Kardinaal Burke roept op tot gebed voor belaagde Armeense volk

Kardinaal Burke: "Laten we tot Onze Lieve Heer vurig en onophoudelijk
bidden voor het Armeense volk." (Foto: Goat_Girl via Flickr, CC BY 2.0)

Kardinaal Burke roept op tot gebed voor belaagde Armeense volk

Op het feest van de onthoofding van de heilige Johannes de Doper, na een paar dagen geleden het feest te hebben gevierd van de heilige apostel Bartholomeus (24 augustus), die samen met de heilige Judas Thaddeus, Christus naar Armenië bracht in de eerste christelijke eeuw, gaan mijn gedachten uit naar Zijne Heiligheid paus Benedictus XV en zijn onvermoeibare inspanningen om het Armeense volk te hulp te komen toen de gruwel van de genocide aan het begin van de Eerste Wereldoorlog op hen werd losgelaten.

In zijn toespraak ter gelegenheid van het Consistorie voor de Creatie van Kardinalen van de Heilige Roomse Kerk, op 6 december 1915, reflecteerde hij op de meest turbulente toestand van de wereld in die tijd. In het bijzonder verwees hij naar het Armeense volk: "Het zeer beklagenswaardige Armeense volk is de vernietiging nabij" ["miserrima Armeniorum gens prope ad interitum adducitur"] (Acta Apostolicae Sedis VII, p. 510).

Onze Armeense broeders en zusters weten goed wat het is om afgeslacht te worden voor hun geloof, terwijl hun geschiedenis, hun manier van leven doordrenkt zijn van christelijke vreugde. Ze weten wat het is om samen met Onze Heer het kruis te dragen, om opgejaagd en gearresteerd te worden op valse beschuldigingen, om gedwongen door de woestijn te marcheren zonder eten en drinken, om afgeslacht te worden. Zij hebben de eer christen te zijn vanaf de tijd van de apostelen Bartholomeüs en Judas Thaddeüs. In hun onophoudelijke liefde voor Christus hebben zij hun bloed vergoten als getuigen van de waarheid van het apostolische geloof.

Nu worden ze opnieuw aangevallen. Sinds december 2022 worden de 120.000 Armeniërs van Nagorno-Karabach (of Artsach, zoals ze hun oude thuisland noemen) belegerd. Ze hebben geen gas meer voor energie. Ze hebben geen openbaar of particulier vervoer. Hun boeren worden onder schot gehouden en kunnen hun oogst niet binnenhalen. Er is een gevaarlijk tekort aan voedsel.

Rechtbanken hebben de belegering opgezegd. Regeringen hebben de belegering opgezegd. Maar tot nu toe is er niemand aan de kant van de slachtoffers van dit grootste onrecht gekomen om hun honger en dorst te lenigen.

De stem van Onze Heer klinkt duidelijk in onze oren: "Wat gij voor één van mijn geringste broeders gedaan hebt, dat hebt gij voor Mij gedaan." (Mt 25, 40). Zijn woorden moeten altijd in onze harten blijven die, zoals de heilige Augustinus ons herinnert, rusteloos zijn totdat ze rusten in zijn Allerheiligste Hart. Er is geen plaats voor stilte en passiviteit tegenover de wrede vervolging, ja zelfs de vernietiging van onze Armeense broeders en zusters.

Laten we in het openbaar uiting geven aan wat Onze Lieve Heer in ons hart bezielt namens onze Armeense broeders en zusters, zodat iedereen het kan horen. Laten we tot Onze Lieve Heer vurig en onophoudelijk bidden voor het Armeense volk. Laten we ook aan hun zijde komen. Laten we hun eten en drinken brengen.

Ik hoop op een dag een pelgrimstocht te maken naar de Lachin Corridor. Het is een zeer oude Armeense plaats waar de beenderen van de apostel Judas Thaddeus worden vereerd, die samen met de heilige Bartholomeüs voor het eerst het evangelie predikte in Armenië. Laten we allemaal een pelgrimstocht maken, in ieder geval door onze dagelijkse gebeden, om met vreugde de levende aanwezigheid van Onze Heer onder zijn broeders en zusters van Armenië te vieren.

Het evangelie verklaart ons: "Het Licht schijnt in de duisternis, Maar de duisternis nam het niet aan." (Joh 1, 5). Laten we met de heiligen Bartholomeüs en Judas Thaddeüs staan bij het Licht dat Christus is, de Koning van Hemel en Aarde, de Koning van Vrede, namens Zijn gelovigen in Armenië, onze broeders en zusters die zo verschrikkelijk lijden.

Sluit u bij mij aan in gebed en actie aan de zijde van het Armeense volk.

Signature Burke

Raymond Leo kardinaal Burke

29 augustus 2023

Feest van de onthoofding van de heilige Johannes de Doper

Kardinaal Burke deed de gebedsoproep op zijn eigen website cardinalburke.com.

Laatst bijgewerkt: 9 september 2023 14:58

Doneer