Op pelgrimage naar Onze Lieve Vrouw in Quito: de vrucht van offers is voelbaar

Onze Lieve Vrouw van Welslagen met het Kind Jezus

Op pelgrimage naar Onze Lieve Vrouw in Quito: de vrucht van offers is voelbaar

THEMA'S:

In de snel veranderende, chaotische en zondige wereld van vandaag is de katholieke pelgrimstocht een buitengewone gelegenheid om goddelijke bijstand en genaden af te smeken.

Vereren van Onze Lieve Vrouw

Met dit in gedachten vertrok een delegatie van negen voltijds vrijwilligers van de Amerikaanse Vereniging voor de Verdediging van Traditie, Familie en Privé-eigendom (TFP), een zusterorganisatie van Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen, voor een pelgrimstocht naar Quito, Ecuador. Het doel van het bezoek op 27 oktober was het vereren van het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen en het bidden voor de Kerk, de Amerikaanse natie en de TFP-beweging. De Amerikaanse TFP-delegatie werd vergezeld door leden van andere TFP's en aangevoerd door Z.K.H. Prins Luiz van Orléans-Braganza, die ook lid is van de Nationale Raad van de Braziliaanse TFP. Jarenlang hebben TFP-leden de eer gehad het standbeeld te dragen in haar driejaarlijkse openbare processies.

Welig tierende onreinheid

Het verhaal van dit bijzondere beeld begon in 1576 toen Moeder Mariana Torres vanuit Spanje naar Quito kwam met vijf andere nonnen en haar 13-jarige nichtje, Mariana, om een klooster van Conceptionistische nonnen te stichten. Onze Lieve Vrouw verscheen aan zuster Mariana en sprak vele profetieën uit, vooral over de moderne tijd. Ze sprak over welig tierende onreinheid, waarin nauwelijks onschuld en bescheidenheid te vinden zouden zijn. Religieuze roepingen zouden schaars zijn en de sacramenten zouden grotendeels worden genegeerd.

Lees ook: Profetieën van Onze Lieve Vrouw van Welslagen voor onze tijd

Op wonderbaarlijke wijze voltooid

Tijdens deze visioenen zei Maria tegen zuster Mariana dat ze een standbeeld van haar moest laten maken onder de aanroeping van Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen. In 1610 gaf zuster Mariana opdracht aan een kunstenaar om het beeld uit te snijden. Een jaar later, toen het beeld bijna klaar was, vertrok de kunstenaar voor twee weken om de juiste materialen te halen om het af te maken. Tot zijn grote verbazing was het beeld, toen hij terugkwam, op wonderbaarlijke wijze voltooid zonder hem. Het beeld werd vervolgens door de bisschop gewijd en in het koor van het klooster boven de stoel van de abdis geplaatst, waar het tot op de dag van vandaag staat.

Genade doordrong alles

Omdat de TFP tegen zoveel dwalingen heeft gestreden die in de profetieën van Onze Lieve Vrouw worden genoemd, heeft zij deze altijd uitgedragen en een speciale devotie gekoesterd voor Onze Lieve Vrouw van het Goede Welslagen. Op 31 oktober baden leden en vrienden van de TFP de rozenkrans, hernieuwden persoonlijke toewijdingen aan de Heilige Maagd en zongen mariale hymnen. Tijdens de processie was het onmogelijk om de genaden te ontkennen die alles doordrongen.

De vrucht van offers leek voelbaar

"De vrucht van meer dan vierhonderd jaar gebeden en offers leek voelbaar, zelfs in de lucht" zei TFP-lid Matthew Shibler. De processie eindigde op de koorzolder, waar het beeld werd geplaatst boven de zetel van de abdis. Na een bezoek aan de laatste rustplaats van de volkomen ongeschonden lichamen van vier stichteressen van het klooster, verliet de delegatie de heilige grond van het klooster en keerde terug naar de harde, onheilige straten van de moderne wereld.

Dit artikel is een vertaling van "The American TFP Prays for the Nation on Pilgrimage to Quito" en verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 18 maart 2022 08:11

Doneer