Tip voor het gezin: heilige rolmodellen

De H. Don Bosco geeft zijn pupillen aanschouwelijk onderwijs. (Beeld via TFP.org)

Tip voor het gezin: heilige rolmodellen

THEMA'S:

Laat al het andere op de tweede plaats komen, vergeleken met de zorg voor onze kinderen, met onze opvoeding in de tucht en het onderricht van de Heer! (Sint Johannes Chrysostomus)

Wanneer het leven voor een kind zich begint te ontvouwen, is het dan toegerust met een mentor die het helpt om te gaan met een verscheidenheid van levenssituaties als echte katholiek? Een, die in alle opzichten trouw blijft aan de geest en de leer van Onze Lieve Heer Jezus Christus?

Is het gereed voor antwoorden op essentiële vragen:

  • Wat doet een heilige als hij wordt bespot en uitgelachen?
  • Hoe gaat een heilige om met financiële moeilijkheden?
  • Wat deed een heilige in het aangezicht van verzoeking?
  • Wat vereist heiligheid als ik mijn eigen wil moet overwinnen in een maatschappij die de vergoddelijking predikt van persoonlijke verlangens en wensen?
  • Geven wij onze kinderen de kans om de heiligen echt te leren kennen en hen als mentor te kiezen?

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Zullen onze kinderen weten:

  • Hoe St. Camillis de Lellis zijn gokverslaving overwon?
  • Waar de heilige Maria Goretti de kracht en de moed vond om zuiver te blijven?
  • Wat de heilige Paulus deed om zijn levenslange bekoring de baas te blijven?
  • Hoe de heilige Theresia onschuldig bleef en in liefde groeide voor Onze Lieve Heer?
  • Wat Franciscus van Assisi tijdens de kruistochten deed: was hij eigenlijk alleen maar een dierenvriend en milieuactivist, of was hij een sterke en heldhaftige voorvechter van de Waarheid? Of beide?

Wil je een goede daad doen?
Onderwijs de jongeren!
Wil je een heilige handeling verrichten?
Onderwijs de jongeren!
Wil je een heilig ding doen?
Onderwijs de jongeren!
Werkelijk, voor nu en de toekomst
is van alle heilige dingen
deze de heiligste.


H. Don Bosco

Bestel Wonderdadige Medaille

Het leerproces

Wat doen we in elke situatie om te leren wat we willen leren? We studeren. We volgen cursussen. We lezen.

Dus, als we naar de hemel willen en voor eeuwig bij God willen zijn, dan moeten we ons inspannen, we moeten studeren, we moeten leren. Maar niet alleen wat korte verhaaltjes van deze of gene heilige. We moeten een diepgaande studie doen en ons de materie eigen maken.

Door dit te doen, geven we een voorbeeld aan onze kinderen. En introduceren we bij hen het heilige mentoraatsprogramma.

De voordelen:

1. Kinderen zullen zich beter gedragen.

2. Zij zullen een model hebben dat een contrast vormt met het valse Hollywood waaraan zij onvermijdelijk zullen worden blootgesteld.

3. Zij zullen uiteindelijk hun eigen ouders inspireren en voor hen een grote bron van vreugde zijn.

Bestel Fatima boek

Enkele tips

1. Laat ze een heilige kiezen. Een heilige waartoe zij zich aangetrokken voelen nadat u hen een overzicht hebt gegeven van het leven en de deugden van die heilige.

2. Net zoals op school, gaat het kind van de kleuterschool verder, zo is het ook met het leven van die heilige. Moedig kinderen aan om echt, echt te weten waar ze het over hebben. Begin bij een jong kind met een kort prentenboek over die heilige. Laat hen dan het volgende jaar een groter boek of geschiedenis over de heilige lezen. Laat ze dan het volgende jaar een verslag maken over de belangrijke data en gebeurtenissen in het leven van die heilige.

3. Als je het kind interesse voor een heilige bijbrengt, kun je het tegen de tijd dat hij of zij tiener wordt kennis laten maken met enkele geschriften van zijn of haar favoriete heilige. Naarmate de tijd verstrijkt, zal het kind het leven, de geschriften, de deugden, de uitdagingen, de prestaties en de verwezenlijkingen van die heilige leren kennen. Het mentorschap zit er dan op.

Substantiële kennis

Het is zeker dat de superhelden van Marvel en DC zullen verbleken in vergelijking met mannen en vrouwen die de doden tot leven hebben gewekt, bergen hebben verzet met een eenvoudig bevel en duizenden demonen hebben teruggeworpen in de hel. Dit zal bewondering en achting wekken voor de heiligen en voor deugdzaam leven.

Bovendien zal de tiener, door kennis te nemen van de geschriften van de heilige, een begin maken met het verwerven van substantiële kennis die hem zal helpen zijn of haar stappen in het leven te begeleiden.

Lees ook: Een kleine heilige: het verborgen leven van Mary Ann Long

Kinderen hebben begeleiding nodig:

Maar dit alles zal afhangen van de ouders. Als de ouder zichzelf ervan overtuigt dat dit hele idee een 'luchtkasteel' is, zal het nooit gebeuren. Maar wat is er zo groots of moeilijk aan om uw eigen kinderen te interesseren voor het leven van heiligen?

Doe het en het resultaat zal verbluffend zijn. Bestrijd de moderne cultuur, die niet alleen slecht is, maar ook een draai naar krankzinnigheid heeft genomen.

Let op de waarschuwing:

Naarmate de kinderen in uw leven toenemen in bewondering voor de deugd en de beoefening ervan, zo zult u ook zeg de druk voelen om hetzelfde te doen.

Geen slechte situatie... dat wil zeggen, wanneer u en uw gezin behoren tot degenen die geloven dat God het recht heeft gehoorzaamd te worden en dat Hij op een dag iedereen zal oordelen, zowel de levenden als de doden.

Dit artikel is een vertaling van Family Tip: Saintly Role Models en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022 11:10

Doneer