Hoe voorkom je afleiding tijdens het bidden van de rozenkrans?

Hoe voorkom je afleiding tijdens het bidden van de rozenkrans?

THEMA'S:

Hieronder vindt u de wijze raad van de heilige Louis de Montfort over het vermijden van afleiding tijdens het bidden van de rozenkrans - en waarom dit zo belangrijk is.

Handige suggesties om afleiding te voorkomen:

 • Als wij de rozenkrans bidden voor Jezus in het Allerheiligst Sacrament zullen onze gebeden hoogstwaarschijnlijk meer geconcentreerd en zeer doeltreffend zijn. De heilige Dominicus bracht hele nachten door met bidden voor Jezus in het Allerheiligst Sacrament. Zouden wij Hem niet gedurende 15 minuten kunnen bezoeken om onze rozenkrans te bidden?
 • Als we de rozenkrans bidden voor een kruisbeeld en een beeld van Onze Lieve Vrouw, helpt dit om onze gedachten bij de gebeden en mysteries te houden die we mediteren.
 • Er zijn veel boeken, die korte gedachten bieden om ons te helpen inzicht te krijgen in elk geheim. Dit idee komt van de methode die de heilige Dominicus gebruikte. Voor elke reeks van 10 Weesgegroetjes hield hij eerst een korte preek over het geheim van dat tientje en liet dan alle aanwezigen de 10 Weesgegroetjes bidden. Sommige van deze boeken bieden prachtige afbeeldingen om ons nog verder te helpen.

Bestel Fatima-rozenkrans

De heilige Louis de Montfort over het vermijden van afleiding tijdens de rozenkrans

Zich schuldig maken aan moedwillige afleiding tijdens het gebed zou getuigen van een groot gebrek aan eerbied en respect; het zou onze rozenkrans onvruchtbaar maken en ons schuldig maken aan zonde.

Hoe kunnen we verwachten dat God naar ons luistert als we zelf geen aandacht schenken aan wat we zeggen? Hoe kunnen we verwachten dat Hij tevreden is als we, in de aanwezigheid van Zijn enorme majesteit, toegeven aan afleidingen, zoals een kind dat achter een vlinder aanrent? Mensen die dat doen verbeuren Gods zegen, die wordt veranderd in een vloek omdat zij de dingen van God respectloos hebben behandeld:

"Vervloekt is hij die Gods werk onachtzaam doet." (Jeremias 48:10)

Natuurlijk kun je je rozenkrans niet bidden zonder een paar onvrijwillige afleidingen te hebben; het is zelfs moeilijk om een Weesgegroet te bidden zonder dat je verbeelding je een beetje stoort, want die staat nooit stil; maar je kunt het bidden zonder vrijwillige afleidingen, en je moet allerlei voorzorgsmaatregelen nemen om onvrijwillige afleidingen te verminderen en je verbeelding te beheersen.

Lees ook: Strijder voor Maria's triomf: de heilige Louis-Marie de Montfort

Om dit te doen:

 • Plaats jezelf in de aanwezigheid van God en stel je voor dat God en Zijn Heilige Moeder naar je kijken.
 • Stel je voor dat je beschermengel aan je rechterhand staat, je Weesgegroetjes neemt, als ze goed gezegd zijn, en ze als rozen gebruikt om kronen te maken voor Jezus en Maria.
 • Vergeet niet dat aan uw linkerhand de duivel staat, klaar om elk Weesgegroet dat op zijn weg komt aan te vallen en het op te schrijven in zijn boek des doods, als het niet met aandacht, toewijding en eerbied wordt gezegd.
 • Vergeet niet elk tientje ter ere van een van de geheimen op te offeren en probeer je een beeld te vormen van Jezus en Maria in verband met dat geheim.

VERHAAL

Wij lezen in het leven van de zalige Hermann van de Orde der Norbertijnen, dat op een gegeven moment, toen hij aandachtig en godvruchtig de rozenkrans bad terwijl hij over de geheimen mediteerde, Onze Lieve Vrouw hem verscheen in adembenemende majesteit en schoonheid.

Maar na verloop van tijd bekoelde zijn vurigheid en werd het rozenhoedje haastig en zonder er de volle aandacht aan te schenken. Op een dag verscheen Onze Lieve Vrouw weer aan hem, maar deze keer was ze verre van mooi, en haar gezicht was gegroefd en getekend van verdriet.

"Waarom groet u mij niet meer met respect en aandacht terwijl u over mijn geheimen mediteert en mijn voorrechten prijst?"

De zalige Hermann was ontsteld over de verandering in haar en de Vrouwe legde uit: "Zo kom ik op je over, Hermann, omdat je me zo behandelt: als een vrouw die veracht en onbelangrijk is. Waarom groet je me niet meer met respect en aandacht terwijl je over mijn geheimen mediteert en mijn voorrechten prijst?"

H hermann2

Antoon van Dyck, Het visioen van de zalige Hermann Joseph

De rozenkrans is het moeilijkste gebed om goed te zeggen...

Als de rozenkrans goed wordt gebeden, geeft het Jezus en Maria meer eer en is het verdienstelijker voor de ziel dan enig ander gebed. Maar het is ook het moeilijkste gebed om goed te zeggen en vol te houden, vooral door de afleidingen die bijna onvermijdelijk gepaard gaan met het voortdurend herhalen van dezelfde woorden.

Wanneer we het Kleine Officie van Onze Lieve Vrouw zeggen, of de Zeven Boetepsalmen, of andere gebeden dan de rozenkrans, houdt de verscheidenheid aan woorden en uitdrukkingen ons alert, voorkomt dat onze verbeelding afdwaalt, en maakt het ons zo gemakkelijker om ze goed te zeggen. Integendeel, door de voortdurende herhaling van het Onze Vader en het Weesgegroet in steeds dezelfde vorm, is het moeilijk om bij het bidden van de rozenkrans niet moe te worden en in slaap te vallen, of om naar andere gebeden te grijpen die verfrissender en minder vervelend zijn.

Hieruit blijkt dat men veel meer toewijding nodig heeft om te volharden in het bidden van de rozenkrans dan in enig ander gebed, zelfs in het psalter van David.

Bestel Wonderdadige Medaille

De verbeelding gericht houden

Onze verbeelding, die nauwelijks een minuut stilstaat, maakt onze taak moeilijker, en dan is er natuurlijk nog de duivel die nooit ophoudt te proberen ons af te leiden en ons van het bidden af te houden. Met welk doel gaat de boze niet tegen ons in, terwijl wij bezig zijn onze rozenkrans tegen hem te bidden.

Als mens worden we gemakkelijk moe en slordig, maar de duivel verergert deze moeilijkheden wanneer we de rozenkrans bidden. Nog voor we beginnen, zorgt hij ervoor dat we ons vervelen, afgeleid of uitgeput voelen; en als we begonnen zijn met bidden, benauwt hij ons van alle kanten, en als we na veel moeite en veel afleiding klaar zijn, fluistert hij ons toe:

"Wat je net zei is waardeloos. Het heeft geen zin om de rozenkrans te bidden. U kunt zich beter met andere dingen bezighouden. Het is alleen maar tijdverspilling om te bidden zonder aandacht te schenken aan wat je zegt; een half uur meditatie of wat geestelijke lectuur zou veel beter zijn. Morgen, als je je niet zo futloos voelt, zul je beter bidden; laat de rest van je rozenkrans tot dan."

Door dit soort trucs brengt de duivel ons ertoe de rozenkrans helemaal op te geven of hem minder vaak te bidden, en we blijven hem uitstellen of gaan over op een andere devotie.

Lees ook: De rozenkrans was haar ladder naar de hemel

Hoe de duivel te verslaan

Beste vriend van de rozenkransbroederschap, luister niet naar de duivel, maar wees van goede wil, ook al heeft je verbeelding je gedurende je hele rozenkrans geboeid en je geest gevuld met allerlei afleidende gedachten, zolang je maar je best hebt gedaan ze kwijt te raken zodra je ze opmerkte.

Onthoud altijd dat de beste rozenkrans die is met de meeste verdienste, en er is meer verdienste in het bidden wanneer het moeilijk is dan wanneer het gemakkelijk is.

Onthoud altijd dat de beste rozenkrans die met de meeste verdiensten is, en dat het bidden meer verdiensten heeft wanneer het moeilijk is dan wanneer het gemakkelijk is. Het gebed is des te moeilijker wanneer het, van nature, onsmakelijk is voor de ziel en gevuld is met die vervelende mieren en vliegen die in je verbeelding rondrennen, tegen je wil in, en je nauwelijks de tijd gunnen om een beetje rust te genieten en de schoonheid van wat je zegt te waarderen.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Leg uw wapens niet neer!

Ook al moet je gedurende je hele rozenkrans strijden tegen afleidingen, zorg dan dat je goed strijdt, met de armen in de hand: dat wil zeggen, stop niet met het bidden van je rozenkrans, ook al is het moeilijk om te bidden en heb je geen zinvolle devotie. Het is een verschrikkelijke strijd, maar een die de gelovige ziel ten goede komt.

Als u uw wapens neerlegt, dat wil zeggen, als u de rozenkrans opgeeft, geeft u uw nederlaag toe en dan zal de duivel, na te hebben gekregen wat hij wilde, u met rust laten en op de dag des oordeels u beschimpen vanwege uw trouweloosheid en gebrek aan moed. "Wie trouw is in kleine dingen, zal ook trouw zijn in grotere dingen." Lucas 16:10.

Lees ook: In tijden van nood, bid de rozenkrans!

Trouw in kleine en grote dingen

Wie trouw is in het afwijzen van de kleinste afleidingen bij het uitspreken van zelfs het kleinste gebed, zal ook trouw zijn in grote dingen. Niets is zekerder, want de Heilige Geest heeft het ons gezegd.

Dus jullie allemaal, dienaren en dienstmaagden van Jezus Christus en de Heilige Maagd, die besloten hebben elke dag de rozenkrans te bidden, wees van goede wil. Laat u niet door de veelheid van vliegen (zoals ik de afleidingen noem die u tijdens het gebed bestrijden) afleiden van het gezelschap van Jezus en Maria, in wier heilige aanwezigheid u bent als u de rozenkrans bidt. In wat volgt geef ik u suggesties om de afleiding in het gebed te verminderen.

Bestel Fatima-rozenkrans

Meer nuttige manieren om afleiding te vermijden

 • Nadat u de Heilige Geest hebt aangeroepen, plaatst u zich, om uw rozenkrans goed te kunnen bidden, een ogenblik in de aanwezigheid van God en brengt u het offer van de tientjes op de manier die ik u later zal tonen.
 • Voordat u aan een tientje begint, staat u even stil bij het geheim dat u in dat tientje gaat eren.
 • Vraag altijd, door dit tientje en op voorspraak van de Heilige Maagd, om een van de deugden die in dit geheim het meest naar voren komt of waaraan je in het bijzonder behoefte hebt.
 • Wanneer u uw rozenkrans bidt, vraag dan om een speciale genade of deugd, of kracht om een zonde te overwinnen.
 • Let goed op dat u de twee valkuilen vermijdt waar de meeste mensen tijdens de rozenkrans in vallen. De eerste is het gevaar dat men helemaal niet om genaden vraagt, zodat sommige goede mensen, als hun rozenkransintentie wordt gevraagd, niet weten wat ze moeten zeggen. Wanneer u uw rozenkrans bidt, vraag dan om een speciale genade of deugd, of om kracht om een zonde te overwinnen.
 • De tweede vaak voorkomende fout bij het bidden van de rozenkrans is dat men geen andere bedoeling heeft dan het zo snel mogelijk te doen. Dat komt omdat velen de rozenkrans zien als een last, die zwaar op hen drukt als ze hem niet bidden, vooral als we beloofd hebben hem regelmatig te bidden of als ons min of meer tegen onze zin is opgedragen hem als boetedoening te bidden.

Dit artikel verscheen eerder op americaneedsfatima.org.

Laatst bijgewerkt: 21 januari 2023 06:59

Doneer