Kom in actie tegen de blasfemische film Benedetta

Stop godslastering!

Kom in actie tegen de blasfemische film Benedetta

THEMA'S:

Benedetta, een antichristelijke en blasfemische film, zal in oktober in de Nederlandse bioscopen worden uitgebracht. De Nederlandse filmmaker Paul Verhoeven beweert dat de film historische gebeurtenissen in beeld brengt die zich in de zeventiende eeuw in een Italiaans klooster zouden hebben afgespeeld. Verhoeven, die bekend staat om zijn gewelddadige en erotische films, toont in Benedetta ronduit ergerlijke scènes met naaktheid, lesbische ontucht en schokkende blasfemie.

"Historisch" drama

De film is "losjes gebaseerd op een boek van Judith C. Brown Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy.1 De filmmaker erkent dat niet alles in zijn filmversie op waarheid gebaseerd is: "Het is waar, meestal. Ik bedoel, natuurlijk hebben we het een klein beetje aangepast."2 Wat de “feiten” betreft die Judith Brown in haar boek vertelt, is het niet duidelijk of het gaat om demonische bezetenheid, een erotische godslastering of iets anders. Dergelijke gebeurtenissen, indien zij hebben plaatsgevonden, kunnen aanleiding zijn voor studie door serieuze historici. Het is echter geen goede reden voor een regisseur om een blasfemische en pornografische film te maken.

Antichristelijke agenda

De filmmaker heeft een antichristelijke agenda, dat is al langer bekend. Verhoeven is lid van een vereniging met de naam Jesus Seminar, die de goddelijkheid van Christus ontkent en Hem beschouwt als een gewone, zij het revolutionaire man.3 Verhoeven staat bekend om zijn zogenaamd taboedoorbrekende films. Dat betekent dat hij expliciete pornografische of gewelddadige scenes normaliseert in bioscoopfilms. Steeds gaat hij een stapje verder in het banaliseren van het goede en het oprekken van de grenzen van het betamelijke.

Seksualiteit als pseudo-religie

Voor Verhoeven speelt seksualiteit een hoofdrol. In een interview zegt Verhoeven dat “(homo)seksualiteit bij het leven hoort en dus ook in onze drama’s moet voorkomen." Later toont hij zijn Freudiaanse opvatting van de mens: "Seksualiteit is het meest essentiële element van de natuur." Tenslotte meldt hij: "Ik ga ook een film maken gebaseerd op mijn boek over Jezus. "4 Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat Verhoeven de film gebruikt om zijn "erotisch-mystieke" religie te prediken. Hij staat duidelijk lijnrecht tegenover de zuiverheid en eerbaarheid die de Kerk leert, de verhevenheid van het religieuze leven en de goddelijkheid van Onze-Lieve-Heer Jezus Christus.

Onze tegenaanval

De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen gaat met een groep jonge katholieke vrijwilligers de straat op om campagne te voeren tegen deze blasfemische film. Voor de deuren van Pathé-bioscopen zullen ze luid de boodschap verkondigen dat deze godslastering in Nederland niet thuishoort. Belangrijker nog, de groep gaat op straat bidden voor eerherstel aan het Onbevlekte Hart van Maria. Alle christenen dienen te protesteren tegen deze voortdurende campagne van godslasteringen tegen de goddelijkheid van Jezus Christus, de zuiverheid van de Maagd Maria en andere ongehoorde aanvallen.

Help mee

Help mee door de petitie te tekenen of te doneren voor deze campagne. Tot eer van God en voor de verdediging van de eer van de Heilige Maagd Maria.

Teken de petitie

Help met een donatie


De informatie in dit artikel is deels ontleend aan een artikel van Luiz Sérgio Solimeo op tfp.org

Voetnoten

  1. Pat Brown, “Review: Benedetta Is a Deliriously Fun, If Uneven, Nunsploitation Extravaganza,” Slant Magazine, July 9, 2021¸ https://www.slantmagazine.com/film/benedetta-paul-verhoeven-review-nun-lesbian/.
  2. Jake Coyle, “Veteran provocateur Paul Verhoeven blesses Cannes with lesbian nun drama,” July 10, 2021, Associated Press, published in the Pittsburgh Post-Gazette, https://www.post-gazette.com/ae/movies/2021/07/10/Paul-Verhoeven-Cannes-film-festival-lesbian-nun-drama-Benedetta/stories/202107100047.
  3. Wikipedia contributors, “Paul Verhoeven,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, and “Jesus Seminar”.
  4. Brent Lang, “‘Benedetta’ Director Paul Verhoeven on Sex, His Jesus Fascination and Hollywood Puritanism,” July 7, 2021, https://www.yahoo.com/entertai..., accessed Aug. 16, 2021.

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 19:20

Doneer