"Ik zal voor hen vele genaden verkrijgen": Onze Lieve Vrouw van het Gebogen Hoofd

Onze Lieve Vrouw van het Gebogen Hoofd

"Ik zal voor hen vele genaden verkrijgen": Onze Lieve Vrouw van het Gebogen Hoofd

THEMA'S:

Onder de vele wonderbaarlijke afbeeldingen van de Moeder Gods waardoor zij zich verwaardigt haar gunsten te verlenen, is er een in de kloosterkerk van de Karmelieten in Wenen, genaamd de Moeder van Genade, of Onze Lieve Vrouw van Genade, ook bekend als Onze Lieve Vrouw van het Gebogen Hoofd.

Een schilderij van Moeder Gods

In 1610 vond een karmeliet, Dominicus van Jezus-Maria, tussen de gelovigen van een oud altaar in de kloosterkerk van Maria Della Scala in Rome een olieverfschilderij van de Moeder Gods, met stof bedekt en enigszins gescheurd, dat hem verdriet deed. Hij nam het in zijn handen, schudde het stof eraf en vereerde het knielend met grote toewijding. Hij liet het beeld renoveren en plaatste het op de plank in zijn cel, waar hij het tot voorwerp maakte van zijn liefde en smeekbeden ten gunste van hen die in hun nood en verdriet tot hem kwamen.

Grove wollen zakdoek

Op een avond, terwijl hij vurig voor het schilderij bad, merkte Dominicus dat er wat stof op was neergedaald. Omdat hij niets anders had dan zijn grove wollen zakdoek, bestofte hij het daarmee en verontschuldigde zich, "O zuivere en heilige Maagd, niets ter wereld is het waard uw heilig gelaat aan te raken, maar aangezien ik niets anders heb dan deze grove zakdoek, wees zo goed mijn goede wil te aanvaarden."

Lees ook: Onze Lieve Vrouw van Genazzano: een geweldige communicatieve kracht

Moeder Gods sprak tot Dominicus

Tot zijn grote verbazing leek het gezicht van de Moeder Gods leven aan te nemen en glimlachend naar hem boog zij haar hoofd, dat daarna schuin bleef. Omdat hij vreesde dat hij zich in een illusie bevond, werd Dominicus ongerust, maar Maria verzekerde hem dat zijn verzoeken zouden worden verhoord: hij kon haar met het volste vertrouwen elke gunst vragen die hij maar wenste. Hij viel op zijn knieën en stelde zich geheel in dienst van Jezus en Maria en vroeg om de bevrijding van een van de zielen van zijn weldoener in het vagevuur.

Verzoeken ingewilligd voor hen die toevlucht tot Maria nemen

Maria zei hem verschillende keren de Heilige Mis op te dragen en andere goede werken te doen; korte tijd later, toen hij opnieuw voor het beeld bad, verscheen Maria aan hem die de ziel van zijn weldoener naar de hemel droeg. Dominicus smeekte dat allen die Maria vereerden bij deze beeltenis van Onze Lieve Vrouw van Genade alles mochten krijgen wat zij verlangden. Als antwoord gaf de Maagd hem deze verzekering: "Allen die mij vroom vereren op dit beeld en hun toevlucht tot mij nemen, zullen hun verzoek ingewilligd zien en ik zal voor hen vele genaden verkrijgen, maar vooral zal ik hun gebeden voor de verlichting en bevrijding van de zielen in het vagevuur verhoren."

Bestel Fatima-rozenkrans

Onze Lieve Vrouw, voor iedereen benaderbaar

Dominicus plaatste het beeld kort daarna in de kerk van Maria Della Scala, zodat meer toegewijden van Maria het konden vereren. Veel wonderbaarlijke gunsten werden verkregen door degenen die Maria hier eerden en aanriepen. Er werden reproducties gemaakt van Onze Lieve Vrouw van Genade en naar verschillende delen van de wereld gestuurd.

Beeld in kloosterkerk te Wenen

Na de dood van Dominicus werd het originele schilderij uitgeleend aan prins Maximiliaan van Beieren. Hij gaf het in 1631 aan de ongeschoeide karmelieten in München; zij gaven het aan keizer Ferdinand II van Oostenrijk en zijn vrouw Eleanor. Na de dood van Ferdinand trad Eleanor in het karmelietenklooster in Wenen in en nam het beeld mee. In de daaropvolgende jaren werd het beeld naar verschillende plaatsen overgebracht. Tegenwoordig bevindt het zich in de kloosterkerk van Wenen. Op 27 september 1931 werd het door paus Pius XI plechtig gekroond - de 300ste verjaardag van zijn aankomst in Wenen.

Dit artikel is een vertaling en verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 2 mei 2023 10:44

Doneer