Inzicht in het kostbaar bloed van onze Heer

Christus aan het Kruis

Inzicht in het kostbaar bloed van onze Heer

THEMA'S:

Om de devotie tot het Kostbaar Bloed van Onze Heer Jezus Christus te begrijpen, moeten we zorgvuldig kijken naar de betekenis van bloed en bloed dat vergoten wordt. Als we dat doen, kunnen we vervolgens de betekenis van het vergieten van het kostbaar bloed van Christus bestuderen.

Bloed is vitaliteit

We weten allemaal dat bloed biologisch gezien deel uitmaakt van ons lichaam. Maar bloed is ook nauw verbonden met het vitale element van het individu als persoon. Daarom geven wij aan het Bloed van Christus alle eer die Christus zelf toekomt.

Elke bloeding is iets onnatuurlijks of catastrofaals

Ons bloed is van nature bedoeld om zich in het lichaam te bevinden. Daarom is elke bloeding iets onnatuurlijks of catastrofaals. Veel ziektes, worden bijvoorbeeld waargenomen door bloedingen die veroorzaakt worden door een of andere storing in het lichaam. Bloeden is bijna een teken van alarm, dat door zijn geweld de aandacht vestigt op het feit dat er iets vreselijk mis is met de persoon.

Bestel Fatima-rozenkrans

Kaïn en Abel

Naast ziektes, doet bloeden ook denken aan strijd en misdaad. Zo roept het idee van bloedvergieten onmiddellijk het bloed van Abel in herinnering, vergoten door Kaïn, dat volgens de Schrift tot God opsteeg met de roep om wraak. Wanneer bloed vergoten wordt door een misdaad, voelen we een diep geweld toegepast op het lichaam dat het idee overbrengt van iets onrechtvaardigs, bruut en onbillijk, dat een bestaande orde diep verstoort en tot God roept om het herstel van de orde.

Oneindig kostbaar Bloed

Wanneer wij denken aan het oneindig kostbare Bloed van Onze Heer Jezus Christus, komen er vele dingen in ons op. We denken aan dat bloed dat werd verwekt in de schoot van Onze Lieve Vrouw. We denken aan dat Bloed dat vergoten werd, en dat Zijn Lichaam verliet vanwaar het nooit had mogen wegvloeien. Dat Bloed is, zoals al het andere in het Lichaam van Christus, in hypostatische eenheid met Hem en wanneer het Zijn heilig Lichaam verlaat, is het alsof het de hele waardigheid van dat Lichaam symboliseert.

Lees ook: Albertus de Grote, heilige en kerkleraar

Sap uit de druif

We kunnen dit wegvloeien vergelijken met het sap dat uit de druif komt om wijn te maken. Dat sap vertegenwoordigt de essentie van de druif, al het beste wat de druif te geven heeft. Zo vertegenwoordigt ook het Bloed van Onze Heer het beste van het bloed - het bloed van David, het bloed van Maria, het Bloed van de God-Mens.

Jezus zweette bloed

Door een reeks van onuitsprekelijke, gewelddadige daden, werd dat Bloed vergoten in de geseling, de doornenkroning, het kruis, en allerlei kwellingen. Dat Bloed werd vergoten door de grote zielenangst toen Onze Lieve Heer, in Zijn doodsstrijd, begon te lijden en bloed begon te zweten over heel Zijn Lichaam.

Menselijke verdorvenheid

Dat bloed dat vergoten werd en op de grond viel, getuigt op een klagelijke wijze van de belediging van de God-Mens. Het is een manifestatie van hoe ver de menselijke verdorvenheid kan gaan. Het is een openbaring van het geheim der ongerechtigheid. Wij zien in dat bloed hoeveel God tolereert. Wij worden eraan herinnerd hoe de gevallen menselijke natuur in dit tranendal (vooral wanneer zij geleid wordt door de zonde en de duivel) in staat is om tot het uiterste van het kwaad te gaan en daarbij voor niets terugdeinst.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

"Waak en bid"

Deze overwegingen moeten ons ertoe brengen altijd uiterst wantrouwend te staan tegenover het kwaad. Wij moeten het voorschrift van Onze Heer volgen: "Waak en bid." Onze achterdocht is gebaseerd op het feit dat het kwaad tot de ergste schanddaden in staat is. Men kan er alles van verwachten. Daarom moeten wij onszelf veel geweld aandoen om het te bestrijden. Wij moeten alle laksheid, dwaas optimisme of uitstel ten aanzien van het kwaad vermijden. Inderdaad, het kwaad niet bestrijden is een ware misdaad, want wij zien dat als het kwaad tot zulke gruwelijke daden tegen Onze Lieve Heer in staat was, het tot alles in staat is. Het kwaad roept ander kwaad op en kan tot in het diepste van alle kwaad gaan.

Zijn immense verlangen om ons te redden

Als we naar dit bloedvergieten kijken, moeten we opmerken dat de barmhartigheid van God wilde dat al dat Bloed met een ongehoorde overvloed vergoten zou worden. Al het bloed in het Lichaam van Onze Heer Jezus Christus werd vergoten, als om aan te tonen dat Hij ons alles gaf, zonder ook maar één druppel achter te houden, vanwege Zijn immense verlangen om ons te redden. Eén druppel van Zijn bloed zou voldoende zijn geweest, maar Hij vergoot al Zijn bloed tot op het punt dat de laatste druppels vermengd waren met het water dat Zijn zijde verliet toen Longinus Zijn hart met de lans doorboorde. Hij wilde niets achterhouden om ons te verlossen.

Bestel Wonderdadige Medaille

Geen groter liefde...

Deze overvloed van bloed, lijden en zelfopoffering herinnert aan de woorden van Onze Heer: "Groter liefde dan deze heeft geen mens, dat een mens zijn leven aflegt voor zijn vrienden." Gezien de devotie tot het Allerheiligst Bloed, zouden we kunnen zeggen: "Niemand heeft meer liefde dan Hij, die Zijn leven voor ons gaf."

Hij accepteerde de dood

Maar Hij deed nog meer dan alleen Zijn leven geven. Hij wenste de dood te ondergaan door de slagen, de angst en het vergieten van elke druppel bloed in Zijn heilig Lichaam. In die zin is elke bloeddruppel als een kleine dood, want het is een druppel leven die weggaat. Hij wilde al deze "sterfgevallen" doorstaan om te tonen hoe oneindig Zijn vriendschap voor ons was.

Lees ook: De Heilige Lijkwade: een evangelie voor de 21e eeuw

Vertrouwen in Zijn barmhartigheid

Zulke overwegingen brengen ons tot vertrouwen in Zijn barmhartigheid. Als Hij ons zo heeft willen redden, moeten wij begrijpen dat wij ons kunnen bedekken met Zijn bloed en ons kunnen aanbieden aan de Eeuwige Vader.

Verdoemenis is een ernstige zaak

Smekend om vergeving, aldus bedekt met Zijn Bloed, moeten we toevertrouwen dat we die kunnen krijgen. Aan de andere kant moeten we bedenken hoe verschrikkelijk het eeuwige lot van de verdoemden is. Als Onze Lieve Heer al deze kwellingen heeft ondergaan om ons van de eeuwige verdoemenis te vrijwaren, dan is deze verdoemenis een zeer ernstige zaak. Laten we dus nadenken over de diepten van de hel door een druppel van het bloed van Onze Heer Jezus Christus te overwegen.

Bestel Fatima boek

Tranen van Maria

Dit brengt ons onvermijdelijk tot andere overwegingen. Ten eerste moeten we zien hoe het Bloed van Christus ons doet denken aan de tranen van Maria, die samen met het Bloed van Christus vergoten werden. Onze Heer wilde niet dat Onze Lieve Vrouw ook maar één druppel van haar eigen bloed zou vergieten. Hij stond alle soorten kwellingen tegen Zichzelf toe, maar verbood de machten van het kwaad ook maar een vinger uit te steken naar Zijn Onbevlekte Moeder.

Maria werd niet fysiek gekweld

Daarom leed zij geen lichamelijke kwellingen. Haar bloed werd niet vergoten ten behoeve van de mensheid, noch zou het de verlossende kracht hebben gehad van het oneindig kostbare Bloed van Christus. De hele verlossing zou specifiek komen van het bloed van Onze Heer Jezus Christus.

Zij plengde tranen

Maar Onze Lieve Vrouw heeft wel een soort bloed vergoten: Haar tranen. Die zouden slechts dienen als een soort aanvulling op het Bloed van Onze Lieve Heer. We kunnen zeggen dat tranen het bloed van de ziel zijn. Zij leed al de pijn van zijn dood en heeft tranen vergoten. Daarom is het onmogelijk na te denken over het Bloed van Christus zonder tegelijkertijd te denken aan de tranen van Maria die met dat Bloed verbonden waren en het eerste eerbetoon van het christendom vormden om het deel van Zijn Lijden te voltooien dat God voltooid wilde zien - met het lijden van de gelovigen - opdat de zielen in groten getale gered zouden worden.

Bestel Synodeboek

De Heilige Eucharistie

Tot slot moeten we denken aan de Heilige Eucharistie. Het Bloed van Christus werd vergoten in straten, op pleinen, in het paleis van Pilatus en op de top van de berg Golgotha. Dat Bloed van Christus is volledig terug te vinden in de Heilige Eucharistie. Hoe vaak hebben wij dit Bloed van Christus niet in ons ontvangen.

Het is als het bloed van Abel voor ons

Als we het Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus Christus ontvangen, moeten we dit onthouden. Wij ontvangen dit Kostbaar Bloed, voor ons vergoten. In ons is het als het bloed van Abel, niet om straf tegen ons af te roepen, maar om genade voor ons af te smeken. Laten we daarom de Eucharistie met groot vertrouwen en vreugde ontvangen, als we het Bloed van Christus ontvangen dat naar de Hemel stijgt en namens ons om genade roept.

Het voorgaande artikel is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira gaf op 1 juli 1965. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie, en verscheen eerder in het engels op tfp.org onder de titel: “Understanding the Precious Blood of Our Lord.”

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 19:50

Doneer