Het lijden en de kleine weg van Sint-Theresia van Lisieux

Sint-Theresia wees op het voortdurend offer als de weg naar het heil.

Het lijden en de kleine weg van Sint-Theresia van Lisieux

THEMA'S:

Er bestaat een waardevol getuigenis voor de heiligverklaring van de heilige Theresia van het Kind Jezus, gegeven door haar zuster Celine. Het onthult aspecten van het leven van de heilige waarvan weinigen op de hoogte zijn en waaraan nog minder mensen belang hechten.

"Kleine weg van geestelijke kindsheid"

De informatie in dit document is onweerlegbaar. Niet alleen stond Celine dichter bij de heilige Theresia dan wie ook, maar zij legde deze getuigenis af in een officieel kerkelijk onderzoek. Dus, het is nauwgezet nauwkeurig. Een deel van dit document zegt: "De dienares van God volgde een weg van eenvoudig vertrouwen en totale overgave aan God. Zij noemde dit haar kleine weg van geestelijke kindsheid. Zij beantwoordde voortdurend aan de genade en verrichtte edelmoedige daden. Zo vormde zij zichzelf en haar novicen."

Lijden was onderdeel van wie Sint-Theresia was

Dit toont de rol aan die de overeenstemming met de genade speelt in de kleine weg. De meeste mensen zijn zeer vertrouwd met de zoetheid van de spiritualiteit van de heilige Theresia, maar verwaarlozen de rol van het lijden. Maar door dat te doen, ontkent men bijna elke bladzijde van de geschriften van de heilige Theresia. In feite waardeerde ze het lijden zozeer dat het een integraal deel werd van wie ze was. Celine laat zien hoe deze lieflijkheid en het lijden naast elkaar bestonden in het leven van de heilige Theresia.

Lees ook: 26 citaten van Sint-Theresia van Lisieux die inspireren

Sint-Theresia aanvaardde voortdurend kleine offers

Celine zegt dat de heilige Theresia altijd overeenstemde met de genade. Deze overeenstemming is een daad van de wil. Ze bestaat erin de uitnodiging tot genade te aanvaarden. Dit vereist opoffering, want vaak dwingt het iemand zich te gedragen tegen zijn verlangens in. Hoewel de heilige Teresia niet de heilige van de grote offers was, aanvaardde zij voortdurend kleine, eenvoudige en pretentieloze offers.

Onophoudelijke offers wegen zwaarder

Omdat deze onophoudelijk waren, wogen ze zwaarder op haar dan groot lijden zou hebben gedaan. Deze zouden tenminste in golven zijn gekomen met tussenpozen van rust. Het leven van de heilige Teresia van voortdurende opoffering demonstreert het grote en kleine lijden van haar weg.

Barmhartigheid naar de verdienste van goede werken

Celine gaat verder: "Op een dag las ik een passage over de Eucharistie waarin stond dat de barmhartigheid van Onze Lieve Heer aan ieder zal worden verleend naar de verdienste van zijn werken. Ik vroeg de dienares van God waarom de barmhartigheid zou worden gegeven naar de verdienste van iemands werken. Zij was nadrukkelijk en antwoordde onmiddellijk dat vertrouwen in God wordt gevoed door offers." Let goed op haar antwoord. De heilige Theresia voedde zich met offers.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Voortdurend afstand doen van zichzelf

"Zij [Theresia] vervolgde met te zeggen dat ieder zich volledig moet geven en voortdurend afstand moet doen van zichzelf. In één woord, hij moet zijn liefde bewijzen in alle opzichten en altijd elk goed werk doen dat hij kan. Dit is het verlangen van de kleine zielen die de weg van de geestelijke zuigeling afleggen. Zij eindigde: 'Ik heb met opzet gezegd dat deze zielen rennen, want zij blijven nooit achter.'"

Sint-Theresia liet de speld in haar vlees zitten

De geest van opoffering is dus de sleutel tot de kleine weg. Het betekent het voortdurend opofferen van klein en soms groot lijden, in een geest van spirituele kinderlijkheid, overgave en vertrouwen in God. De heilige Theresia was een voorbeeld van deze geest. Zij nam zich voor altijd niets te vragen en alles te aanvaarden. Eens hielp een non haar bij het schikken van haar habijt en stak per ongeluk een speld door haar vlees. Trouw aan deze geest klaagde de heilige Theresia niet en liet ze de speld zitten tot ze zich voor de avond terugtrok.

Een leven doordrongen van rozengeur

Het verband tussen de kleine weg en lijden is dus duidelijk. Toch blijft er iets mysterieus aan, want het leven en de geschriften van de heilige Teresia, die vol zijn van ellende, zijn ook doordrongen van een rozengeur. Wanneer men de Geestelijke Oefeningen leest van de grote heilige Ignatius, die ik zeer hoog acht, gaan de haren recht overeind staan. Maar als de heilige Theresia hetzelfde schrijft, komt het op de een of andere manier met een glimlach.

Dit artikel van Plinio Corrêa de Oliveira is een vertaling van "Suffering and the Little Way" en verscheen eerder op tfp.org.

Lees ook: De wijsheid ontdekken van Sint-Ignatius van Loyola

Laatst bijgewerkt: 2 januari 2023 11:47

Doneer