Sint-Thomas van Villanova, een voorbeeld van eenvoud en harde werken

Sint-Thomas van Villanova, een voorbeeld van eenvoud en harde werken

THEMA'S:

In de 16e eeuw zie we een scherp contrast tussen Duitsland en Spanje. Duitsland wordt verdeeld en verdorven in geloof door een afvallige Augustijnse monnik. Spanje werd opgeheven en geheiligd door een andere Augustijnse monnik: Sint-Thomas van Villanova. Op 22 september vieren wij de naamdag van deze heilige. Thomas was een Spaanse broeder van de Orde van St. Augustinus. Hij was bekend om zijn preken, zijn religieuze schrijven en hij was vasthoudend in zijn vasten.

Liefdadige vader

De vader van Thomas van Villanova gaf veel van zijn inkomen weg aan armen. Zo gaf hij de maaltijden die hij met zijn werk in de molen verdiende weg en op hoogfeesten gaf gij ook hout, wijn en geld. Arme boeren leende hij geld en zaden, voor het zaaien. De moeder van Thomas zette deze goede werken voort na de dood van haar man.

Hoogleraar

Op 16-jarige leeftijd ging Thomas naar de universiteit en studeerde kunsten, theologie. Na zijn studie in 1514 werd hij hoogleraar in kunsten, filosofie en logica. Twee jaar later legde hij zijn wetenschappelijke carrière neer voor een geestelijk leven bij de Augustijnen. Al na twee jaar celebreerde hij zijn eerste Heilige Mis tijdens kerstavond. Al snel werd de heilige door keizer Karel V aangesteld tot hofprediker en staatsraadslid. Hij bleef dit tot het einde van zijn leven.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

"Vader van de armen"

Daarnaast werd Thomas in 1544 aangesteld als bisschop over Valladolid en later in 1545 als bisschop van Valencia. Hij heeft meerdere andere ambten geweigerd, maar deze nam hij aan uit eerbied voor zijn meerderen. In Valencia begon hij zijn werk als wetgever en weldoener, wat hem de titel “Vader van de armen” opleverde. Giften die hij ontving, gaf Thomas meteen door aan de armen. Hij werkte hard voor de bekering van afvallige christenen.

Crèche voor vondelingen

Als wetgever rekende hij af met misstanden als bloedvergieten, scheiden, buitenechtelijke relaties, en onredelijke vrijstellingen of privileges. Ook werden door Thomas de ondergrondse gevangenissen afgeschaft en liet hij het algemene ziekenhuis in Valencia herbouwen. Hij richtte twee scholen op, één voor de armen en één voor geloofsonderwijs. En in de buurt van zijn paleis richtte hij een crèche voor vondelingen op. Zijn eigen leven als bisschop kenmerkte zich door eenvoud.

Eten voor de armen

Het paleis van Thomas was altijd open voor de hulpbehoevenden en hij zorgde voor de maaltijd van 400 – 500 armen. Hij stelde mensen aan die op zoek moesten naar mensen die in nood verkeerden, zoals werklieden, arme boeren en bouwers. Hij voorzag ze van werktuigen, zodat ze een inkomen konden vergaren.

Wonderen en dood

Er zijn talloze voorbeelden van bovennatuurlijke gaven van de heilige Thomas. Zo heeft hij vele zieken genezen, heeft hij eten vermeerderd en heeft hij vele zondaars bekeerd. In augustus 1555 leed hij aan hartkrampen en overleed hieraan aan het einde van de Heilige Mis in zijn slaapkamer. In 1618 werd Thomas zalig verklaard en op 1 november 1658 werd hij heilig verklaard door paus Alexander VII.

Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2022 17:19

Doneer