Maria, Universele Middelares aller Genaden

'De theologie leert ons dat alle genaden die van God tot ons komen, door Maria's handen gaan.' (Foto: YouTube)

Maria, Universele Middelares aller Genaden

THEMA'S:

De Heilige Kerk viert op 31 mei het feest van Onze Lieve Vrouw, Universele Middelares aller Genaden. In deze tijd van beproevingen en gevaren, waarin de hele mensheid kreunt onder het gewicht van tegenslagen die elk moment toenemen*, groeien onze noden en worden onze gebeden dringender.

Alle genaden gaan door Maria’s handen

Daarmee wordt het ook steeds belangrijker dat wij goed weten te bidden. Weinig geloofswaarheden dragen zo krachtig bij tot het verhogen van de waarde van ons gebed als de universele bemiddeling van Maria, wanneer zij ernstig bestudeerd worden en diep doordringen in ons leven van vroomheid. Waaruit bestaat deze waarheid? De theologie leert ons dat alle genaden die van God tot ons komen, door Maria's handen gaan. Wij verkrijgen dus niets van God als Maria niet aan ons gebed is verbonden, en wij danken alle genaden die wij ontvangen aan haar voorspraak.

Maria bidt met en voor ons

De Moeder Gods is dus het kanaal van alle gebeden die haar Goddelijke Zoon bereiken en de weg van alle genaden die Hij de mensheid schenkt. Het is duidelijk dat deze waarheid veronderstelt dat we in al onze gebeden uitdrukkelijk Onze Lieve Vrouw vragen ons te helpen. Deze praktijk zou zeer prijzenswaardig zijn. Ook al roepen we niet expliciet de voorspraak van de Vrouwe in, we kunnen er toch zeker van zijn dat we verhoord worden, omdat zij met ons en voor ons bidt.

Bestel Fatima-rozenkrans

Wonderbaarlijke druiven

Hieruit volgt een zeer troostrijke conclusie. Als we alleen op onze eigen verdiensten moesten vertrouwen, hoe zouden we dan op de doeltreffendheid van ons gebed kunnen vertrouwen? Er wordt gezegd dat Onze Lieve Heer eens verscheen aan de heilige Teresa van Avila met wonderbaarlijke druiven in zijn handen. De heilige vroeg aan de goddelijke Meester wat de druiven betekenden, en Hij antwoordde dat ze een beeld van haar ziel waren. De heilige keek toen aandachtig naar de druiven. Terwijl zij ze bekeek, vervaagde haar eerste indruk, die groots was, en maakte plaats voor een steeds verontrustender indruk. De druiven, nu vol oneffenheden en gebreken, leken de grote heilige onaangenaam.

Zelfs volmaakte zielen hebben vlekken

Toen begreep zij de verheven betekenis van het visioen: Zelfs de meest volmaakte zielen laten vlekken zien als ze aandachtig worden onderzocht. En welke vlekken kunnen onopgemerkt blijven onder Gods doordringende blik? Zo riep de Psalmist met reden uit: "Als Gij, Heer, ongerechtigheden wilt merken. Heer, wie zal het kunnen verdragen?" Als er niemand is die geen vlekken in Gods ogen vertoont, wie kan dan met volle zekerheid hopen dat zijn gebeden verhoord worden?

Wij zijn kinderen, vertrouwvol rond de Vader

Anderzijds: God wil dat onze gebeden vol vertrouwen zijn. Hij wil niet dat wij ons voor Zijn troon opstellen als slaven die angstig naderen tot een vreselijke heer, maar als kinderen die zich verzamelen rond een oneindig grootmoedige en goede vader. Inderdaad, dit vertrouwen is een van de voorwaarden voor de doeltreffendheid van onze gebeden. Maar hoe kunnen wij vertrouwen hebben als wij, onszelf onderzoekend, voelen dat wij geen redenen hebben om ons toe te vertrouwen? Als wij geen vertrouwen hebben, hoe kunnen wij dan hopen dat er naar ons geluisterd wordt?

Bestel Wonderdadige Medaille

Maria sluit zich bij ons aan

Uit de droefheid van deze overdenking trekken wij triomfantelijk de leer van de universele bemiddeling van Maria Mediatrix Omnium Gratiarum. Onze verdiensten zijn gering en onze fouten groot, maar wat we zelf niet kunnen bereiken, mogen we met recht hopen dat de gebeden van Onze Lieve Vrouw het zullen bereiken. We mogen er nooit aan twijfelen dat zij zich bij onze gebeden aansluit als ze geschikt zijn voor de grotere glorie van God en onze heiliging. In feite heeft Onze Lieve Vrouw voor ieder van ons een liefde die slechts onvolmaakt vergelijkbaar is met de liefde die onze aardse moeders voor ons hebben.

We kunnen onze smeekbeden vertrouwvol voorleggen

De heilige Louis de Montfort zegt dat Onze Lieve Vrouw voor de ellendigste en ellendigste mensen een liefde heeft die superieur is aan die welke zou voortvloeien uit de som van de liefde van alle moeders ter wereld voor één kind. Onze authentieke moeder in de orde van de genade heeft ieder van ons verwekt tot het eeuwige leven, en de passage die de Heilige Geest in de Schrift heeft gegrift - Ook al laten je vader en moeder je in de steek, ik zal je niet vergeten - wordt getrouw op haar toegepast. Het is gemakkelijker in de steek gelaten te worden door onze ouders volgens de natuur dan door onze moeder volgens de genade. Hoe ellendig we ook zijn, we kunnen onze smeekbeden dus met vertrouwen aan God voorleggen. Als ze door Onze Lieve Vrouw worden ondersteund, krijgen ze in Gods ogen een onschatbare waarde, een waarde die voor ons zeker de gevraagde gunst zal verkrijgen.

Op slang en adder treden

Het is goed dat we eindeloos over deze grote waarheid nadenken. Katholiek als wij zijn, moeten wij in dit leven de strijd aangaan die alle stervelingen gemeen hebben en daarnaast ook de strijd die voortvloeit uit de realiteit dat wij in dienst van God staan. Ook al lijkt de horizon bereid een nieuwe vloed over ons uit te storten, ook al sluiten de wegen zich voor ons, openen zich afgronden en beweegt de aarde zich onder onze voeten, we moeten de moed niet verliezen. Onze Lieve Vrouw zal alle hindernissen overwinnen die onze krachten te boven gaan. Zolang dit vertrouwen ons hart niet verlaat, zal de overwinning ons ten deel vallen en zal de sluwheid van onze tegenstanders niets waard zijn. We zullen op slang en adder treden en leeuwenwelp en draak vertrappen.

*Het voorgaande artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in O Legionario, op 1 juni 1941, dus midden in oorlogstijd. Destijds werd nog het feest van Maria Mediatrix Omnium Gratiarum door heel de Kerk op 31 mei gevierd. Het artikel is vertaald en aangepast voor publicatie zonder revisie van de auteur.

Laatst bijgewerkt: 6 oktober 2023 10:38

Doneer