies waar zovelen liever omheen blijven draaien: De huidige crisis is een morele crisis en vraagt daarom om een morele oplossing.

Bestel Fatima boek

Wat nodig is: Een verandering van hart

Een samenleving zonder moraal zet zichzelf op de weg naar de ondergang. Velen voelen dit al aan. Zij zien dat de wereld en haar instellingen uit elkaar vallen. Dat er binnen het gezin zelf veel strijd en onenigheid is. De gruwelijke misdaden van het terrorisme tonen aan dat geen plaats veilig is voor het kwaad in de harten van de mensen. Of we zien een verandering van hart, of deze wereld is verloren. En dat is de grote schoonheid van de boodschap van Fatima. Fatima is niet alleen een boodschap voor hen die gehoor hebben gegeven aan de verzoeken van Onze Lieve Vrouw. Zij spreekt ook tot hen die er geen acht op hebben geslagen en tot inkeer komen.

Maria’s Onbevlekt Hart

Fatima stelt een echte verandering van hart voor. De boodschap vraagt de gelovigen hun toevlucht te nemen tot het Onbevlekt Hart van Maria, als middel om in tijden van beproeving en kastijding tot een grote terugkeer naar de orde te komen. Deze toevlucht is de kern van de niet verhoorde Boodschap. Een beroep doen op het Onbevlekt Hart van Maria betekent dat we al onze zorgen, beproevingen en problemen aan haar hart toevertrouwen. Verder betekent het dat we ons hart moeten laten lijken op haar Onbevlekt Hart. Met andere woorden: alle zonde vermijden en haar grote deugd navolgen. Onze Lieve Vrouw zei tegen de zieners in Fatima dat de zielen die de devotie tot haar Onbevlekt Hart omhelzen daarin "redding" zouden vinden en een "toevluchtsoord", en dat haar Hart "een weg zou zijn die [hen] naar God zal leiden".

Bestel Wonderdadige Medaille

Het beste komt nog

Daarom is Fatima nog niet voorbij. We staan aan de vooravond van een grote kastijding. We hebben richting en kracht nodig. We hebben hoop nodig. En de boodschap brengt die. Zij die zich tijdens de komende storm toevertrouwen aan het Onbevlekt Hart van Maria, kunnen de vervulling van haar laatste voorspelling verwachten: "Eindelijk zal mijn Onbevlekt Hart zegevieren. De H.Vader zal Rusland aan mij toewijden, het zal zich bekeren en de wereld zal een periode van vrede kennen".

Bij de 105e verjaardag van de verschijningen moeten we ons voornemen van Fatima ons kompas te maken. Het is nog niet voorbij. Het beste stuk, de triomf, moet nog komen.

Dit artikel is een vertaling van Why the Fatima Chastisement and Triumph Await Us door John Horvat II en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 6 september 2022 09:27

Doneer