Nieuwe digitale toewijding brengt mensen dichter bij Onze Lieve Vrouw

In het Onbevlekt Hart van Maria mogen wij triomferen.

Nieuwe digitale toewijding brengt mensen dichter bij Onze Lieve Vrouw

THEMA'S:

De campagne Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen komt met een nieuw initiatief: de digitale Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria. Daarmee brengen we op het internet mensen dichter bij Onze Lieve Vrouw.

Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

De 'Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria' is één van de privédevoties van de Kerk, waarmee wij gelovigen in de beslotenheid van ons huis onszelf onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw mogen stellen. Dat doen we door de toewijdingstekst (zie onder) hardop voor te lezen, liefst bij het Mariabeeld in onze woonkamer.

Fatima

Onze Lieve Vrouw verscheen in 1917 te Fatima aan de drie herdertjes. Daar voorspelde ze het onheil en de verwarring van onze huidige tijd, maar beloofde ze tegelijk: "Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen." Vooruitlopend op deze triomf mogen we alvast onszelf en ons gezin toewijden aan haar.

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

De tekst van de toewijding

O heilige Maagd Maria,
Moeder van Barmhartigheid,
Koningin van de hemel en de aarde!

In vervulling van uw uitgesproken verzoek wijd ik mijzelf en mijn hele gezin aan uw Onbevlekt Hart.

In uw handen leggen we alles wat wij hebben, alles wat wij zijn.

Heers over ons, o lieve Moeder, zodat wij geheel de uwe worden in voor- en tegenspoed, in vreugde en smart, bij goede gezondheid en bij ziekte, in leven en in dood.

O heilig Hart van Maria, bescherm onze zielen en harten in de volheid van uw erbarmen, bewaar ons voor de zondvloed van onreinheid, die u in Fatima zo sterk hebt aangeklaagd.

Wij willen zo zuiver zijn als u. Wij willen boete en verzoening bij God afsmeken voor ons land en voor heel de wereld.

Ga naar de Toewijding

Laatst bijgewerkt: 19 februari 2024 19:56

Doneer