Hoe de paus Onze Lieve Vrouw overtuigde om het Heilig Huis van Loreto te renoveren

Het Heilig Huis van Loreto

Hoe de paus Onze Lieve Vrouw overtuigde om het Heilig Huis van Loreto te renoveren

THEMA'S:

Het Heilige Huis van Loreto is het huis van Onze Lieve Vrouw in Nazareth. Jezus bracht er zijn puberteit door toen ze terugkeerden uit Egypte. De engelen brachten het huis later naar Loreto, Italië. De Kerkhistoricus pater Réné François Rohrbacher (1789-1856) vertelt deze indrukwekkende episode over hoe de pausen het Huis beschermden.

Heilige Huis van Loreto

"De plaatselijke autoriteiten probeerden het Heilige Huis van Loreto te renoveren door enkele verbeteringen aan te brengen, maar de architecten die met de werkzaamheden begonnen, kregen vreemde tegenslagen te verduren die hen dwongen het initiatief te laten varen. Tenslotte gaf paus Clemens VII de priester pater Ventura Perini, die bij de werkzaamheden betrokken was, uitdrukkelijk de opdracht aan de Heilige Maagd uit te leggen dat de architecten het werk in opdracht van de paus zouden uitvoeren.

Hij knielde en bad tot het huis

"Na drie dagen van vasten en bidden, voerde Perini het bevel uit. Vergezeld door een grote schare naderde hij het Huis, knielde en zei: 'Vol vertrouwen vraag ik u, o Heilig Huis van de reinste maagden, mij te vergeven. Het is niet op mijn initiatief dat ik op uw heilige muren ga timmeren, maar op aandringen van Clemens, vicaris van Jezus Christus, die u vurig wenst te renoveren. Sta mij toe, o Maria, mijn plicht te doen zoals het nodig is.’ En het werk ging gewoon door."

1200px Santuario della Santa Casa in Loreto Casa Santa

Het Heilig Huis in Loreto. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Zorro2212

Schitterende episode

Deze waarlijk schitterende episode geeft aan dat Onze Lieve Vrouw wilde dat de Vicaris van haar Zoon jurisdictie zou hebben over alle heilige dingen, en vooral over de meer belangrijke heilige dingen. Deze gebeurtenis maakt deze bevoegdheid van de plaatsvervanger van haar Zoon duidelijk.

Geen toestemming van de paus

De Kerkelijke autoriteiten probeerden het Huis van Loreto te renoveren, maar hadden geen uitdrukkelijke toestemming van de paus. Ze probeerden tevergeefs tot die er kwam. Eenmaal veiliggesteld, "stond" het Huis hen toe eraan te werken. Deze episode is een gracieuze, prachtige en zeer betekenisvolle manifestatie van de sleutelmacht. Christus gaf de paus de macht om alles te binden en los te laten, te bevelen, te regeren en te besturen. Het bevestigt het koningschap van de paus over alle dingen van de Kerk.

Lees ook: Het Heilig Hart van Jezus: hoop voor een hopeloze wereld

Onze Lieve Vrouw eert het pausdom

In deze episode lijkt zelfs Onze Lieve Vrouw zich te schikken naar dit doorluchtige en heilige koningschap. Ze nam deze houding aan ten opzichte van haar Huis, omdat ze dezelfde houding aannam die ze manifesteerde toen ze nog op aarde was, toen de heilige Petrus de paus was. Toen gaf zij zeker blijk van alle verering die elke katholiek voor de paus zou moeten hebben. Zij onderwierp zich aan zijn gezag, ook al is zij de Moeder Gods, de Koningin van het heelal, van hemel en aarde.

De ware aard van het pausdom

Dit verhaal laat goed de ware aard van het pausdom zien. Inderdaad, het pausdom is een autoriteit zoals geen ander. Het is niet zoals dat van een wettig gevestigde macht van de natuurlijke orde, die breder of smaller, groter of kleiner, meer of minder elastisch, en dichter of verder weg kan worden toegepast op de massa van de mensen.

Guercino St Peter Weeping before the Virgin WGA10949

De heilige Petrus weent bij Onze Lieve Vrouw, in volmaakt berouw om zijn verraad van Onze Lieve Heer.

Kerk is monarchie

Deze pauselijke macht is zo heilig, absoluut en monarchaal dat zelfs Onze Lieve Vrouw haar schijnt te gehoorzamen. Deze episode toont het monarchale karakter van de Kerk aan. De Kerk is dus geen "verdeelde" republiek, maar een echte monarchie, waarin de plaatsvervanger van Jezus Christus de echte koning is. De gelovigen moeten deze kostbare waarheid, die door dit wonder en deze genade van Onze Lieve Vrouw van Loreto wordt onderwezen, liefhebben.

Dit artikel is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira hield op 10 december 1965. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie. Het verscheen eerder op tfp.org.

Bestel Fatima boek

Laatst bijgewerkt: 13 november 2023 19:32

Doneer